Viltis ateičiai


O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. Filipiečiams 3,20

 


Prieš apsigyvendami naujame name, žmonės pirmiau nori viską sužinoti apie rajoną, kuriame tas namas yra, apie to rajono bendruomenę. Kadangi amžinybę mes praleisime kitur, derėtų plačiau pasiaiškinti, kas tai per vieta. Biblija šiek tiek pasakoja apie Dangų. Iš to paveikslo, kuris piešiamas Šv. Rašte, tampa aišku, kad šis pasaulis – gan nykus, lyginant su mūsų laukiančiu. Jei žvilgsnius išlaikysime nukreiptus į ateitį, dabarties problemos neatrodys tokios sunkios ir nepakeliamos. Tam tikra prasme krikščionys patiria Dangų jau čia, žemėje. Jie turi širdies ramybę, ramią sąžinę ir taiką su Dievu. Užėjus sunkumams ir bėdoms, krikščionys gali toliau šypsotis ir džiaugtis. Tačiau Biblija žada krikščionims Dangų pasibaigus šiam gyvenimui.


Dienos malda

Tėve, susidūrus su sunkumais ir įvairiais išmėginimais, padėk man nepamiršti šlovingo tavo pažado apie dangų – kad tenai pasiliksiu su Tavimi amžinai!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Viltis ateičiai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.