Biblija (Šventasis Raštas)

1
Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones,
2
už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.
3
Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,
4
kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.
5
Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas- žmogus Kristus Jėzus,
6
kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.
7
Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,-sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,-tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.
8
Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.
9
Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,
10
bet,-kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,- gerais darbais.
11
Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu.
12
Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,-ji tesilaiko tyliai.
13
Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui-Ieva.
14
Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo.
15
Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,-jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.