Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mintys ir veiksmai


Tegu tau patinka mano [ištarti] žodžiai ir mano [garsiai neįvardytos] mintys, VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau. Psalmynas 19, 14 (TLB)

Robertas Browningas yra pasakęs, kad mintis – tai sielos darbas. R. Emersonas rašo, kad mintis – tai veiksmo versmė, nes kiekvienas darbas ...


Išvaduoti iš savanaudiškumo gniaužtų


Jam skirta augti, o man – mažėti. Jono 3,30

Susitelkimas į save yra pagrindinė žmogaus vargų priežastis. Pvz., hipochondrija – toks psichinis sutrikimas, dažnai lydimas depresijos, – ...


Gausybė mums skirtų palaiminimų


Tikrai VIEŠPATS suteiks, kas gera, ir mūsų žemė duos gausų derlių. Psalmynas 85, 13

Ekonominis klestėjimas ir materialinė gerovė JAV – dovana iš Dievo rankos. Biblija skelbia, kad kaip tik Dievo gerumas ir turėtų vesti mus ...


Jėzaus ramybė


Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33

Kristaus teikiama ramybė nėra susitaikėliškas nusiraminimas, nuolaidžiavimo būsena. Kristaus teikiama ramybė yra dvasinė. Šis pasaulis nesu...


Aiški žinia


VIEŠPATIES įstatymas tobulas. Psalmynas 19, 8

Biblija yra krikščionių konstitucija. Kaip šalies konstitucija nepalikta individualioms interpretacijoms, taip ir Biblija nėra interpretuoj...


Tikėjimo laisvė


Bijokite Dievo, gerbkite valdžią. 1 Petro 2,17 (TLB)

Švęsdami Nepriklausomybės dieną turėtume pulti ant kelių ir dėkoti Dievui už visa, ką Jis mums suteikė. JAV yra tokia šalis, kurioje visiem...


Aukščiausias įstatymas


Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas... 2 Timotiejui 3,16

Žmonės, kurie parašė ir įtvirtino konstituciją, žinojo, kad ji bus svarbiausias šalies dokumentas, kuriuo turės vadovautis ir gyventojai, i...


Tikra vienybė


Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Jono 15,12

Nagrinėdamas skirtumų ir susiskaldymų temą Senajame ir Naujajame Testamentuose, aptikau, kad Šv. Raštas daugiau kalba apie bendrystę ir ben...


Populiariausia pasaulyje knyga


Kiekvienas Viešpaties žodis yra pažinimo ir supratimo lobis. Patarlių 2,6 (TLB)

Nieko stebėtino, kad Biblija nuo senų laikų laikosi pasaulio bestselerių sąrašo viršuje. Jokia kita knyga nespinduliuoja tokios išminties, ...


Malda - tai pokalbis


Visa, ko tikėdami melsite, - gausite. Mato 21,22

Malda – tai pokalbis, tarsi dviejų krypčių eismas: mes kalbamės su Dievu, o Jis – su mumis. Jūs, krikščionis, turite dangiškąjį Tėvą, kuris...


Surinktas turinys