Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Problemų sprendimas malda - 2 dalis


Ar šiandien susidūrėte su didele kaip Everesto kalnas problema? Kaip ketinate ją spręsti? Paprastai darome viską, ką galime, kad tik išvengtume sunkumų: prašome patarimo, konsultuojamės su specialistais, maldaujame - žodžiu, darome viską, ką išmanome. Po to, kai visos mūsų pastangos išsisemia, pradedame melstis. Šioje laidoje raginsime iš naujo apmąstyti požiūrį į maldą. Dievas turi sprendimą bet kokiose mūsų aplinkybėse, tereikia tik skirti laiko ir paklausyti, ką Jis atsakys. Likite su mumis ir išgirsite kelis biblinius principus KAIP MALDA SPRĘSTI PROBLEMAS.Rašto vietos: 2 Metraščių 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Problemų sprendimas malda - 1 dalis


Senojo Testamento dienomis Dievas savo tautai nuolat sudarydavo itin nepalankias aplinkybes. Prisiminkite Jozuę, Gideoną, Mozę su faraonu. Šioje laidoje kalbėsime apie tuos nepaprastus sunkumus, kurie vertė Dievo tarnus šauktis Jo vardo, nes patys jie negalėjo nieko pakeisti. Dažnai mūsų asmeninės problemos gali atrodyti neįveikiamos, dėl to turėtume pasimokyti iš Senojo Testamento personažų. Mūsų gyvenime malda visuomet turėtų užimti pirmą, o ne paskutinę vietą. Likite su mumis ir išmoksite biblinę pamoką, KAIP PROBLEMAS SPRĘSTI MALDA.

Rašto vietos: 2 Metraščių 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atleisti nepelnytas skriaudas


Pažvelkime į statybininko rankas ir pamatysime nuospaudas. Laikui bėgant sukietėję odos audiniai apsaugo jautresnes vietas nuo žaizdų ir nubrozdinimų. Rankoms tai gerai, tačiau emocinės nuospaudos nėra sveika. Norėdami apsisaugoti nuo atstūmimo, baimės ar kartėlio, mes saugomės neigimu, slepiame savo žaizdas ir pridengiame širdgėlą.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip pašalinti emocines nuospaudas, kad pajustumėte mylinčio Dievo prisilietimą. Taigi pasilikite su mumis, nes šioje laidoje pažvelgsime į sunkiausią atleidimo aspektą: KAIP ATLEISTI NEPELNYTAS NUOSKAUDAS.

Rašto vietos: Efeziečiams 4,31-32;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atsidėjęs maldai - 2 dalis


Įsivaizduokite, kas būtų jei netektume visų komunikacijos priemonių. Išsijungtų telefonai, kompiuteriai, sustotų faksimiliniai aparatai, nutiltų visi radijai, užgestų televizoriai. Tai būtų daugiau nei nepatogu. Daugumai žmonių tai būtų tiesiog tragedija. Tikinčiajam malda - tai jo komunikacijos tinklas. Jei paliausime meldęsi, padariniai bus ilgalaikiai ir dvasinis augimas sustos, o mūsų tarnystei Dievui bus sutrukdyta. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip užmegzti tvirtus santykius su Viešpačiu ir būti veiksmingesniems užtarėjams.Rašto vietos: Kolosiečiams 4,2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atsidėję maldai - 1 dalis


Manau, kad dauguma mūsų esame patyrę gniuždantį jausmą - uoliai meldėmės, bet nematėme jokių rezultatų. Tuomet pradėjome abejoti savo maldos galia, dažniausiai kaltę priskirdami nepakankamam tikėjimui arba kokiai nors nežinomai nuodėmei. Tačiau dažnai tikroji problema yra tai, kad nežinome, kas apie maldą parašyta Biblijoje.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4,2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo alkis ir troškulys - 3 dalis


Kas yra jūsų gyvenimo varomoji jėga? Apie ką nuolat mąstote ir kas lemia jūsų sprendimus? Ar darbas, santykiai ir pomėgiai? Ar sutelkiate dėmesį į savo motyvacijos šaltinį?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip visa savo esybe būti atsidavusiems Viešpačiui. Iš tiesų mūsų sielą patenkina tik Dievo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus artumas, o visa kita tenkina tik laikinai. Likite su mumis, nes šiandien toliau kalbėsime apie tai, kas yra DIEVO ALKIS BEI TROŠKULYS.

Rašto vietos: Psalmių 63,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo alkis ir troškulys - 2 dalis


Reklamos kūrėjai susikrauna kapitalą iš gebėjimo sukelti nepasitenkinimą. Naujas žaislas, nauja mada ir naujas patobulinimas skirtas tam, kad mumyse sukeltų troškimą įsigyti tai, ko neturime. Nesvarbu, kiek naujų daiktų beįsigytume, nepaliaujamas jų pirkimas niekada nepasotins mumyse esančio gilaus vidinio ilgesio. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad tikras pasitenkinimas ir ramybė ateina tik tada, kai ALKSTAME IR TROKŠTAME VIEŠPATIES.Rašto vietos: Psalmių 63,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo alkis ir troškulys - 1 dalis


Pramogų versle ir sporte apstu žmonių, kurie laikomi žvaigždėmis. Šiuos aktorius, muzikantus ir atletus dievina milijonai, bet nepaisant to, jie išgyvena baisią vienatvę. Materialine prasme, jie turi viską: aukštą padėtį, turtus ir šlovę, tačiau vargu, ar tai pasotina jų sielas.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad nesvarbu, kokie bebūtume - turtingi ar vargšai - jei stokojame artimo bendravimo su Viešpačiu, visi jaučiame vidinę tuštumą. Tik Dievas gali patenkinti alkstančią širdį. Taigi pasilikite su mumis ir jumyse kils DIEVO ALKIS IR TROŠKULYS.

Rašto vietos: Psalmių 42,1-2 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip perduoti savo tikėjimą - 2 dalis


Jei po mirties savo vaikams galėtumėt palikti tik vieną dalyką, ką pasirinktumėt - pinigus, žemes ar šeimos brangenybes? Labai dažnai rūpinamės vaikams palikti materialių gėrybių, tačiau nuskriaudžiame nesirūpindami suteikti dvasinį paveldą, kuris juos palaikytų bet kokioje gyvenimo situacijoje. Taigi šiandien toliau kalbėsime apie tai, KAIP PERDUOTI SAVO TIKĖJIMĄ.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip perduoti savo tikėjimą - 1 dalis


Dauguma tėvų nori savo vaikams duoti daugiau, nei turėjo patys. Jie dirba per dienų dienas, taupo pinigus ir nieko sau neleidžia, kad tik sukauptų palikimą, kurį galėtų perduoti savo vaikams. Materialios gėrybės yra gerai, tačiau tai, kas paruoštų vaikus ateičiai, dažniausiai ir lieka neperduota. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP PERDUOTI SAVO VAIKAMS TIKĖJIMĄ.Rašto vietos: 2 Timotiejui 1,4-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys