Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Dievas jus myli tokį, koks esate


Šioje laidoje pradedame aštuonių laidų ciklą, kuris vadinasi PADRĄSINANTI ŽINIA NUO KRYŽIAUS. Klausydami šios žinios įgysite drąsos, nes joje apstu Šventojo Rašto tiesų. Nepraleiskite nė vienos laidos, ir sužinosite, kad jums atleista, esate išpirktas, sutaikytas, nuteisintas, nukryžiuotas, pašlovintas ir tampate panašus į Jėzų.

Šį laidų ciklą pradėsime žinia, kad DIEVAS JUS MYLI TOKĮ, KOKS ESATE.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai ieškome Dievo - 2 dalis


Daugelyje pasaulio šalių gausu krikščioniškų žurnalų, knygų ir Biblijų, skirtų studijuoti savarankiškai. Be to, daug krikščioniškos muzikos ir televizijos laidų. Daugeliui mūsų prieinamas geras biblinis mokymas. Visa tai turėtų mus stiprinti, kad galėtume daryti didesnę įtaką visuomenei. Deja, šiandien situacija kitokia. Pavyzdžiui, neteisingo finansų valdymo rodiklis tarp krikščionių toks pats kaip tarp netikinčių, dalis krikščionių paauglių, kaip ir netikinčių, nesusilaiko nuo ikisantuokinių lytinių santykių. Kodėl esant tokiai informacijos gausai nesikeičia krikščionių elgsena?Rašto vietos: 2 Kronikų 34;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai ieškome Dievo - 1 dalis


Senajame Testamente išsamiai aprašomas Izraelio ir Judo karalių valdymas. Deja, dauguma jų nepaisydavo Viešpaties paliepimų ir vesdavo tautą į nuodėmę bei stabmeldystę. Viena iš nedaugelio išimčių buvo karalius Jozijas. Jis buvo kitoks nei jo pirmtakai. Būdamas šešiolikos metų Jozijas nutarė ieškoti Viešpaties. Šis jo troškimas paskatino apvalyti Judą nuo netikrų dievų ir sumalti stabus į dulkes. Jozijas pasimokė iš savo protėvių. Jis žinojo, jog norint pačiam ir visai šaliai susilaikyti nuo nuodėmės, reikia visiškai atsiduoti Viešpačiui.

Rašto vietos: 2 Kronikų 34;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Abejones paversti tikrumu - 2 dalis


Vienas pagrindinių reikalavimų norint džiaugtis savo veikla, yra tam tikras pasitikėjimo lygis. Nesvarbu kas bebūtume - sportininkas, dailidė, muzikantas ar pilotas - siekiant pasitenkinimo ir veiksmingumo pagrindinį vaidmenį vaidina pasitikėjimas.

Lygiai taip pat ir krikščioniškame gyvenime, kai pasitikime savo išgelbėjimu, būsime patenkinti ir veiksmingi. Jei abejojame, išgaruos bet koks džiaugsmas ir jo vietą užims baimė atsiskirti nuo Dievo.
Likite su mumis ir paklausykite, kaip ABEJONES PAVERSTI TIKRUMU.

Rašto vietos: 1 Jono 5, 10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Abejones paversti tikrumu - 1 dalis


Norint džiaugtis tuo, ką darome, vienas svarbiausių dalykų yra tam tikras pasitikėjimo lygis. Tai labai svarbu visiems: ir sportininkui, ir dailidei, ir muzikantui, ir pilotui. Šis principas tinka ir krikščioniškame gyvenime. Kai pasitikime savo išgelbėjimu, būsime patenkinti ir veiksmingi. Jei abejojame, išgaruos bet koks džiaugsmas ir jo vietą užims baimė atsiskirti nuo Dievo. Atidžiai paklausykite, ir ABEJONĖS PAVIRS TIKRUMU.Rašto vietos: 1 Jono 5, 10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar galime pasitikėti Dievu? - 2 dalis


Dauguma žinome, ko norime iš gyvenimo. Ir, matyt, turime planų, kaip to pasiekti, nes kai Dievas mums liepia daryti ką nors kita, abejojame Jo nurodymais ir peršame savo nuomonę.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Dievas neįpareigotas aiškintis. Net kai ir nesuprantame Viešpaties, turime tikėti ir paklusti, antraip Jam prieštaraujame ir nevykdome Jo nurodymų. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kaip tvirtėti tikėjimu ir priimti išmintingus sprendimus.

Rašto vietos: Romiečiams 4, 16-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar galime pasitikėti Dievu? - 1 dalis


Biblijoje apstu pavyzdžių, kad Dievas duoda konkrečių nurodymų, kurie kartais atrodo beprasmiai. Prisiminkite, kaip Jis liepė Abraomui paaukoti savo sūnų, Jozuei - vaikščioti aplink Jericho miesto sienas ir jį užimti, o Nojui nurodė sausumoje pastatyti didžiulį laivą.

Pažvelgę į praeitį matome, ko Viešpats siekė. Dievas nori, kad gebėtume Juo pasitikėti ir tikėti tuo, ką Jis sako, nors iš pradžių visa tai atrodo nelogiška. Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kaip TVIRTĖTI TIKĖJIMU ir išgirsime, kodėl turime tikėti Viešpačiu.

Rašto vietos: Romiečiams 4, 16-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Svyruojanti tikėjimo kova


Daugelis krikščionių savo gyvenimą gali palyginti su vandenyne plaukiojančiu laivu, kurį blaško stiprūs priešiški vėjai. Būtent tada mums reikia tikėti, jog dangiškasis Tėvas yra ištikimas ir pasikliauti Jo duotais pažadais. Bet kaip pasiekti tą lygmenį, kad audros metu mūsų tikėjimas nesvyruotų? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip nuosekliai ir tvirtai tikėti Dievu. Nors susidūrę su sunkumais pirmiausia išsigąstame, turime išmokti savo problemas matyti mylinčio ir rūpestingo dangiškojo Tėvo akimis.Rašto vietos: 2 Kronikų 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyventi tikėjimu - 2 dalis

Temos:

Daugelis statinių iš išorės atrodo itin įspūdingai, tačiau jų patvarumas priklauso nuo pamato. Ar žinote, kad tas pats principas taikomas ir mūsų tikėjimui? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad jei pamatas silpnas, nei pastatas, nei mūsų tikėjimas įtampos neišlaikys.

Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kaip GYVENTI TIKĖJIMU. Dar kartą peržiūrėkite savo gyvenimą. Ar jūsų tikėjimas audros metu yra užuovėja?

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyventi tikėjimu - 1 dalis


Laiške romiečiams 5-o skyriaus 1-oje eilutėje apaštalas Paulius rašo: „Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“. Laiško galatams 3-io skyriaus 11-oje eilutėje sakoma: „Teisusis gyvens tikėjimu“. Šios Šventojo Rašto vietos parodo, kaip svarbu tikėti Dievu. Tačiau kas gi yra tikėjimas? Ar tai reiškia pasitikėti? Pasikliauti? Patikėti? Jei nesate tikras, atidžiai pasiklausykite mūsų laidos. Joje kalbėsime apie tai, ką reiškia gyventi tikėjimu, ir pateiksime praktinių patarimų, kaip tai padaryti.

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys