Jis pasakė jiems palyginimą: 'Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis ėmė sau vienas svarstyti: 'Ką man dabar daryti? Neturiu kur sukrauti derliaus'.
Pagaliau jis tarė: 'Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tuomet sakysiu savo sielai: 'Siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksminkis!'
O Dievas jam tarė: 'Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos. Kam gi atiteks, ką susikrovei?'
Taip yra tam, kuris krauna turtus sau, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą'.

— Jėzus Kristus