Dievas aprūpina


Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jono 13,13

 


Šv. Dvasia niekados neves jūsų prieš Dievo valią ir nevers daryti to, kas prieštarautų Jo Žodžiui. Žmonės kartais mėgsta švaistytis skambiomis frazėmis: „Viešpats mane paragino daryti tą ir aną“ arba „Viešpats man pasakė...“ Tokie pasakymai man kelia įtarimų, nebent tai, ką Viešpats pasakė neprieštarautų Jo Žodžiui. Dievas niekada nevers mūsų elgtis priešingai užrašytam Žodžiui. Pranašas Samuelis yra pasakęs: „Tikrai klusnumas yra geriau už kruviną auką“ (1 Sam 15,22). Šv. Raštas byloja: „Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo“ (Jn 7,17). Kai prieinate akligatvį ir nebežinote, kur toliau dėtis, Dievas apreikš Jums savo valią, jei tik norėsite ją žinoti ir vykdyti. Savo valią Jisai slepia tiktai nuo tų, kurie nepasirengę sutikti ir paklusti, bet nori žinoti, ką Viešpats pasakys. Būkite paklusnus krikščionis! Nepamirškite, kad jei Dievas kur nors veda, tai atitinkamai ir aprūpina bei paruošia žmogų. Ten, kur veda, patenkina ir reikmes.


Dienos malda

Dieve, padėk man įsiklausyti į Tavo Žodį, kad kiekvienas sprendimas, kurį priimu, būtų pagal Tavo valią.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievas aprūpina

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.