Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų priešas jau nugalėtas


Dievo Žodis yra gyvas, veiksmingas ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Hebrajams 4,12

Kaip įveikti velnią kasdienybėje? Visų pirma turime suvokti ir pripažinti, kad velnias yra priešas, kuris jau nugalėtas. Dievo Sūnus į šį p...


Didžiulis žmogaus poreikis


Į tave tiesiu rankas, lyg išdžiūvusi žemė trokštu tavęs. Psalmynas 143, 6

Kartą man teko viešėti pas vieno puikaus JAV universiteto dekaną. Kartu mudu žiūrėjome pro jo kabineto langą ir stebėjome, kaip vidun plūst...


Be kompromisų


[...] kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės Jo Dvasios galia... Efeziečiams 3,16

Horacijus Pitkinas, vieno turtingo pirklio sūnus, atsivertė į tikėjimą iš išvyko į Kiniją kaip misionierius. ...


Jėzaus pradžia


[...] pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu! Jono 8,58

Jėzaus pradžia – ne Betliejuje. Biblija sako, kad „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.“ Pats Jėzus pasakė...


Šventoji Dvasia


[...] jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios... 1 Korintiečiams 6,19

Kas yra Šventoji Dvasia? Ji yra Dievas – taip, kaip ir Tėvas bei Sūnus. Visus juos mes vadiname Švč. Trejybe. Trejybę paaiškinti labai sudėt...


Jūs galite pamokslauti!


Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje... Mato 24,14

...


Kaltės simptomai


Kaskart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Psalmynas 51, 4

...


Gyvojo Dievo Artumas


[...] šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Luko 2,32

Jei tik galėtume žvilgtelėti pro galingus teleskopus ar pasiklausyti galinga įranga, tai išgirstume ir pamatytume aibę metalinių „žvaigždži...


Kaip atsispirti pagundoms?


Jis [Dievas] neleis mėginti jūsų virš jūsų jėgų... 1 Korintiečiams 10,13

Šėtono tikslas – per blaškančias mintis pagrobti tiesos sėklą iš žmogaus širdies. Jei velnias pasirinko jus savo taikiniu, matyt, esate esa...


Žmogaus išgelbėjimas – Dievo darbas


Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų 4,12

Žmogaus išgelbėjimas yra Dievo darbas. Dievas imasi iniciatyvos jį atlikti, nuveikia jį, užtvirtina ir toliau prižiūri jo padarinius. ...


Surinktas turinys