Būkite jautrūs


Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. 1 Jono 4,8

Jėzus verkė prie bičiulio kapo. Jis gedėjo dėl Jeruzalės, nes Jam buvo gaila miesto, praradusio susidomėjimą ir nustojusio vertinti Dvasios...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padaryk mano širdį minkštą ir jautrią, kad galėčiau iš tikro mylėti.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Būkite jautrūs

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.