Iškovota pergalė


[...] tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. 1 Jono 4,4

Apaštalas Paulius kadaise rašė: „Mat kūno geismai priešingi Dvasiai, o Dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kai...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Man, kaip ir Pauliui, kasdien tenka grumtis su šėtonu. Visą savo gyvenimą aš pavedu Tau, Viešpatie, suvokdamas, kad ta kova jau laimėta.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Iškovota pergalė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.