Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs


Patarlių 8,33 Klausykite pamokymų ir būkite išmintingi, neatmeskite jų.

Žiūriu į savo vaikus. Ant vieno galvos norėčiau uždėti karūną su užrašu "aš viską žinau", ant kito galvos - "aš niekada neklystu". Ką užsira...


Aukso grynuolis


Pasitikėkite Viešpačiu visados, nes Viešpats Jahvė yra amžina stiprybė. Izaijo 26,4

Lengva pasitikėti Juo, kai esi stiprus ir gyvenime viskas sekasi. Tada žvelgi į Viešpatį su džiaugsmu, jautiesi esąs tvirto tikėjimo ir piln...


Kas mums teikia ištvermę ir paguodą?


Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu Rom 15,5

Kartais esu paprašomas prisistatyti ir, jei nepažįstu savo auditorijos, net nežinau ką ir sakyti. Akademinėje aplinkoje turbūt paminėčiau sa...


Nuo blogo prie blogesnio


Kai teisieji valdo, tauta džiaugiasi, o kai valdo nedorėliai, tauta dejuoja. Pat 29,2

Ruandos genocidas, Rusijos revoliucinis teroras, Hitlerio nacionalsocializmas - tai tos pasekmės, kai dėl tautos dejonių į valdžią atėjo kit...


Ar mus veda tik kūniški apetitai?


Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Rom 8,7

Augau kaime, kur mano tėvai augino įvairius galvijus ir gyvulius, tame tarpe ir kiaules. Kiaulėse mačiau tik paprastus norus: ką paėst, kur ...


Žmonės kaip veidrodžiai


Kaip geležis galanda geležį, taip žmogus aštrina savo draugą. Pat 27,17

Kai augau vienas, dažnai sau atrodžiau tobulas. Nesiveldavau į jokius konfliktus su kitais (nes jų aplink nebuvo...), tvarka mano kambaryje ...


Draugus randame ir pasidarome?


Draugo žodžiai ir nuoširdūs patarimai gaivina širdį kaip aliejai ir brangūs kvepalai. Neprarask savo draugo ir tėvo draugo. Pat 27,9-10a

Kalbėdamas su amerikiečiais apie draugus pastebėjau, kad jie klausia "did you make any new friends?" (ar pasidarei naujų draugų?), kai tuo t...


Radijo laida "Prisilietimas"„Prisilietimas“ - tai bendras “TWR”, “IN TOUCH MINISTRIES” ir “Gerosios Naujienos centro” projektas. Šios radijo laidos parengtos pagal teologijos mokslų daktaro Charles F. Stanley pamokslus. Jos transliuojamos kiekvieną sekmadienį nuo 19.00 val. Tekstą skaito Kęstas Tumasonis.

Šio radijo pasakojimo autorius - Charles G. Stanley.

Radijo laidos „Prisilietimas“ galite klausytis internetu - paspaudę ant trikampėlio šalia garsiakalbio simbolio.

Per nepalankias aplinkybes žengiame pirmyn


Klausydami šios laidos galėsime savo problemas ir sunkumus įvertinti Dievo požiūriu. Jis siekia, kad per nepalankias aplinkybes eitume pirmyn, o ne sulinktume po jų našta.

Kokią naudą gali suteikti skausmas ar vargai? Ar Dievas kaip nors susijęs su mano liga, santykiais šeimoje ar finansinėmis nesėkmėmis? Jei dažnai apie tai galvojate, likite su mumis ir sužinosite, kad jūs rūpite dangiškajam Tėvui, ir Jis pagelbsti jūsų kovose.

Rašto vietos: 2 Korintiečiams 12, 7-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atlygis už laukimą


Manau, kad laukti Viešpaties yra pats sunkiausias dalykas, kurio krikščionims reikia išmokti. Dievas kalba mūsų dvasiai atskleisdamas tai, ką nori mums ar per mus padaryti. Tada mes puolame vadovautis Jo duotais nurodymais, tačiau Viešpats ragina palaukti. Nors mums nepatinka laukti, eiti ar bėgti pirma Viešpaties iš tiesų neišmintinga. Dera žinoti, kad Jis veda žmones ir sutvarko aplinkybes taip, kad pasiektume apreikštą tikslą. Likite su mumis ir daugiau sužinosite, koks yra ATLYGIS UŽ LAUKIMĄ.

Rašto vietos: Psalmių 27, 14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys