Vien tik Jėzus


Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę. 1 Korintiečiams 1,9

 


Kai kuriems kyla toks klausimas: „Kaip Dievas gali išlikti teisingas – t. y. nenusižengti savo nuostatams, toliau likti šventas – bet išteisinti nusidėjėlį?“ Kadangi visi žmonės gimsta nuodėmingi ir kiekvienas velkame savo nuodėmės naštą, pati žmonija buvo bejėgė sau padėti. Visi sirgo ta pačia liga. Vienintelis sprendimas buvo, kad įsikištų trečioji – nekalta – šalis ir laisvanoriškai sutiktų mirti fiziškai ir dvasiškai kaip pakaitinė auka Dievo akivaizdoje – t. y. prisiimtų žmogui skirtą teismą, bausmę ir mirtį. Tačiau kur rasti tokį? Žemėje tokio tikrai nebuvo. Išeitis buvo tik viena. Dievo Sūnus buvo vienintelis žmogus, savo kūne galėjęs pakelti pasaulio nuodėmes. Tik Dievo Sūnus buvo tobulas, be ribų – todėl Jis ir galėjo mirti už visus žmones.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Dievo Avinėli, garbinu Tave ir dėkoju už meilę, kurios paskatintas Tu sutikai kentėti ir mirti ant kryžiaus už mano nuodėmes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Vien tik Jėzus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.