Tikrasis Tu


[...] kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse... Efeziečiams 3,17

Ekspertai mus įspėja, kad mūsų visuomenė serga. Žmogišką silpnumą jie skatina gydyti nebrangiu būstu, įvairiomis išmokomis, integruotu švie...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Dieve, beprasmiška man slėpti nuo Tavęs savo tikrąjį veidą. Viešpatie Jėzau, šiandien Tavo akivaizdoje išlieju visas mano širdyje susikaupusias mintis ir jausmus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Tikrasis Tu

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.