Naudojimo Sąlygos


Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-05-16

biblijos.lt yra Gerosios Naujienos Centras (GNC) Svetainė.  Kai naudosime žodelius "mes", "mūsų", kalbėsime apie GNC (mūsų organizaciją).

 

1.  SVETAINĖS NAUDOJIMAS

PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS BEI MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKĄ PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS ŠIA SVETAINE AR BET KURIA KITA MŪSŲ SVETAINE, AR NAUDODAMI PREKES ARBA PASLAUGAS IŠ MŪSŲ SVETAINIŲ.

Naudodamiesi šia Svetaine, tai pat kai atsisiųsite ar atversite joje pateikiamą medžiagą, užsisakysite prekes ar kitu būdu naudositės mūsų Paslaugomis, jūs sutinkate ir esate susaistytas bei pripažįstate, jog primate Naudojimo Sąlygas. Laikas nuo laiko mes galime atnaujinti šias Naudojimo Sąlygas. Raginame jus periodiškai peržvelgti šias sąlygas ar nėra jose pakitimų. Sutinkate su visomis šiomis Naudojimosi Sąlygomis, kurios pateiktos šioje Svetainėje šią dieną, kai jūs naudojatės Svetaine ir/arba bet kuria dalimi mūsų Paslaugų. Tai, kad naudojatės Svetaine ir/arba bet kuria dalimi Paslaugų rodo,  kad primate visas sąlygas, išdėstytas Naudojimo Sąlygose, kurios yra pateiktos Svetainėje tą dieną, kai naudojatės Svetaine.

2.   SVETAINĖS IR PASLAUGŲ APRAŠYMAS.

Per Svetainę mes galime teikti Paslaugas, kurios yra (bet nėra vien tik jomis apribotos):

(a) pateikiama Svetainė ir kitos internetinės paslaugos ir internetinės svetainės;

(b) rodymas, pateikimas ir naudojimas: informacijos, tokios kaip edukacinės, reklaminės, produkto, kainos, marketingo ar kitos vertingos informacijos  ("Informacija"); autorinėmis teisėmis apsaugoti darbai, fotografijos, tekstai, muzika, video, garsas, grafika, pranešimai ir kita Medžiaga, tame tarpe Mūsų Medžiaga ir Trečiųjų Šalių Medžiaga ("Turinys"); taip pat mūsų ir Trečiųjų Šalių Prekiniai Ženklai;

(c) interaktyvi komunikacija per tikralaikius pokalbius, pranešimų lentas, VOIP ir kita medija, ir

(d) siūlomi produktai ir paslaugos pardavimui, licencijavimui, platinimui ar naudojimui.

Galite susisiekti su mumis dėl šios Svetainės arba dėl priėjimo ar pakeitimo jūsų asmeninės informacijos, kurią pateikėte šiai Svetainei, nueidami į Svetainės kontaktų skyrelį.

3.   ŠIOS SVETAINĖS IR MEDŽIAGOS INTELEKTINIŲ TEISIŲ NUOSAVYBĖ.

3.1. Prekės ženklai, Autorių teisės ir Intelektinių teisių nuosavybė.

Svetainėje arba savo Paslaugose naudojame pavadinimus, ženklus, prekės ženklus, dizainus, šūkius, logotipus, komercinius pavadinimus, kurie yra "Mūsų prekės ženklai".  Esame savininkai visų Prekės ženklų, Turinio ir kitos informacijos parodytos ar patalpintos ar susietos su Svetaine ir/arba Paslaugomis (bendras pavadinimus "Mūsų Medžiaga"). Taip pat trečiosios šalys leido mums talpinti ar naudoti jų medžiagą ir prekės ženklus šioje Svetainėje ("Trečiųjų Šalių Medžiaga").  Kai kalbėsime apie Mūsų Medžiagą ir Trečiųjų Šalių Medžiagą kartu, vadinsime tai "Medžiaga".

3.2 Autorių teisių pranešimas.

Mūsų Medžiaga, patalpinta šioje Svetainėje yra Autorių teisėmis apsaugota medžiaga, priklausanti GNC.

Autorių teisės © Gerosios Naujienos Centras.  Visos teisės saugomos. Tarptautines autorių teisės apsaugotos.

Tik mes esame savininkai arba turime teisę naudoti arba licencijuoti visą intelektinę nuosavybę Medžiagos, nuosavybės teise priklausančios informacijos ir praktinės patirties, naudojamos Svetainėje ir Paslaugose. Mes saugome visus Svetainės puslapius pagal Lietuvos autorių teisių įstatymus ir saugome  Svetainę ir Medžiagą pagal kitus prekės ženklų ir intelektualios nuosavybės įstatymus.

3.3 Teisės į Medžiagą.

Atvėrus ir naudojant Svetainę ir Paslaugas jums nesuteikiamos jokios teisės į jokią Medžiagą. Vienintelės teisės, kurias galite gauti, yra tos, kurias jums išreikštai suteikiame per šias Naudojimo Sąlygas. Mes pasiliekame visas teises, kurias išreikštai jums nesuteikiame.

Jūs sutinkate nerodyti, nenaudoti (tame tarpe ir bendras ženklų naudojimas 'co-branding' su savo produktais, paslaugomis, naudojant mūsų Prekės ženklą), nepašalinti, nekeisti mūsų ir Trečiųjų Šalių Prekės ženklų, Turinio ar kitą Informaciją per išankstinio raštiško mūsų sutikimo.

Jūs taip pat sutinkate, kad bet koks jūsų ar jūsų vardu naudojamas mūsų Prekės ženklas bus mūsų naudai.

4. TURINIO, MEDŽIAGOS IR ŽENKLŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.

Šios Svetainės naudojimas yra griežtai ir vien tik asmeniniams tikslams, o ne komercijai. Taip pat, jos naudojimas irgi suvaržytas Mūsų ir Trečiųjų Šalių Intelektualios nuosavybės teisėmis. Nebent būtų išreikštai leista šioje Naudojimosi Sąlygose, jūs sutinkate, kad:

  • Nereprodukuosite, neredaguosite, nekeisite, nenuomosite, nepraduosite, neplatinsite, netalpinsite kopijų, neperspausdinsite, nekursite išvestinių darbų iš bet kurios Medžiagos, kuri rodoma arba padaryta prieinama per Svetainę, ar yra susijusi su Paslaugomis, pilnai ar iš dalies, jokiomis dabar žinomomis ar vėliau sukurtomis priemonėmis;
  • Nekeisite, nedekompiliuosite, nenaudosite apgrąžos inžinerijos jokiai mūsų Programinės įrangos daliai;
  • Nekopijuosite, neskelbsite ir neperduosite jokios Medžiagos, kurią gavote iš ar paėmėte iš Svetainės arba per mūsų Paslaugas, į jokį serverį, ar kompiuterių tinklą;
  • Nepašalinsite ir nepakeisite jokių Autorių teisių ar Prekės ženklų pranešimų, ar kitų pranešimų apie nuosavybę, kuri parodyta ant arba priklijuota at bet kurios Medžiagos, tame tarpe ir ant kopijų Licencijuotos Medžiagos, kurią atsisiuntėte ir/arba platinate; ir
  • Nepateiksite Svetainės viduje kito ženklo, nei kad Mūsų Tarnystė.

4.1 Būtinas tinkamas pranešimas

Bet koks autorizuotas Mūsų Medžiagos naudojimas, įskaitant autorizuotas reprodukcijas, perdavimus, platinimus ir adaptacijas, kurios leistinos pagal mūsų Naudojimo Sąlygas, privalo turėti tokį Autorių teisių pranešimą:

'© 2018 Gerosios Naujienos Centras. Visos teisės saugomos. Naudojama turint leidimą.'

Visi kiti Autorių teisių ir Prekių ženklų pranešimai turi išlikti ir parodyti, kaip jie rodomi Svetainėje arba ant atitinkamo Darbo, arba kaip nurodyta mūsų.

5. RIBOTA LICENCIJA ATSISIUNČIAMAI MEDŽIAGAI.

5.1 Atsisiunčiama Medžiaga.

Tam tikrą medžiagą mūsų Svetainėje galime pažymėti kaip atsisiunčiamą ("Licencijuota Medžiaga").  Jūs galite atsisiųsti vieną kopiją tokios atsisiunčiamos medžiagos, ir naudoti ją pagal šių Sąlygų apribojimus. Mes jums suteikiame ribotą, neišskirtinį, neperduodamą, ne sublicencijuojamą licenciją žiūrėti, spausdinti, pasidaryti vieną kopiją Licencijuotos Medžiagos tik informaciniams, edukaciniams, nekomerciniams, asmeniniams tikslams nesuteikiant teisės šios medžiagos keisti ("Licencija"). Galite naudoti Licencijuotą Medžiagą tik tame formate, kuriuo ji buvo patekta Svetainėje atsisiuntimui, ir tik autorizuotose distribucijose.

Licencijai taikomi šie papildomi apribojimai:

(a) Negalite imti mokesčio arba Platinimo Mokesčio už jokios Licencijuotos Medžiagos platinimą;

(b) Visi Autorių teisių, prekių ženklų ir kitos nuosavybės teisių pranešimai, kurie yra ant  Licencijuotos Medžiagos, kartu su pranešimais apie leidimus, turi būti ant visų kopijų Licencijuotos Medžiagos, kurias padarysite arba platinsite;

(c) Negalite naudoti, kopijuoti arba platinti jokio paveikslo, kuris sudaro dalį Licencijuotos Medžiagos, atskirai nuo prie jo esančio teksto;

(d) Negalite naudoti Licencijuotą Medžiagą kartu su arba susietai su lėšų rinkimo veikla;

(e) Negalite naudoti Licencijuotą Medžiagą tokiu būdu, kas komunikuotų jos sąsajas su mumis ar su bet kokiu mūsų produktu, paslauga ar prekės ženklu; ir

(f) Negalite atsisiųsti daug Licencijuotos Medžiagos į duomenų bazę, kuria būtų galima pasinaudoti tam, kad išvengti Licencijuotos Medžiagos atsisiuntimo ateityje  iš bet kurios mūsų Svetainės.

Platinimo Mokestis. Terminas "Platinimo Mokestis" reiškia bet kokius ir visus mokėjimus už pinigus, mokesčius, autorinius atlyginimus, atlyginimus, aukas, dovanas ar kitą atlygį grynaisiais pinigais ar panašiais pinigais, gaunamus, mokėtinus, priklausančius vartotojui ar platintojui, ar jų vardu iš arba bet kokiu būdu yra susijęs su Licencijuotos Medžiagos teikimu, perdavimu, platinimu, pardavimu, licencijavimu, nuoma ar kitokiu naudojimu, įskaitant konkrečiai be apribojimų bet kokią lėšų surinkimo veiklą.

5.2 Bendrojo turinio atsisiuntimas.
Medžiagai, kuriai nėra aiškiai nurodyta ir kuri nėra numatyta kaip atsisiuntimo medžiaga ("Bendrasis turinys"), suteikiame jums ribotą neišimtinę licenciją spausdinti vieną Bendrojo turinio kopiją be pakeitimų, kad galėtumėte naudotis ja tik informaciniais, nekomerciniais, privačiais ar asmeniniais tikslais. Jokio kito naudojamo atsisiųstam Bendrajam turiniui leidimas nėra duodamas, nebent tai būtų specialiai leidžiama Svetainėje. Jūs neturite nukopijuoti jokio Bendro turinio ar Medžiagos ar turinio mūsų interneto svetainėse į kitas svetaines. Vis dėlto galite naudotis mūsų svetainių Medžiaga ar Turiniu per nuorodas.

5.3 Teisių išlaikymas. Mes pasiliekame visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos jums šiame dokumente.

5.4 Licencijos nutraukimas. Mes galime nutraukti Licenciją ir bet kurias suteiktas teises bet kuriuo metu, pranešdami apie nutraukimą Svetainėje arba tiesiogiai jums kaip vartotojui. Be to, Licencija automatiškai nutraukiama be įspėjimo, jei pažeisite kokias nors Licencijos sąlygas ar šias Naudojimo sąlygas. Pasibaigus Licencijai, jūs sutinkate nedelsiant sunaikinti ir nutraukti bet kokį atsisiųstų, atspausdintų arba elektroniniu būdu saugomų Licencijuotos Medžiagos ar Bendro Turinio kopijų naudojimą ar platinimą.

6. ASMENS INFORMACIJA IR INFORMACIJOS PRIVATUMAS

6.1. Jūsų asmeninės informacijos teikimas.

Kaip Svetainės vartotojas, galite aplankyti tam tikras Svetainės sritis, neatskleisdami jokios informacijos apie save. Kitose Svetainės dalyse gali būti reikalaujama pateikti informaciją tam tikriems tikslams, įskaitant registravimą paslaugai, sandorio užbaigimą, dovanojimą, korespondencijos siuntimą, produkto įsigijimą ar užsakymą arba galimybę susipažinti su Svetainės dalimi arba paslauga. Visa informacija, kurią pateikiate Svetainei, vadinama "Registracijos Duomenimis".

Mes raginame jus nenaudoti, nepateikti asmeninės ar slaptos informacijos, viršijant tai, ko prašoma ar reikalinga jūsų sandoriams su mumis ar mūsų susijusiomis tarnystėmis. Mes neprisiimsime atsakomybės už bet kokios jūsų pateiktos informacijos (įskaitant registracijos duomenis) naudojimą, netinkamą naudojimą, praradimą ar keitimą. Tai apima visą informaciją, turinį, medžiagas ar idėjas, kurias pateikiate be mūsų prašymo.

6.2 Asmeninės informacijos tikslumas.

Valdydami mūsų Svetainę siekiame suteikti jums vertingos informacijos ir mes vertiname tikslų ir sąžiningą komunikavimą. Naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate pateikti tikrą, tikslią, dabartinę ir išsamią informaciją apie save Registracijos Duomenyse ar kituose jūsų pateiktuose duomenyse ir medžiagoje. Jūsų atsakomybė yra išlaikyti visų slaptažodžių, naudotojo identifikavimo duomenų ir kitų unikalių identifikatorių, sukurtų naudojantis bet kuria Svetainės ir (arba) Paslauga dalimi, įskaitant visus Forumus (apibrėžtus toliau), apsaugą. Naudodamiesi jūs sutinkate palaikyti ir nedelsiant atnaujinti registracijos duomenis bei bet kokią kitą pateiktą informaciją ir išlaikyti ją teisingą, tikslią, dabartinę ir išsamią.

Jei pateiksite bet kokią informaciją, kuri yra neteisinga, netiksli, neegzistuojanti ar neišsami, arba jei mes turėsime pagrįstų priežasčių įtarti, kad tokia informacija yra neteisinga, netiksli, netinkama ar neišsami, mes turime teisę sustabdyti ar nutraukti jūsų prieigą prie Svetainės, ir atsakyti jums bet kokios ir visos dabartinės ar būsimos Svetainės ir Paslaugos prieigos ar naudojimo.

6.3 Privatumas.

Visi registracijos duomenys ir tam tikra kita informacija apie jus, kurią mes gauname iš jūsų naudodamiesi Svetaine, yra pavaldi mūsų Privatumo Politikai. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų visą Privatumo Politiką.

6.3 Nepilnamečiai.

Mums rūpi visų mūsų Svetainės vartotojų, ypač vaikų, saugumas ir privatumas. Ši Svetainė nėra nukreipta į arba skirta vaikams. Mes prašome, kad tėvai prižiūrėtų savo vaikus, kol jie lankosi Svetainėje kaip su bet kurioje svetainė internete. Dėl šios priežasties tėvai, norintys leisti savo vaikams iki 13 metų pateikti mūsų Svetainei savo asmeninę informaciją, privalo mums pateikti leidimą, siųsdami el. laišką į Svetainėje nurodytą kontaktinę informaciją prieš pateikdami tokią asmeninę vaiko informaciją.

 

Bet kurio nepilnamečio, teikiančio informaciją mūsų Svetainei, tėvai gali:

(a) paprašyti peržiūrėti asmeninę informaciją apie savo vaiką, kurią galbūt surinkome Svetainėje;

(b) prašyti pašalinti šią informaciją (jei mūsų duomenų bazėje vis dar šią informaciją turime); ir / arba

(c) nurodyti mums, kad ateityje nerinktume ar nenaudotume jos/jo vaiko informacijos.

Jei esate vienas iš tėvų ir norite pasinaudoti šia teise, tiesiog susisiekite su mumis pagal svetainėje esančią kontaktinę informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Privatumo Politikoje. Nesant tėvų leidimo, Jūs naudodami Svetainę ar bet kurią tarnybos dalį patvirtinate, kad esate ne jaunesnis kaip 13 metų. Jei užsisakote ar įsigijote kokį nors produktą, jūs sutinkate, kad jums bent 18 metų arba bent jau esate pilnametis, kad galėtumėte sudaryti vykdytiną sutartį jurisdikcijoje, kurioje gyvenate.

7. BENDROSIOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS.

Siekdami palengvinti visiems Svetainės naudojimą, mes čia išdėstėme Bendrąsias Naudojimo Taisykles. Paprastai kalbant šios taisyklės tiesiog reikalauja pagarbos ir gero elgesio. Naudokitės sveiku protu ir pasijusite kaip namuose

Jokių nešvankybių. Mes neleidžiame nešvankių, rasistinių, vulgarių, nepadorių ar seksualiai atviros kalbos ar vaizdų. Jūs sutinkate neskelbti, nesiųsti, neplatinti ir kitais būdais nepadaryti prieinamo tokio turinio ar medžiagos jokioje iš mūsų Svetainių ir jokiame Forume.

Neleidžiant skelbti ar komunikuoti jokią autorių teises pažeidžiančią medžiagą ar Gąsdinančią komunikaciją ar Skelbimus. Jūs taip pat sutinkate neskelbti, nepranešti, neįkelti, nesiųsti el. paštu, neperduoti, neplatinti ar kitaip nepadaryti prieinamais:

  • bet kokios medžiagos ar turinio, kuris pažeidžia ir (arba) pažeidžia bet kokią trečiosios šalies teisę (įskaitant jos intelektinę nuosavybę ir nuosavybės teise priklausančias teises) arba bet kokį įstatymą;
  • bet kokią įžeidžiančią, šmeižiančią, klastingą ar žeminančią informaciją ar turinį, arba
  • bet kokius produktus ar paslaugas, "nepageidaujamą el. paštą", šlamšto, grandininio pašto, piramidės schemų ar kitokias formas komercinio ar neteisėto raginimo reklamą;

Jokio komercinio panaudojimo. Jūs sutinkate nenaudoti Forumo ar Svetainės jokiems komerciniams tikslams;

Jokios žalos nepilnamečiams. Jūs sutinkate jokiu būdu nekenkti ar nebandyti sukelti žalą, nevilioti ir neapgaudinėti nepilnamečių;

Jokios klaidinančios tapatybės.  Jūs sutinkate nekurti ir nenaudoti neteisingos tapatybės, siekiant klaidinti kitus;

Nerinkti ir nesaugoti asmeninės informacijos. Jūs sutinkate nerinkti ir nesaugoti asmeninės informacijos apie kitus vartotojus;

Nenaudoti virusų ar išjungiančių programų. Jūs sutinkate neskelbti ir neplatinti jokios programinės įrangos ar kitos medžiagos, kuriose yra virusai, kirminai, Trojos arkliai ar kitas kenksmingas kodas ar komponentai;

Jokių kliudžių Svetainei ar Paslaugoms. Jūs sutinkate nekliudyti Svetainei ir / ar Paslaugoms, taip pat serveriams ar tinklams, kurie yra susieti su Svetainės veikimu ar naudojami jos veikloje.


Laikykis reikalavimų. Jūs sutinkate laikytis bet kokių reikalavimų, procedūrų, politikų ar taisyklių, kurias nustato tinklų, aparatinės įrangos ar programinės įrangos, sujungtos su Svetainės veikimu arba kuri naudojama Svetainės veikloje, savininkai ar operatoriai, ar bet kokį reikalavimą, kurį skelbia Svetainė.

Pagarba kitų asmenų privatumui. Turite gerbti kitų asmenų privatumą. Jūs sutinkate neskelbti ir neatskleisti telefono numerius, adresus, socialinio draudimo numerius ar bet kokią kitą asmeninę informaciją, susijusią su bet kuriuo kitu asmeniu.

8. FORUMAS, TIKRALAIKIAI POKALBIAI IR INTERAKTYVUS DALYVAVIMAS BEI VARTOTOJŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA IR TURINYS.

8.1 Teisingas dalyvavimas ir rizikos prisiėmimas interaktyvioje komunikacijoje.

Per mūsų Svetainę galite dalyvauti daugelyje interaktyvių bendravimo priemonių, įskaitant pokalbius, forumus, pranešimų lentas, el. laiškus, VOIP ir kitas interaktyvios komunikacijos priemones su kitais dalyviais ("Interaktyvios Komunikacijos"). Mes negalime būti, ir nesame atsakingi už bet kokios informacijos, pateiktos ar paskelbtos bet kokiame interaktyviajame komunikate, turinį, nuomones ar tikslumą. Jūs dalyvaujate savo pačių rizika, vykdydami bet kokią veiklą, susijusią su Svetaine ir / ar Paslauga (įskaitant bet kokį interaktyvųjį ryšį). Jūs aiškiai prisiimate visą riziką ir visiškai ir išimtinai atsakingi už (a) visus skelbimus, kuriuos naudojate arba kuriuose naudojate savo slaptažodžius ar savo sąskaitas; (b) ir už naudojimą bet kokios informacijos Svetainėje (įskaitant bet kokį forumą), turinį ar medžiagą, ir (c) už bendravimą su kitais vartotojais Svetainėje. Dalyvaudami forume ar interaktyvioje komunikacijoje, jūs išmintingai nemanysite, kad žmonės yra tie, kas jie sakosi, kad jie  žino, ką jie sako kad žino, ar kad jie yra susiję su tuo, su kuo jie sako. Sąvoka "Forumas" reiškia pokalbių svetainę, pranešimų lentą, el. laišką ar kitą funkciją, leidžiančią jums teikti informaciją arba bendrauti su kitais, siūlomais kaip Svetainės dalis. Mūsų Svetainės dalys gali leisti vartotojams skelbti savo medžiagą. Naudotojų paskelbtos medžiagos nebūtinai atspindi mūsų požiūrį ir mes neprisiimame atsakomybės už bet kokią informaciją apie naudotoją, paskelbtą ar rodomą arba įkeltą į bet kurią Svetainę, įskaitant bet kurį forumą.

8.2 Medžiagos skelbimas Svetainėje.

Skelbdami medžiagą arba bendraudami su kitais Svetainės dalyviais arba interaktyviuoju ryšiu, jūs atstovaujate ir garantuojate, kad: a) turite visas reikalingas teises į tokias medžiagas ir kad tokių medžiagų paskelbimas nepažeis jokios bet kurios trečiosios šalies teisių į nuosavybės teise priklausančias teises, įskaitant jo intelektinės nuosavybės teises; ir (b) tokios medžiagos nėra kenksmingos, šmeižikiškos, neteisėtos, grasinančios, nepadorios, nepatogios, viliojančios, priekabiaujančios ir (arba) prieštarauja mūsų organizacijos principams ir misijai.

8.3 Mes turime teisę pašalinti ar blokuoti skelbimus ar interaktyvius pranešimus.

Mes pasiliekame teisę pašalinti arba blokuoti bet kokius skelbimus ir interaktyvius pranešimus, įskaitant tuos, apie kuriuos manome, kad jie yra:

  • Šmeižikiški, klastingi ar įžeidžiantys bet kokį asmenį, grupę ar organizaciją; piktnaudžiaujantys ar kurstantys neapykantą; nepadorūs, bjaurūs arba vulgarūs; arba prieštarauja arba nesuderinama su mūsų organizacijos principais ir misija,
  • Bet kokios persekiojančios pastabos, skelbimai ar interaktyvūs pranešimai, kurie gali būti suprantami kaip persekiojimas arba bet kokie skelbimai, kurie kitu atveju galėtų būti neteisėti arba susiję su neteisėta veikla, bet koks toks priekabiavimo turinys ar pranešimai bus ištrinti ir gali būti pateikti teisėsaugos pareigūnams. Nors mes pasiliekame teisę pašalinti bet kurį įrašą, mes neturime įpareigojimo to daryti.

8.4 Nuosavybės teisė į paskelbtą medžiagą.

Įkeldami arba perduodami bet kokią medžiagą, idėjas ar pastabas į bet kurią mūsų Svetainę, įskaitant bet kokį forumą, arba pateikdami bet kokias medžiagas mums bet kokiu kitu būdu, jūs automatiškai suteikiate (arba garantuojate, kad tokių medžiagų savininkas aiškiai suteikė) mums amžiną, nemokamą, neatšaukiamą, neišskirtinę teisę ir licenciją naudoti, dauginti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti, viešai atlikti ir rodyti, kurti išvestinius kūrinius ir platinti tokias medžiagas, arba įtraukti tokias medžiagas į bet kokią formą, laikmeną ar žinomomis ar vėliau sukurtomis technologijomis. Be to, jūs atsisakote ir garantuojate, kad visoje toje medžiagoje vadinamų "moralinių teisių" buvo atsisakyta. Jūs sutinkate, kad mums priklauso bet kokį išvestiniai darbai, patobulinimai ar kitos medžiagas, darbai, idėjos, intelektinė nuosavybė ir / ar produktai, sukurti dėl jūsų prieigos prie bet kokios pateiktos medžiagos ar dėl jos naudojimo. Jei į konkrečią Svetainę įtraukta įkėlimo licencija, jos sąlygas reikėtų paskelbti ir taip pat taikyti visiems konfliktams, kuriuos reglamentuoja šios Naudojimo Sąlygos.

8.5 Atsakomybės atsisakymas informacijai, gautai iš savanorių.

Mūsų organizacija teikia bendrą informaciją apie dvasinius reikalus ir religinius klausimus internetu per tarnystės atsako centro savanorius. Šią informaciją mes platinome tik informaciniais ir švietimo tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad informacija nėra parengta licencijuotų patarėjų, medicinos ar psichinės sveikatos specialistų ir nėra teikiama kaip medicinos, psichinės ar kitos profesinės konsultacijos. Jūs neturėtumėte naudoti ar remtis bet kokia mūsų tarnybos ar savanorio pateikta informacija ar patarimais vietoj medicinos, psichinės sveikatos, fizinės ar kitokios profesinės pagalbos ar konsultavimo. Vietoj to visada turėtumėte pasikonsultuoti su savo gydytoju, psichologu, psichiatru, klebonu, rabinu, kunigu, dvasininku ar kitu dvasiniu patarėju.

9. VEIKLA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS SVETAINĖJE ARBA IŠ SVETAINĖS.

9.1 Nuorodos iš Svetainės į trečiosios šalies svetaines.

Kartais mes galime pateikti Svetainės nuorodas, leidžiančias jums prisijungti prie mūsų trečiųjų šalių svetainių. Mes teikiame šias nuorodas tik patogumui jums. Be to, Svetainėje gali būti, kad nukreipsime jus į svetaines, kurios nėra mūsų valdomos. Tai apima nuorodas iš kitų organizacijų, rėmėjų ar savanorių, kurie gali naudoti mūsų logotipą, kaip dalį susitarimo su mumis. Šios kitos svetainės gali siųsti vartotojams savo slapukus, rinkti duomenis, paprašyti asmeninės informacijos arba pateikti informaciją, kuri gali būti netinkama ar įžeidžianti.

9.2 Jokių garantijų.

MES NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL TURINIO AR PRIVATUMO PRAKTIKŲ AR PRIEINAMUMO AR KOKYBĖS, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIAIS GAMINIAIS, MEDŽIAGOMIS AR PASLAUGOMIS, KURIUOS GALITE ĮSIGYTI IŠ TREČIOSIOS ŠALIES INTERNETO SVETAINĖS, KURI TURI NUORODĄ Į MŪSŲ SVETAINĘ ARBA Į KURIĄ NUKREIPTA NUORODA IŠ MŪSŲ SVETAINĖS, NET JEI MES PATEIKIAME NUORODAS SAVO SVETAINĖSE Į JAS. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS, IR MES AIŠKIAI ATMETAME BET KOKIAS GARANTIJAS AR ATSAKOMYBĘ, SUSIJUSIĄ SU TIKSLUMU, ATITIKTIMI, AUTORIŲ TEISIŲ ATSAKOMYBĖMIS, TEISINGUMU ARBA TIESA MEDŽIAGOJE, KURI PATEIKTA TREČIOSIOS ŠALIES SVETAINĖSE. JŪS JUNGIATĖS IR NAUDOJATĖS ŠIUOS WEB-PUSLAPIUS, O TAIP PAT IR SU JAIS SUSIJUSIAS PASLAUGAS, SAVO RIZIKA. RAGINAME JUS PERSKAITYTI JŲ NAUDOJIMO SĄLYGAS IR PRIVATUMO POLITIKĄ, PASKELBTUS KIEKVIENOJE IŠ ŠIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ, ARBA KONTAKTUOKITE SU SVETAINĖS OPERATORIUMI PRIEŠ NAUDODAMIESI JOMIS ARBA TEIKDAMI JOMS INFORMACIJĄ.

9.3. Jokio Pritarimo.

Nuorodos į kitas interneto svetaines nereiškia, kad mes patvirtiname medžiagą, produktus, turinį, idėjas ar interaktyviąsias komunikacijas, kurios pateikiamos arba platinamos tose svetainėse ar per jas, ir taip pat nuorodos iš kitų svetainių į mūsų Svetaines buvimas nepatvirtina, kad ta organizacija arba asmuo patvirtina kokias nors idėjas ar medžiagą mūsų Svetainėse. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo išjungti nuorodas iš trečiųjų šalių svetainių į bet kurią mūsų Svetainę.

9.4 Nuorodos į mūsų Svetaines taisyklės.

Mes galime suteikti jums galimybę paskelbti nuorodą į mūsų Svetainę iš savo svetainės ar kitų trečiųjų šalių svetainių. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo prašyti jūsų pašalinti nuorodą, jei nustatytume, kad tai neigiamai veikia mūsų svetainę, paieškos rezultatus ar turi kitą neigiamą poveikį mūsų lankytojams. Jūs sutinkate iš karto pašalinti nuorodą, kai to paprašysime.

10. PRODUKTO PARDAVIMAI, AUKOJIMAI, PRENUMERATOS IR MOKESČIAI

10.1 Produkto Pardavimai ir Prieinamumas.

Mes galime parduoti tam tikrus gaminius ir medžiagą mūsų svetainėje. Visos Svetainėje parduodamų produktų ir medžiagų kainos yra nurodytos Eurais ir yra galiojančios ir veiksmingos tik Lietuvoje skelbimo metu. Jei mes tiekiame produktus ar medžiagas pristatymui į tam tikras vietas už Lietuvos ribų, mes pasiliekame teisę imti didesnę kainą arba papildomus mokesčius už tokius produktus. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo nutraukti ar keisti informaciją, prieinamumą ir kainodarą bet kokiame Svetainės Produkte ar Medžiagoje be jokių įsipareigojimų jums ar bet kuriai kitai šaliai. Jūs esate atsakingi už visus taikomus jūsų jurisdikcijoje mokesčius, taikytinus jums kaip produktų ar paslaugų pirkėjui ar vartotojui.

10.2. Trečiųjų šalių pardavimai.

MES NESUTEIKIAME JOKIŲ PATVIRTINIMŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIŲ PREKIŲ, MEDŽIAGŲ AR PASLAUGŲ, KURIAS ĮSIGIJOTE IŠ TREČIOSIOS ŠALIES INTERNETO SVETAINĖS, KURI YRA SUSIJUSI SU BET KURIA SVETAINE ARBA IŠ BET KURIOS SVETAINĖS AR DĖL TREČIOSIOS ŠALIES TURINIO (ĮSKAITANT REKLAMĄ AR SPONSORIAVIMĄ), PRIEINAMUMĄ AR KOKYBĘ. MES NEPRITARIAME JOKIEMS PRODUKTAMS, IR MES NEŽENGĖME JOKIŲ ŽINGSNIŲ KAD PATVIRTINTUME TIKSLUMĄ ARBA SAVYBĘ, KURI PASKELBTA TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖSE ARBA TURINYJE (ĮSKAITANT REKLAMĄ).
JŪS NEATŠAUKIAMAI IR VISAM LAIKUI ATSISAKOTE (UŽ SAVE IR SAVO PALIKUONIS, ASMENINIUS ATSTOVUS) BET KOKIŲ PRETENZIJŲ, SUSIJUSIŲ SU (A) TREČIŲJŲ ŠALIŲ WEB-PUSLAPIŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES TURINIŲ, KURIE PRIEINAMI ARBA NE PER ŠIĄ SVETAINĘ AR JOJE ESANTĮ TURINĮ; (B) VISŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINIO PRISIJUNGIMUS AR NAUDOJIMĄ; IR (C) VISIEMS PRODUKTAMS AR VISOMS MEDŽIAGOMIS, KURIAS PIRKOTE IŠ BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES INTERNETO SVETAINĖS, NET JEI TAS PRODUKTAS YRA REKLAMUOJAMAS MŪSŲ SVETAINĖJE.

MES STIPRIAI RAGINAME JUS ATLIKTI BET KOKĮ TYRIMĄ, KURĮ JŪS MANOTE REIKALINGA AR TINKAMA PRIEŠ PRADĖDAMI BET KOKIĄ SANDORĮ, ATLIEKAMĄ TIESIOGINIU AR NETIESIOGINIU BŪDU, SU TREČIOSIOS ŠALIES INTERNETO TINKLALAPIO OPERATORIAUS AR TURĖTOJO AR BET KURIO TREČIOSIOS ŠALIES TURINIO SAVININKU AR SAVININKU.

10.3 Trečiųjų Šalių Medžiagos Nuosavybė.

Trečiųjų Šalių Medžiaga priklauso jos savininkui arba yra licencijuota, o prireikus mes naudojame ją su Trečiųjų Šalių Medžiagos savininko leidimu. Jei nenurodytume aiškiai šiose Naudojimo Sąlygose, jūs neturite jokių teisių ar interesų į jokią Trečiųjų Šalių Medžiagą. Visos su šiomis medžiagomis susijusios teisės saugomos jų savininkui.

10.4 Aukojimai.

Aukojimai mūsų Svetainėje yra patikrinti, saugūs ir konfidencialūs. Kaip ir bet koks labdaringas įnašas, bet koks mūsų Svetainėje atliktas aukojimas per banko kortelę ar elektroninį parvedimą, laikomas padarytu ir neatšaukiamu nuo tada, kai aukojimas pateikiamas mūsų Svetainėje.

10.5 Banko kortelės.

Mes rimtai vertiname jūsų privatumą. Visa pateikta kredito kortelių informacija yra apsaugota SSL (Secure Sockets Layer) šifravimo ar panašiomis technologijomis. Mes pateikiame jūsų banko kortelės numerį, atsiskaitymo ir pristatymo informaciją dalyvaujantiems prekybininkams, iš kurių jūs perkate prekes ar paslaugas. Šie prekybininkai vieninteliai atsako už tai, kaip jie naudoja šią informaciją ir bet kokią kitą informaciją, kurią jie savarankiškai gauna iš jūsų ar apie jus. Mes nesidaliname ir nenaudojame jūsų banko kortelės informacijos, išskyrus tai, kas nurodyta mūsų Privatumo Politikoje, kurią rekomenduojame jums perskaityti kiekvieną kartą, kai apsilankote bet kurioje iš mūsų Svetainių.

10.6 Prenumeratos, mokesčiai ir atsiskaitymai.

Kai kurioms paslaugoms, siūlomoms kai kuriose mūsų Svetainėse, gali būti reikalaujama prenumeratos ar kito mokesčio už Paslaugų gavimą ("Prenumeruojamos Paslaugos"). Jei atidarote Prenumeruojamų Paslaugų sąskaitą bet kurioje mūsų Svetainėje, jūs sutinkate mokėti visus mokesčius į šią sąskaitą, įskaitant taikomus mokesčius, pagal atsiskaitymo sąlygas, galiojančias tuo metu, kai mokamas mokestis, laikantis visų prenumeratos taisyklių. Mes pasiliekame teisę pakeisti bet kokių mokesčių ar rinkliavų už suteiktas paslaugas dydį arba pagrindą, taip pat nustatyti naujus mokesčius, mokesčius ar sąlygas, įsigaliojusius pranešus jums el. pašto adresu, kurį pateikiate registruodami savo sąskaita. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų paskyrą (-as) bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

10.6. 1.  Kiekvienoje mūsų Svetainėje su Prenumeruojamomis Paslaugomis bus nustatytos apmokėtų, naudojamų ir nutrauktų Prenumeruojamų Paslaugų taisyklės. Jūs sutinkate laikytis visų tokių taisyklių naudodamiesi Prenumeruojamomis Paslaugomis.

10.6. 2.  Atnaujinimas: kiekvienos prenumeruojamos paslaugos prenumerata automatiškai bus atnaujinta, o jūsų banko kortelės sąskaita bus apmokestinama tuo pačiu metu ir kaina kaip ir ankstesnis prenumeratos laikotarpis, išskyrus atvejus, kai Svetainė nurodo kitaip.

 

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI.

11.1. IŠSKYRUS RIBOTAS GARANTIJAS, KURIOS AIŠKIAI NURODYTOS KITAIP IR PARODYTOS SVETAINĖJE SUSIETAI SU TAM TIKRAIS PRODUKTAIS, KURIUOS MES PARDUODAME INTERNETU PARDUOTUVĖJE, JŪSŲ NAUDOJIMAS SVETAINĖS, PASLAUGŲ, VISO TURINIO VISOS INFORMACIJOS, IR VISOS MEDŽIAGOS YRA PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, SU VISAIS DEFEKTAIS IR KAI TURIMA, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI IŠREIKŠTŲ NEI NUMANOMŲ, TIEK, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINUS TEISĖS AKTUS. MES AIŠKIAI ATMETAME VISAS AIŠKIAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU SVETAINE, VISA INFORMACIJA, TURINIU, MEDŽIAGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PREKIŲ TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ LAIKYMOSI GARANTIJAS. NEGARANTUOJAME, KAD FUNKCIJOS IR / AR PASLAUGOS VYKS BE SUTRIKIMŲ ARBA BE KLAIDŲ; KAD DEFEKTAI ARBA KLAIDOS BUS IŠTAISYTOS GREITAI AR IŠ VISO; IR / ARBA, KAD BET KOKS SVETAINĖS, INFORMACIJOS TURINYS, MEDŽIAGA, PASLAUGA (IR / ARBA PROGRAMINĖ ĮRANGA, SERVERIAI, KOMPIUTERIAI, APARATŪRA, AR TINKLAS) BUS BE VIRUSŲ, BE KLAIDŲ AR BE ŽALINGŲ KOMPONENTŲ. TAIKYTINA TEISĖ GALI NELEISTI PANAIKINTI NUMANOMAS GARANTIJAS, TODĖL AUKŠČIAU NURODYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI NETAIKOMI JUMS. MES NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NESAVALAIKIŠKĄ, IŠTRYNIMĄ, NETEISINGĄ PRISTATYMĄ AR NEIŠSAUGOJIMĄ BET KOKIŲ PRANEŠIMUS AR MEDŽIAGŲ, PASKELBTŲ MŪSŲ SVETAINĖJE AR BET KURIAME FORUME.

11.2. MES AIŠKIAI ATMETAME BET KOKIAS GARANTIJAS, ATSTOVAVIMUS AR ATSAKOMYBĘ UŽ BET KOKIOS INFORMACIJOS, TURINIO IR MEDŽIAGŲ, ESANČIŲ, RODOMŲ AR PASKELBTŲ SVETAINĖJE AR KITAIS BŪDAIS, RODOMAIS PER MŪSŲ SVETAINĘ, AR SVETAINĖSE, KURIOS JUNGIASI PRIE SVETAINĖS AR IŠ JOS, TIKSLUMĄ AR IŠSAMUMĄ. VISA TOKIA INFORMACIJA, TURINYS IR MEDŽIAGOS GALI KEISTIS BE ATSKIRO PRANEŠIMO. NEGARANTUOJAME ARBA NEATSTOVAUJAME NAUDOJIMUISI ARBA REZULTATAMS, KURIUOS GALI BŪTI GALIMA GAUTI IŠ ŠIO NAUDOJIMO, BET KURIOS DALIES PASLAUGŲ IR (ARBA) BET KOKIOS INFORMACIJOS, TURINIO IR / ARBA MEDŽIAGOS.

11.3. BET KURIUO LAIKU IR BE PRANEŠIMO MES DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES, IR BE ATSIRANDANČIOS BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMO JUMS AR BET KURIAI KITAI ŠALIAI, GALIME NUTRAUKTI ARBA SULAIKYTI (A) SVETAINĖS (ARBA JOS BET KURIOS DALIES) RODYMĄ, VEIKIMĄ IR (ARBA) PATEIKIMĄ, ĮSKAITANT VISĄ TURINĮ, INFORMACIJĄ IR (ARBA) MEDŽIAGĄ); (B) BET KURIOS PASLAUGOS; IR (ARBA) (C) JŪSŲ PRIEIGA Į SVETAINĘ ARBA Į BET KURIĄ PASLAUGŲ DALĮ.

11.4  NORS IR SKIRIAME PROTINGAS PASTANGAS TAM, KAD PATEIKTUME TIKRĄ IR AKTUALIĄ INFORMACIJĄ, ATASKAITAS IR MALDOS PRAŠYMUS MŪSŲ SVETAINĖJE, JŪS NETURITE MANYTI, KAD PATEIKTA INFORMACIJA VISUOMET YRA ATNAUJINTA, TIKSLI, PILNA ARBA KAD MŪSŲ SVETAINĖJE YRA VISA PRIEINAMA SU KLAUSIMU SUSIJUSI INFORMACIJA. YPAČ JEI JŪS DAROTE SPRENDIMĄ DĖL MŪSŲ TARNYSČIŲ PARĖMIMO, PRAŠOME PASIKONSULTUOTI SU EILE NEPRIKLAUSOMŲ ŠALTINIŲ.

12. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. 
JOKIU ATVEJU IR JOKIOMIS APLINKYBĖMIS MES NESAME ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, PRIEŽASTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, KYLANČIĄ IŠ NAUDOJIMOSI ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS BET KURIA MŪSŲ SVETAINE, TET KOKIA INFORMACIJA, BET KOKIU TURINIU, BET KURIA MEDŽIAGA, IR / ARBA PASLAUGA, ARBA BET KURIA JOS DALIMI, NET JEI MES TURIME AIŠKIAI INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. TAIKOMI ĮSTATYMAI GALI NELEISTI RIBOTI ATSAKOMYBĘ DĖL ŠIŲ ŽALŲ. TUOMET AUKŠČIAU PATEIKTI APRIBOJIMAI AR IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMOS JUMS. TOKIU ATVEJU MŪSŲ BENDRA ATSAKOMYBĖ JUMS UŽ VISUS NUOSTOLIUS NEGALI VIRŠYTI SUMOS, KURIĄ SUMOKĖJOTE JŪS MUMS UŽ NAUDOJIMĄ PASLAUGOMIS ARBA BET KOKIOS JŲ DALIES. JEI JŪS ESATE NEPATENKINTI BET KURIUO SVETAINĖS ASPEKTU IR / AR PASLAUGA, JEI JŪS NENORITE SUTIKTI SU KURIA NORS NUOSTATA IŠ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS, ARBA JEI TURITE KOKIŲ NORS GINČŲ AR PRETENZIJŲ PRIEŠ MŪSŲ ORGANIZACIJA, ATSIŽVELGIANT Į ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR BET KURIĄ IŠ MŪSŲ SVETAINĘ AR BET KURIĄ DALĮ MŪSŲ PASLAUGŲ, TADA JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JŪSŲ VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖ PRIEMONĖ YRA NUTRAUKTI PRIĖJIMĄ IR / ARBA NAUDOJIMĄSI MŪSŲ SVETAINĖMIS AR / IR PASLAUGOMIS.

13. ATSAKOMYBĖ.

Jūs esate pilnai atsakingas už visų slaptažodžių ir visų paskyrų, kurias sukūrėte kartu su mūsų Svetainėmis arba Paslaugomis ("Jūsų sąskaitos"), konfidencialumu. Jūs esate vienintelis atsakingas už visas veiklas, susijusią su jūsų slaptažodžiais ir jūsų sąskaita, taip pat dėl bet kokios Svetainės ir bet kurios Paslaugos dalies naudojimo.

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti mus ir mūsų filialus, mūsų pareigūnus, direktorius, savininkus, agentus, informacijos teikėjus, filialus, licencijų išdavėjus ir licencijų turėtojus (kartu - "žalos atlyginimo šalis"), saugiais nuo viso žalos atlyginimo ir išlaidos (įskaitant pagrįstus teisininko mokesčius), susijusios su reikalavimais, susijusiais su:

(a) bet kokiu jūsų atliktu Naudojimo Sąlygų pažeidimu;

(b) bet kokiu neteisėtu jūsų naudojimu bet kokios informacijos, turinio, medžiagos, mūsų Svetainės ar bet kurios Paslaugos dalies atžvilgiu;

(c) jūsų naudojimosi mūsų Svetaine ir / ar bet kuria Paslauga; ir

(d) visa veikla, susijusi su jūsų slaptažodžiais ir (arba) jūsų paskyromis arba vykdoma pagal jas.

Jūs stengsitės bendradarbiauti su mumis, gindami bet kokį tokį reikalavimą. Jūs sutinkate, kad jei iš mūsų Svetainės bus neteisėtai naudojama bet kokia informacija, turinys, medžiaga ir (arba) bet kokia Paslauga, mes turime teisę gauti nurodymą, draudžiančius tokį neteisėtą naudojimą, be jokių kitų teisės gynimo būdų ar nuosavybės teisių.

14.  SPECIALŪS NURODYMAI TARPTAUTINIAM NAUDOJIMUI.

14.1 Jei nenurodyta kitaip, Svetainė, Informacija, Turinys, Medžiaga ir Paslaugos pateikiamos tik siekiant ugdyti jūsų dvasinį ir šviečiamąjį žinias bei supratimą ir reklamuoti tam tikras programas, filmus ir kitus produktus bei paslaugas, esančius tam tikrose šalyse. Mūsų organizacija turi savo būstinę Pylimo g. 20-10, Vilnius, LT-01118, Lietuva. Jei pateksite į bet kurią iš mūsų Svetainės ne iš Lietuvos, turėtumėte būti informuotos, kad Svetainėje gali būti nuorodos į Informaciją, Turinį, Medžiagą, Paslaugas, Produktus ir kitą informaciją bei medžiagas, kurios jūsų šalyje gali būti draudžiami. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kurios Svetainės, bet kokio Turinio, bet kokios Informacijos, bet kokios Medžiagos ir bet kurios Paslaugos dalies suteikimą bet kuriam asmeniui, geografinei teritorijai ar jurisdikcijai, kurią mes taip nusprendėme pasinaudoję savo nuožiūra. Paslauga ar bet kuri jos dalis negalioja, kai ji draudžiama.

14.2 Jūs sutinkate laikytis visų vietinių teisės aktų, susijusių su Svetainės naudojimu (įskaitant bet kokį forumą), bet kokią Informaciją, bet kokį Turinį, bet kokią Medžiagą ir bet kurią Paslaugos teikimo dalį, įskaitant visas vietines taisykles dėl priimtino elgesio internete. Jūs taip pat konkrečiai sutinkate laikytis visų taikomų įstatymų, susijusių su techninių duomenų ar kitos informacijos, eksportuojamos iš Lietuvos ar šalies, kurioje jūs gyvenate, perdavimo.

14.3 Programinei įrangai, naudojamai kartu su Svetaine ir Paslauga, gali būti taikoma Lietuvos eksporto kontrolė. Jokia Programinė įranga negali būti atsisiunčiama ar kitaip eksportuojama ar reeksportuojama į šalis, kurioms Lietuva įvedė prekių embargą (arba jos piliečiui ar rezidentui).

15. AUTORIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PRANEŠIMO TEIKIMAS IR PROCEDŪRA.

Mes esame pasiryžę gerbti kitų šalių intelektinės nuosavybės teises, ir mes prašome jūsų ir kitų mūsų Svetainės bei Paslaugų naudotojų daryti tą patį. Pranešimai apie autorių teisių pažeidimą, susijusius su Medžiagomis, kuriomis pateikiamos ar prieinamos per Svetaines, turėtų būti siunčiamos mūsų organizacijai:
Gerosios Naujienos Centras, Pylimo g. 20-10, Vilnius, LT-01118, Lietuva. Tel.

16.  NUTRAUKIMAS.

Šios Naudojimo Sąlygos kartais gali pasikeisti be įspėjimo, ir jos galioja tol, kol mes pranešime apie jų nutraukimą mūsų Svetainėje. Jūs sutinkate laikytis Naudojimo Sąlygų, nurodytų kiekvienoje Svetainės vietoje, kai naudojate tokią Svetainę ir / arba bet kurią su ja susijusią Paslaugą. Jūs negalite nutraukti šių Naudojimo Sąlygų nuostatų. Jūsų vienintelis ir išskirtinis teisės gynimo būdas - nutraukti jūsų prieigą prie visų mūsų Svetainių ir Paslaugų naudojimo bei sunaikinti visą Medžiagą ir kitus Produktus, gautus iš bet kurios iš mūsų Svetainių, pagal Licenciją ar kitu būdu, kartu su visa susijusia dokumentacija ir visas kopijos bei jų įdiegimus, išskyrus nupirktus produktus. Mes galime nutraukti jūsų prieigą prie bet kurios mūsų Svetainės ir / ar bet kurios Paslaugos dalies bet kuriuo metu savo nuožiūra ir mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurios mūsų Svetainės veikimą ir / arba bet kokios Paslaugos dalies teikimą. Mes galime nedelsdami nutraukti jūsų teisę susipažinti ir (arba) naudotis bet kuria Svetaine ir / arba Paslauga be įspėjimo, jei mūsų manymu jūs nesilaikysite šių Naudojimo Sąlygų.

17.  BENDROSIOS NUOSTATOS.

17.1 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad neteisėtas mūsų Svetainės, Informacijos, Turinio, Medžiagos ir / ar bet kurios Paslaugos dalies naudojimas gali pakenkti mums ir / ar organizacijoms ar asmenims, kurie gali būti susiję su mumis visame pasaulyje. Atitinkamai sutinkate, kad jei bus neteisėtai naudojama bet kokia informacija, turinys, medžiaga ir (arba) bet kokia Paslauga iš Svetainės, mes turėsime teisę uždrausti tokį neleistiną naudojimą be jokių kitų teisės gynimo būdų.

17.2 Kartais mes galime atsiųsti jums informaciją elektroniniu paštu, kuri, mūsų nuomone, bus jums įdomi. Jei užsiregistruosite bet kurioje mūsų Svetainėje ir nenorėsite gauti mūsų elektroninių laiškų, praneškite mums apie tai, sureaguodami į gautame pranešime jų atsisakymo veiksmą arba susisiekę su mumis naudodamiesi informacija svetainėje.

17.3 Šios Naudojimo Sąlygos turi būti reguliuojamos ir interpretuojamos pagal Lietuvos įstatymus, nedarant jokio poveikio bet kokiems konfliktų principams. Jūs sutinkate, kad bet kokia įstatyminė veikla ir (arba) bet kokia pretenzija, susijusi su šių Naudojimo Sąlygų, mūsų Svetainės, Paslaugų ir / arba jūsų prieiga ir (arba) naudojimu bet kurioje mūsų Svetainėje ar Paslauga turi būti paduodama ir ginčijama tik Lietuvos teismuose. Jūs taip sutinkate ir pateikiate tokių teismų išimtinę asmeninę jurisdikciją, norint užginčyti bet kokius tokius veiksmus ar ieškinius.

17.4 Šios Naudojimosi Sąlygos gali būti mūsų pakeistos laikas nuo laiko, ir jos sudaro mūsų visą susitarimą dėl jūsų naudojimosi bet kuria iš mūsų Svetainių ir Paslaugų. Šios Naudojimo Sąlygos pakeičia visus ankstesnius susitarimus, supratimą ir pateikimus tarp mūsų, atsižvelgiant į tai, kaip jūs naudojatės Svetainėmis ir Paslaugomis. Jūs negalite pataisyti ar keisti šių Naudojimo Sąlygų sąlygų.

17.5 Šios Naudojimo Sąlygos, įskaitant Licenciją, jums yra asmeninės ir jūs negalite juos priskirti kitiems. Jūs sutinkate neleisti bet kuriam kitam asmeniui susipažinti su Svetainės ar Paslauga ir / ar naudotis ja, išskyrus atvejus, kai kitas asmuo sutinka laikytis visų šių Naudojimo Sąlygų nuostatų. Jūs taip pat sutinkate prisiimti visą atsakomybę ir atsakomybę, kylančią iš bet kurios trečiosios šalies prieigos prie bet kurios Svetainės ir (arba) Paslaugos (arba) naudojimo (a) naudojant bet kurią jūsų sąskaitą/paskyrą arba bet kurį iš jūsų slaptažodžių; ir (b) leidžiate, žinodami, kad tokia trečioji šalis nesutiko būti saistoma visų šių Naudojimo Sąlygų nuostatų.

17.6 Kartais mes kartais gali atsiųsti jums informaciją elektroniniu paštu, kuri, mūsų nuomone, bus jums įdomi. Jei užsiregistruosite bet kurioje Svetainėje ir nenorite gauti mums elektroninių laiškų, praneškite mums, atsakydami į gavimo pranešimo atsisakymą.

17.7 Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas galiausiai nustato, kad kuri nors šių Naudojimo Sąlygų taisyklė yra niekinė, negaliojanti, neįvykdoma ar kitaip prieštarauja įstatymui ar teisingumui, likusios šių Naudojimo Sąlygų nuostatos, kurios gali būti taikomos be tokio negaliojančio ar netinkamo termino arba nuostatos, lieka visavertės ir yra privaloma šalims.

17.8 Visos šios Naudojimo Sąlygos nuostatos, kurios pagal savo pobūdį išlieka šių Naudojimo Sąlygų nutraukimo metu, išlieka tokios, įskaitant, bet  neapsiribojant, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ir 11 punktų nuostatas.