Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų liudijimas - 1 dalis

Temos:

Kiekvienas tikintysis įpareigotas dalytis Kristaus Evangelija. Evangelijos pagal Matą 28-o skyriaus 19-oje eilutėje parašyta, kad Jėzus aiškiai paliepė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Dauguma tikinčiųjų, nors ir nori atsiduoti Viešpačiui ir paklusti Jo paliepimams, vis tik dvejoja pasakoti kitiems apie Kristų.

Rašto vietos: Apaštalų darbai 8, 4-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų išmėginimai - 2 dalis


Prieš atsirandant šiuolaikinės pramonės įrenginiams, žmonės baldus gamino paprastomis, bet labai veiksmingomis technologijomis. Pavyzdžiui, gaminant kėdę medis būdavo nupjaunamas, ir tose vietose, kur reikėjo linkio, sulenkiamas ir surišamas virvėmis arba laikomas gnybtais. Baldžius, siekdamas norimo rezultato, medieną rūpestingai modeliuodavo.

Rašto vietos: 1 Petro 1, 3-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų išmėginimai - 1 dalis


Gražu stebėti peteliškę, šokančią savo šokį šiltą pavasario popietę. Tačiau retai susimąstome, su kokiais sunkumais susiduria šis kūrinys prieš pirmąjį savo skrydį. Daugelį dienų ji siekia išsivaduoti iš įkalinimo kokone. Pagalba iš šalies ir greitas išlaisvinimas pasmerktų peteliškę myriop. Jos pačios grumtynės su kokonu išmankština sparnus skrydžiui. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad dažnai mūsų pastangos varguose ir sunkumuose išvaduoja mus iš vergystės nuodėmei ir paskatina dvasinį augimą. Likite su mumis ir apie mus keičiančių išmėginimų prigimtį sužinosite daugiau.Rašto vietos: 1 Petro 1, 3-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų lobis - 2 dalis


Jei norite išmokyti vaiką skaityti, nepradėsite nuo enciklopedijos. Jei norite paauglį išmokyti vairuoti, nepradėsite nuo labai gero automobilio. Pradedate nuo pradžių ir naudojatės pradinukams skirtomis, asmens amžių ir raidą atitinkančiomis priemonėmis. Ši laida krikščionims yra veiksminga priemonė, padedanti augti dvasiškai.

Išmintingas finansų valdymas - tai tik viena iš daugelio Dievo priemonių, kuriomis Jis mus auklėja. Pasilikite su mumis ir klausydami šios laidos pasitikrinsite savo pažangą šioje srityje.

Rašto vietos: Mato 6, 19-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų lobis - 1 dalis

Temos:

Du ūkininkai pavasarį sėja javus. Vienas pasėjo aštuoniasdešimt hektarų kviečių, o kitas - tris šimtus hektarų. Sunku prognozuoti, kuris nuims didesnį derlių.

Dievo sėjos ir pjūties dėsnis yra pamatinė tiesa, veikianti visose mūsų gyvenimo srityse. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kas Dievo žodyje pasakyta apie turtus.

Rašto vietos: Mato 6, 19-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų gabumai

Temos:

Tarnystė neatsiejama nuo tikėjimo. Užuot ieškoję galimybės geriems darbams, dažnai juos vertiname kaip prievolę. Šioje laidoje vėl grįšime prie pagrindų ir kalbėsime apie mūsų gabumus, kurie yra Dievo dovana. Juos turėtume naudoti Viešpačiui pašlovinti ir savo meilei Jam išreikšti. Dievui nedaro įspūdžio, jei dažnai pagelbstime žmonėms arba savanoriškai patarnaujame. Jam labiau rūpi mūsų motyvai. Likite su mumis ir sužinosite, kodėl mūsų gabumai tokie svarbūs.Rašto vietos: 1 Petro 4, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų laikas


Gera laiko vadyba reikalinga ir bendrovės direktoriui, ir studentui. Mes, krikščionys, taip pat turime išmokti tvarkingai organizuoti savo laiką pagal Dievo numatytus prioritetus. Šioje laidoje vėl grįšime prie pagrindų ir prisiminsime, kad laikas - tai Dievo dovana, kurią turime išmintingai panaudoti.

Nesvarbu, ką bedarytume, negalime iš akių pamesti amžinosios perspektyvos. Juk išliks tik tai, ką nuveikėme Dievo labui. Pasilikite su mumis, ir išgirsite biblinį požiūrį į mums duotą laiką.

Rašto vietos: Efeziečiams 5, 15-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mintys - 2 dalis

Temos:

Beveik visose įmonėse yra kompiuteriai. Darbastaliai ir prekystaliai apkrauti terminalais, klaviatūromis, modemais ir įvairiais kompiuterių aksesuarais. Tačiau visa ta techninė įranga be programinės įrangos, kuria valdoma operacinė sistema, visiškai nenaudinga.

Mūsų veikla panaši į kompiuterio programą. Jei savo protą programuojame tyromis mintimis, elgsimės tyrai, o jei protas kupinas netyrų minčių - gyvensime nedorai. Likite su mumis ir klausydamiesi šios dienos laidos sužinosite, kaip pakeisti savo mąstyseną.

Rašto vietos: Filipiečiams 4, 8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mintys - 1 dalis

Temos:

Jei kada nors lankėtės statybos aikštelėje, turėjote pastebėti įgudusius darbininkus, kurie lieja pamatus, renčia karkasą, kloja vamzdžius ir tiesia elektros laidus. Nuo pat pirmo žemės kastuvo statybos darbai vykdomi vadovaujantis planais. Krikščioniškas gyvenimas labai panašus į statybos aikštelę. Mūsų mintys tiesiogiai valdo mūsų elgesį. Jei norime, kad mūsų gyvenimas iš esmės pasikeistų, pirmiausiai derėtų pakeisti savo mintis. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kaip tai padaryti.Rašto vietos: Filipiečiams 4, 8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pats geriausias mūsų bičiulis

Temos:

Ar Jėzus yra jūsų bičiulis? Ar pasidalijate su Juo savo svajonėmis, troškimais ir nusivylimais? O gal Jis jums labai tolimas, ir manote, kad jūs visiškai Jo nedominate?

Šioje laidoje kalbėsime apie labiausiai nepaisomą mūsų santykių su Kristumi aspektą - bičiulystę su Juo. Kristus ne tik mūsų valdovas ir Viešpats, bet ir artimiausias bičiulis. Tad pasilikite su mumis, sužinosite, kokie yra tikrosios bičiulystės ypatumai.

Rašto vietos: Jono 15, 12-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys