Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Malda - tai pokalbis


Visa, ko tikėdami melsite, - gausite. Mato 21,22

Malda – tai pokalbis, tarsi dviejų krypčių eismas: mes kalbamės su Dievu, o Jis – su mumis. Jūs, krikščionis, turite dangiškąjį Tėvą, kuris...


Jėzaus rankos


Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote. Mato 25,35

Per karą Vokietijos miesto Štrasburgo bažnyčia buvo visiškai nušluota nuo žemės paviršiaus, iš griuvėsių kyšojo tik Kristaus statula – tik ...


Lydytojo ugnis


Baimės apimtas, jis maldavo VIEŠPATĮ, savo Dievą, ir labai nusižemino prieš savo protėvių Dievą. 2 Kronikų 33,12

Kodėl krikščionys kenčia? Krikščionys sielvartą patiria, ir tam yra daugybė priežasčių. Viena iš jų, pasak Biblijos, Dievo drausminimo ir a...


Kas aš toks?


Tebūna pagarbintas Viešpats! Kasdien jis neša mūsų naštas, Dievas – mūsų išganymas. Psalmynas 68, 19

Rašytojas Edwardas Dahlbergas pastebėjo tokį dalyką: „Būdamas devyniolikos, buvau sau nepažįstamasis. ...


Pažabota energija


Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. Romiečiams 8,9

Pakinkytas arklys žymiai naudingesnis už laukinį asilą. Nepažabota energija yra pavojinga. Pažabota energija – galinga ir duoda naudos. Die...


Tikra laimė


Viešpats atsakė: „Kas yra tas ištikimas ir sumanus prievaizdas?“ Luko 12,42

Turėti turtų nėra blogai. Tačiau Biblija įspėja, kad už pinigus laimės nenusipirksi. Už pinigus negausi tikro pasitenkinimo, nenusipirksi š...


Piktas pasaulis


Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi. Jokūbo 3,17

Pasaulis sparčiai ritasi žemyn. Praktinė krikščionybė traukiasi, o smurto ir prievartos daugėja. Kaimynai nesutaria. Peštynės ir visokios m...


Didžiausias žmonijos poreikis


Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jono 3,17

Galite pastatyti po vidurinę mokyklą ir universitetą kiekviename miesto rajone, tačiau vien tik švietimas nėmaž nesustabdys moralinio žmog...


Unikaliausias iš visų žmonių


Vertas Avinėlis [...] imti galybę ir lobį, ir išmintį, ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių. Apreiškimo 5,12

H.G. Wellsas rašo: „Kristus – unikaliausia asmenybė iš visų žmonijos istorijoje. Rašant istoriją, neįmanoma nepaminėti ir nesuteikti svarbi...


Atgailos ašaros


Tad atgailaukite [keiskite savo nuostatas ir požiūrį į Dievą] ir atsiverskite [gręžkitės į Dievą], kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų paguodos [atgaivos] metas... Apd 3,19 (TLB)

Atgailą ir atsivertimą visuomet lydi tam tikras liūdesys, kurio šiandien dažnai nepamatysi. Atgailos ašaros – tai apgailestavimas, rauda, n...


Surinktas turinys