Iš to visi pažins, jog nesame Jo mokiniai, jei nekęsime vienas kito.

— Robertas Leitonas