Pasaulio šviesa


VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas... Psalmynas 27,1

Po Peterio Milne‘o paveikslu, kabančiu jo įsteigtoje bažnyčioje Naujųjų Hebridų Nguno saloje, parašyti tokie žodžiai: „Kai Jis atėjo, švies...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mano širdis šlovina Tave, prisikėlęs Atpirkėjau. Mano širdis džiūgauja ir dėkoja už šviesą, kuri prasiskverbia pro tirščiausią tamsą ir keičia gyvenimą Tavo meilės jėga.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pasaulio šviesa

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.