Vienintelis reikalavimas


Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?! Jono 11,40

 


Jei jaučiate, kad pasiduosite nevilčiai, kad nepateisinote kokių nors lūkesčių, kad jums slysta iš po kojų pagrindas, atidžiai paklausykit. Kalbėsiu apie jūsų svajones, siekius ir tą elementą, kuris vadinamas tikėjimu. Dievas iš žmogaus, žengiančio link Jo pirmąjį žingsnį ir siekiančio atrasti save, reikalauja tik vieno – tikėjimo Jo Žodžiu, Jo mokymu. Dievas myli žmones, nors nuodėmė juos ir atkirto nuo Jo. Jėzus Kristus mirė už jus ant kryžiaus. Kai priimate Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją ir atsiduodate Jam, Jis gali pakeisti jus iš esmės.


Dienos malda

Tėve, Tavo Žodis suteikia man vilties ir atpirkimą per Jėzų Kristų. Jis prasiskverbia pro liūdesį ir byloja apie Tavo meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Vienintelis reikalavimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.