Labiau Dievui tarnaujame kai pasipriešiname pagundymams, nei daugybe formalių maldų.

— William Penn (1644–1718)