Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Bendruomeninio šlovinimo svarba


Nepraleiskime savųjų susirinkimų... Hebrajams 10,25

Nesiginčysiu, gamta išties įkvepia žmogų mąstyti apie Dievą. Dovydas sako: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų ...


Koks yra Dievas?


Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten... Psalmynas 139,8

Manau, kad įmanoma išsiaiškinti, koks yra Dievas. Biblija skelbia, kad Dievas yra Dvasia ir nėra apribotas kūnu. Jo neriboja forma. Jo neri...


Pagal Jo paveikslą


Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Psalmynas 51,10

Esame sutverti pagal Dievo paveikslą. Esame sukurti bendrystei su Dievu, ir mūsų širdys visuomet ieškos Jo artumo. Kaip geležį traukia magn...


Gyvenimas yra amžinas


Su amžinojo gyvenimo viltimi – jį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus. Laiškas Titui 1,2

Gyvenimas yra šlovinga galimybė tapti vertu amžinybės. Jei mums tai nepavyktų, nors ir turėtumėme didelių pasisekimų daugelyje kitų sričių,...


Veikia, kad įvyktų gera


Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems... Romiečiams 8,28

Ar mes turėtume Fanės Krosbi dainas, jei ji nebūtų patyrusi kančios dėl prarasto regėjimo? Ar būtų Džordžas Matesonas padovanojęs pasauliui...


Dievas gali panaudoti viską, ką tik nori


Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Filipiečiams 1,21

Helena Keler, laikoma klasikiniu nepasiduodančio neįgaliojo pavyzdžiu, yra pasakiusi: „Dėkoju Dievui už savo negalias, nes per jas aš atrad...


Protingai išnaudokite laiką


Ir kas gi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Jokūbo 4,14

Dievo niekas nestebina. Viskas aplink vyksta pagal Jo sumanymą. Viešpats nori, kad ir jūs dalyvautumėte to sumanymo įgyvendinime. Velnias š...


Jėzus – mūsų guodėjas


O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus [...] pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos... 2 Tesalonikiečiams 2,16

Kristus yra mūsų paguoda sielvarte. ...


Pasakokite kitiems apie tai, ką Dievas padarė


Tada aš skelbsiu tavo vardą broliams ir seserims... Psalmynas 22,23

Šalia jūsų tikrai yra žmonių, kuriems reikia gaivinančios Kristaus jėgos. Tikriausiai jau galite nurodyti tų žmonių vardus, ar ne? Patarčia...


Šeimos vaidmuo


Laimink mane ir mano šeimą per amžius! 2 Samuelio 7,29 (TLB pažodinis vert.)

Po religinės įtakos antrą pagal svarbą vaidmenį visuomenėje atlieka šeima. Gera būtų, jei visos šeimos būtų krikščioniškos, tačiau žinome, ...


Surinktas turinys