Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laidų temos


Šioje svetainėje yra radijo laidos šiomis temomis:

Kita širdis, naujas žmogus


Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų! Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais... Efeziečiams 4,20-22

Paulius iki atsivertimo anaiptol nebuvo nuolankus. Pasipūtėliškumo ir žiaurumo užvaldytas jis suiminėjo krikščionis ir siekė juos sunaikint...


Dievas yra gailestingas


Kur yra toks Dievas, kaip tu? [...] nes jam malonu būti gailestingam. Michėjo 7,18

Daugybė žmonių norėtų išgirsti, ką turi pasakyti Dievas, – tačiau tik šiaip, iš gryno smalsumo. Jiems knieti išanalizuoti ir ištirti tai sa...


Gyvenimas su Kristaus jėga


Aš visa galiu tame [Kristuje], kuris mane stiprina. Filipiečiams 4,13

Jėzus buvo nuolankios širdies. Jeigu Jis gyvena mumyse, tai mūsų gyvenime nebus išdidumo, pasipūtimo. Jeigu Kristus pasilieka mumyse, tai m...


Priešo apgaulės


Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Efeziečiams 6,16

Šiandien apie nelabąjį kai kurie skaldo juokelius. Tačiau su velniu – ne juokas. Jei anksčiau būčiau norėjęs universiteto studentams kalbėt...


Išmintis šiai dienai


Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jokūbo 1,5

Ramybė su Dievu, Dievo taika žmogaus širdyje ir iš bendravimo su Kristumi kylantis džiaugsmas daro teigiamą įtaką visam žmogaus kūnui ir si...


Atsispyrimas pagundoms


Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau. Psalmių 119,11

Kilus kokiai nors pagundai, patarčiau jums prašyti Dievą stiprybės – ir dar kad Jis parodytų išeitį, kurią yra paruošęs. Dar vienas patarim...


Mokėjimas prikąsti liežuvį


Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Jokūbo 1,26

Aibė pasaulio problemų būtų veikiai išspręsta, jei tik žmonės išmoktų prikąsti savo liežuvius. Įsivaizduokite, jei neliktų pykčio, jei apli...


Kaip turėtume gyventi?


Jėzus jam atsakė [...] Ir jūs dar pamatysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Morkaus 14,62

Pasaulis, kuriame gyvename, pilnas pesimizmo. Tačiau krikščionys neturi teisės vaikštinėti grąžydami rankas ir spėlioti, ką daryti dabartin...


Mūsų amžinieji namai


Štai jau kuriu naują dangų... Izaijo 65,17

Kas yra Dangus? Visų pirma, Dangus – tai namai. Biblija žodį „namai“ mini su visomis jam priklausančiomis švelniomis asociacijomis, su visa...


Surinktas turinys