Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Sklidini Kristaus


... pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą... Filipiečiams 3,13

Vieną po kito plėšdami kalendoriaus lapelius, norom nenorom pripažįstame, kad mūsų dienos šioje žemėje yra suskaičiuotos. Psalmių autorius ...


Dievas myli tave!


Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. 1 Jono 4,16

Kol gyvas, neabejok didžia Dievo meile, nes ji – nekintanti Jo savybė (kaip ir šventumas). Jei ne Dievo meilė, nė vienas iš mūsų neturėtume...


Kam reikalingas Šv. Raštas?


O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus... Jono 20,31

Dievas pasirūpino, kad būtų užrašytas Šv. Raštas (Biblija), kuriame juodu ant balto būtų išdėstytas Dievo paruoštas žmonijos atpirkimo plan...


Dievas skolingas nelieka


Visos žemės dešimtinės [...] priklauso VIEŠPAČIUI. Kunigų 27,30

Mes turime išmokti protingai tvarkyti savo finansus. Kai pinigai išmintingai investuojami ir kai jais dalijamasi Dievo šlovei, turtas neša ...


Vaistas nuo visų ligų


Jis [Dievas] [...] per Mesiją Jėzų paskelbė ramybės gerąją naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Apaštalų darbų 10,36

Būtų puiku, jei rastume vaistą nuo visų žmogų kamuojančių ligų ir bėdų, tiesa? Pavyzdžiui, kaip būtų gerai, jei būtų toksai skiepas: bakste...


Atraskite ramybę su Dievu


Telaimina VIEŠPATS savo tautą ramybe! Psalmynas 29,11

Kaip atrasti ramybę su Dievu? Pirmiausia turime liautis priešinęsi. Mes turime pasiduoti. Mes turime tarnauti. Į priekį žengti mus turi ska...


Į ką sudėtos jūsų viltys?


Laimingas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU, kurio viltis – tik VIEŠPATS. Jeremijo 17,7

Šv. Raštas kalba apie naują dieną. Išauš tokia diena, kai prasidės aukso amžius, užeis visuotinės gerovės ir klestėjimo metas. Pagaliau bus...


Linksmų Kalėdų!


Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama... Luko 2,13

Šiuo metų laiku savo bičiuliams linkime linksmų švenčių. Žmogaus širdis iš tikro gieda iš džiaugsmo, žinodama tiesą apie Kristų – kad Jis g...


Kristaus gimimas – ne mitas


...atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų... Galatams 4,4

Kristaus gimimas – ne mitas, ne tradicija, ne svajonė ir ne sapnas. Tai šlovinga tikrovė. Tai didelio džiaugsmo metas. Viename Betliejaus t...


Kas slypi Dovanoje?


Juk kūdikis mums gimė! [...] Jo vardas bus Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Izaijo 9,5

Krikščionims Kalėdų džiaugsmas neapsiriboja vien Kristaus gimimu. Jis būna dar didesnis, kai prisimename Jo mirtį ir prisikėlimo triumfą – ...


Surinktas turinys