Kai pristingame išminties


Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Mato 24,35

 


Laikas nestovi vietoje. Laikrodis tiksi, jo rodyklė tuoj rodys vidurnaktį. Žmonijai greit išmuš paskutinioji. Kuriuo keliu pasuksime? Ar pasaulyje dar liko autoritetų? Ar dar liko kelias, kurį galėtume pasirinkt? Ar yra knyga, kuria galėtume vadovautis narpliodami sudėtingas gyvenimo dilemas? Ar yra autoritetingas šaltinis, į kurį galėtume gręžtis? Ar mes buvome tiesiog nutrenkti į šią planetą kažkokios nepažįstamos jėgos be jokio supratimo apie tai, iš kur atėjome, kur esame ir kur einame? Ne. Knygą, kuria galėtume vadovautis, seniai turime. Autoritetingas šaltinis yra – tai iš žilos senovės mus pasiekusi istorinė knyga, vadinama Biblija arba Šv. Raštu. Ši knyga buvo perduodama iš kartos į kartą, keliavo per žmonijos istoriją, liudydama įvairius jos laikotarpius. Ji buvo perduodama iš rankų į rankas pačiais įvairiausiais pavidalais ir atlaikė pačius aršiausius išpuolius. Jos nepaveikė nei barbarų vandalizmas, nei civilizacijos erudicija. Jos nesunaikino nei laužo liepsnos, nei skeptikų pašaipos. Net ir pačiais tamsiausiais žmonijos istorijos laikotarpiais šlovingi šioje knygoje išdėstyti pažadai išliko nepakitę.


Dienos malda

Kaip dažnai privilegiją, kad šiandien galiu laisvai skaityti Šv. Raštą, priimu kaip savaime suprantamą dalyką. Dovanok, Viešpatie, už tokias nuostatas ir padėk man keistis.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kai pristingame išminties

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.