Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Gyvybės stebuklas


Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai be jokio kalbesio ir be jokių žodžių. Negirdėti jų balso... Psalmynas 19,2-4

Visa gamta byloja apie Dievą. Ji pasakoja mums apie sumanaus Kūrėjo buvimą per tam tikrą egzistuojančią tvarką, grožį, tobulumą. ...


Dalijimosi džiaugsmas


Tad per jį visuomet atnašaukime [...] jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Hebrajams 13,15

Jėzus žinojo, kad vienas sunkiausių išmėginimų, bylojančių apie mūsų atsidavimą Dievui, yra mūsų noras dalytis su aplinkiniais. Jei nejauči...


Jis - gyvas!


[...] aš gyvenu ir jūs gyvensite. Jono 14,19

Kristaus prisikėlimas yra svarbiausia asmeninio krikščionio tikėjimo grandis. Evangelijos žinia atskleidžia tą gyvybiškai svarbią sąsają ti...


Jis mirė už mus


O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Romiečiams 5,8

Stovėdami Kristaus kryžiaus papėdėje, regime šlovingą Dievo meilės išsiliejimą. Paulius Romos krikščionims rašo: „Kai buvome bejėgiai padėt...


Dievo pažadai


Dėl nieko nesijaudinkite, bet verčiau visuose reikaluose melskitės: išsakykite Dievui savo reikmes ir nepamirškite Jam padėkoti, kai sulaukiate atsakymų į savo maldas. Filipiečiams 4,6 (TLB)

Istorikai mūsų erą greičiausiai pavadins „susirūpinimo amžiumi“. Nerimas ir susirūpinimas natūraliai kyla tuomet, kai mūsų lūkesčiai ir vil...


Veiksni meilė


[...] gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus... Efeziečiams 5,2

Socialinės reformos labai reikalingos – dėl to niekas neabejoja. Jei norime ko nors gyvenime pasiekti, būtinas susikalbėjimas tarp skirting...


Didžiausia mūsų reikmė


Kas mane myli, tą gelbėsiu... Psalmynas 91,14

Didžiausia žmogaus reikmė – būti mylimam. Tie, kas „pasilieka Kristuje“, sulaukia Dievo meilės ir švelnumo. Jūs jau nebegalite pasiskųsti, ...


Kliaukitės Juo


Patariu jums paklusti Šv. Dvasios pamokymams, pasiduoti Jos vedimui. Ji pasakys, kur eiti ir ką veikti. Gyvendami Dvasia, ne visuomet pasiduosite kūno geismams – tam, kas nedera, ką skatina daryti netikusi prigimtis. Galatams 5,16 (TLB)

Gyventi Dvasia – nemenkas iššūkis ir įkvėpimas, nes apjungia veiklą ir poilsį. Gyventi reiškia daryti viską: ir judėti, ir ilsėtis. Kiti Bi...


Kristus – mūsų guodėjas


[...] Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo. Luko 11,13

Prieš palikdamas savo mokinius, Kristus prižadėjo atsiųsti jiems Guodėją, kuris padės įveikti išbandymus, rūpesčius ir šio pasaulio pagunda...


Gebėjimas tikėti


[...] širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių... Romiečiams 10,9

Neįmanoma tikėjimu iššaukti ką nors į būtį. Evangelija atsirado ne todėl, kad žmonės karštai to tikėjosi. Kristaus kūno nebebuvo kape ankst...


Surinktas turinys