Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laidų temos


Šioje svetainėje yra radijo laidos šiomis temomis:

Lauk Viešpaties!


Didžiuokitės jo šventuoju vardu, tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis! Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ, visada ieškokite jo Artumo. Psalmių 105,3-4

Šv. Jeronimas (347-420 m.), krikščionių teologas, vienas iš Bažnyčios tėvų, yra pasakęs: „Šv. Rašto nepažinimas – tai Kristaus nepažinimas....


Angelai aplink mus


Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos [apaštalus]... Apaštalų darbų 5,19

Demoniškos veiklos suaktyvėjimas ir įvairios šėtono garbinimo apraiškos šiandien pastebimos visuose pasaulio kraštuose. Velnias į juodus sa...


Pergalė prieš mirtį


Kurgi, mirtie tavasis geluonis? 1 Korintiečiams 15,55

Mirtis – vienas demokratiškiausių žmogaus patiriamų dalykų, nes jos paragaus visi. Dažnai galvojame tik apie tai, kaip ji ištinka kitus. Mu...


Tikrasis tu


Juk jis žino, kokie mes padarai... Psalmių 103,14

Įdomu tai, kad pirmieji JAV astronautai, prieš skrisdami į Mėnulį, turėjo atlikti įvairiausias užduotis, tarp kurių buvo ir savęs pažinimo-...


Dievo pažinimo džiaugsmas


Laimingas žmogus, kurio pagalba [...] VIEŠPATS, jo Dievas. Psalmių 146,5

Laimingas žmogus, įminęs paslaptį ir ateinantis pas Dievą kasdien maldoje. Ketvirtis valandos, praleistos vienumoje su Dievu kas rytą, pri...


Atvertos akys


[...] kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą... Apaštalų darbų 26,18

Aklas elgeta Bartimiejus metė šalin savo apsiaustą ir visas drebėdamas nubėgo pas Jėzų. Jėzus jo paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ N...


Tiesa


[...] jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus Jono 8,32

Gyvename filosofinio netikrumo amžiuje. Žmonės šiais laikais nebežino, kuo tikėti. Jie nenori įsipareigoti. Bendraudamas su studentais, daž...


Džiaukitės Viešpatyje


[...] aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano [išgelbėja]. Habakuko 3,18

Krikščionys turėtų būti džiugūs. Gal mūsų karta ir puikiai pasikausčiusi krikščioniškosios terminologijos srityje, užtat jai trūksta prakti...


Šliekitės į uolą


[...] mano širdžiai alpstant tu užkeli mane ant uolos, aukštesnės už mane. Psalmynas 61,3

Kai žmogus tampa krikščioniu, tai nereiškia, kad jis visąlaik gyvens „ant bangos“, aukštumoje. Psalmių autorius Dovydas žinojo, ką reiškia ...


Surinktas turinys