Iškovota pergalė


[...] tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. 1 Jono 4,4

 


Apaštalas Paulius kadaise rašė: „Mat kūno geismai priešingi Dvasiai, o Dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte“ (Gal 5,17). Šią įtampą, vidinę kovą daugiau ar mažiau jaučiame visi. Kaip matote, šis vidinis konfliktas Biblijoje paaiškintas. Tačiau tai nereiškia, kad su tokia padėtimi derėtų susitaikyti ir nieko nedaryti. Priešingai, derėtų kuo kruopščiau pasirengti kovai, kuri, pasak Biblijos, vyksta ne su kūnu ir krauju, o su dvasinėmis blogio jėgomis. Laiško efeziečiams 6 sk. nurodoma, kaip derėtų tam pasiruošti. Ir dar labai svarbu nepamiršti, kad ten, kur apstu nuodėmės, dar apstesnė tampa malonė (Rom 5,20). Jūs galite iškovoti pergalę asmeniniame gyvenime! Mums nurodoma pavesti save Dievui, kad velnias kuo toliau bėgtų nuo mūsų. Mes esame gavę pažadą, kad nuodėmė nebeviešpataus mumyse (Rom 6,14).


Dienos malda

Man, kaip ir Pauliui, kasdien tenka grumtis su šėtonu. Visą savo gyvenimą aš pavedu Tau, Viešpatie, suvokdamas, kad ta kova jau laimėta.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Iškovota pergalė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.