Jis keičia mus


... kad, kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Efeziečiams 6,19

 


Žodis „slėpinys“ reiškia paslaptį, kurios nepajėgia įminti žmogaus protas ir sukauptos žinios. Dievo slėpiniai glumina netikinčius, o tikinčiuosius – laimina! Pvz., teisumo slėpinys – mums sunkiai suvokiama Dievo paslaptis, tačiau mes žinome, kad jis veikia. Mus stulbina ir žavi šis didis slėpinys, leidžiantis Dievui keisti žmogaus širdį, jos nuostatas, troškimus ir net prigimtį. Dievas yra šventas. Jis vertina teisumą ir neapkenčia nedorybės. Per atpirkimo procesą Jis perkūrė mus pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Nepakartojama! Iš kartos į kartą Jis dovanoja teisumą, įdiegdamas jį žmogui į širdį. Net ir mūsų laikais, kai tokios sudėtingos gyvenimo sąlygos, Dievas ir toliau keičia žmones, pasitelkdamas teisumo slėpinį.


Dienos malda

Brangus Dieve, suteik man drąsos pasakoti kitiems apie amžino džiaugsmo Kristuje paslaptį.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jis keičia mus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.