Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Linksmų Kalėdų!


Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama... Luko 2,13

Šiuo metų laiku savo bičiuliams linkime linksmų švenčių. Žmogaus širdis iš tikro gieda iš džiaugsmo, žinodama tiesą apie Kristų – kad Jis g...


Kristaus gimimas – ne mitas


...atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų... Galatams 4,4

Kristaus gimimas – ne mitas, ne tradicija, ne svajonė ir ne sapnas. Tai šlovinga tikrovė. Tai didelio džiaugsmo metas. Viename Betliejaus t...


Kas slypi Dovanoje?


Juk kūdikis mums gimė! [...] Jo vardas bus Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Izaijo 9,5

Krikščionims Kalėdų džiaugsmas neapsiriboja vien Kristaus gimimu. Jis būna dar didesnis, kai prisimename Jo mirtį ir prisikėlimo triumfą – ...


Dovanotojas


Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus, [...] tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! Romiečiams 8,32

Dievas yra Dovanotojas, dovanos įteikėjas. Dovanos vertė paprastai atspindi jos davėjo galią ir įtaką. Ir nors mes apie žmogų kaip apie dov...


Sielos nepriežiūra


Laimingas žmogus, visada pagarbiai bijantis Dievo, o kas užkietina savo širdį [„nesirūpina savo siela“ – kt. vert.], tas patenka į nelaimę. Patarlių 28,14

Visi krikščionys tiki Dievu, tačiau daugelis jų Dievui skiria labai mažai laiko: jie taip užsisukę kasdieniuose reikaluose, kad sunku rasti...


Dvasinė plotmė


...parodydamas tokį atsidavimą man... Skaičių 25,11

Keista, kad pasaulis pripažįsta atsidavimą visose plotmėse, išskyrus dvasinę. Pasaulis vertina ir supranta reiškiamas emocijas ir entuziazm...


Teisingumo Dievas


...palaimintas, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito! Romiečiams 4,8

Kartą, jau prieš daugelį metų, kelių policija mane sustabdė už greičio viršijimą, ir man teko stoti prieš teismą. Aš pripažinau savo kaltę....


Atbaigtas darbas


...jei kas neatgims iš aukštybės [arba „iš naujo“], negalės regėti Dievo karalystės. Jono 3,3

Žmogus išgelbėjamas tada, kai pasitiki Kristaus ant kryžiaus atbaigtu darbu. Išgelbėjimas (išganymas) – tai ne pojūčiai ar religinė ekstazė...


Ramybės Kunigaikštis


Neapykanta sukelia vaidus, o meilė uždengia visas kaltes. Patarlių 10,12

Neapkęsti, diskriminuoti tuos, kurie atrodo kitaip, kalba kitaip, kurių praeitis ar kilmė kitokia, kurie elgiasi kitaip nei didžioji daugum...


Kodėl kenčia teisieji?


[...] tvirtai viliamės jumis, nes žinome, kad, dalydamiesi kentėjimais, jūs dalysitės ir paguoda. 2 Korintiečiams 1,7

Klausimas „Kodėl kenčia teisusis?“ senas kaip pasaulis. O ir atsakymą galime rasti tik vienur – Šv. Rašte. Nereikia jo labai ilgai nagrinėt...


Surinktas turinys