Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kaip priimti kritiką ir gyrių - 1 dalis

Temos:

Bendradarbis pasiveda mus į šalį ir išsako savo nepasitenkinimą dėl mūsų aprangos. Draugas abejoja mūsų nauju evangelizmo projektu, o sutuoktinis nepritaria elgsenai bendruomenės iškyloje. Dažnai pastabos ir komentarai yra nepageidaujami ir kelia susierzinimą, dėl to į juos reaguojame su apmaudu ar net pasipiktinimu. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP PRIIMTI KRITIKĄ IR GYRIŲ. Jei mokame tinkamai reaguoti į pataisymus, tai skatina mūsų dvasinį augimą.

Rašto vietos: Patarlių 15,22; 27,2 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tie, kurie niekada negirdėjo


Radijas, televizija, palydovinė transliacija ir internetas suteikia galimybę išgirsti Evangelijos žinią, tačiau pasaulyje vis dar apstu žmonių, kurie negali naudotis moderniomis technologijomis. Kai kuriems net neprieinamos Biblijos ar krikščioniška literatūra. Argi jie atsakingi prieš tiesą, kurios niekada negirdėjo? Šioje laidoje studijuosime Laiško romiečiams 1-ą skyrių ir sužinosime, kas laukia tų, kurie niekada negirdėjo Evangelijos.Rašto vietos: Romiečiams 1,18-25;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip elgtis su netikinčiaisiais


Nūdien bažnyčią labiausiai nuvilia tai, kad pasauliui nereikia Dievo. Dažnas žmogus bažnyčią traktuoja kaip nereikalingą gyvenimo dalį ir dėl to nenori su Dievu turėti nieko bendra. Deja, dažnai dėl to kalti esame mes, tikintieji.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4,5-6;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų didis išganymas


Ar prisimenate, kaip vaikystėje laukdavote gimtadienio, skaičiuodavote dienas ir svajodavote apie dovanas? Galiausiai toji išsvajotoji diena ateidavo, tačiau šventė greitai baigdavosi. Renginys, kuris būdavo toks svarbus, tapdavo tolimos praeities prisiminimu.

Taip ir mes dažnai vertiname savo išgelbėjimą. Laikui bėgant šio gyvenimą keičiančio įvykio svarba išblėsta. Likite su mumis ir sužinosite, kaip gyventi, kad mūsų didžio išganymo stebuklo reikšmė ir svarba niekada neišblėstų.

Rašto vietos: Hebrajams 2,1-3;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atlikti Dievo darbą jo nustatytu būdu


Ar jaučiate, kad Dievas kreipia jus į konkrečią tarnystę? Jei taip, ar sėkmingai atlikote jums skirtą užduotį? O gal nežinote, kokią tarnystę Dievas jums yra davęs? Jei esate Dievo vaikas, tikrai ją turite. Tai gali būti užduotis užauginti dievotus vaikus, plėtoti verslą pagal Dievo principus ar dalytis tikėjimu su savo draugais ir bendradarbiais. Nesvarbu, ką darote, sėkmė priklauso nuo vieno dalyko - DIEVO DARBAS TURI BŪTI ATLIEKAMAS JO NUSTATYTU BŪDU. Ši žinia skirta pastoriams, tačiau išgirstus principus gali taikyti kiekvienas Dievo vaikas.Rašto vietos: Zacharijo 4,5-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žmonės, kuriuos naudoja Dievas


Šioje laidoje kalbėsime apie dvi būtinas sąlygas, kurių Dievas reikalauja laikytis, jei norime būti naudingi Jo karalystei. Kaip manote, ko Jis reikalauja? Gal talento ar sugebėjimų? O gal prestižo ar galios?

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 1,26-31;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Į visą pasaulį


Biblijoje aiškiai pasakyta, kad vienintelis kelias į dangų yra per asmeninius santykius su Jėzumi Kristumi. Tačiau galite paprieštarauti, kad daugelis pasaulio žmonių nė negirdėjo apie Jėzų Kristų. Kaip jie ras tokį siaurą kelią, jei niekada negirdėjo tiesos? Šioje laidoje atsakydami į šį klausimą prisiminsime bažnyčios misiją. Jėzus aiškiai pasakė, kad mes atsakingi už Evangelijos skleidimą. Žinoma, ne visi esame pašaukti vykti į misijas, tačiau nesame atleisti nuo atsakomybės dalyvauti pasaulio misijose. Likite su mumis ir pasiklausykite žinios, skatinančios eiti Į VISĄ PASAULĮ.

Rašto vietos: Morkaus 16,15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dangiškas gyrius


Mums nereikia spėlioti, koks gi yra Dievas, nes Biblijoje apie Jį kalbama labai aiškiai. Tai turėtų mus skatinti Jį girti. Garbinimas turėtų būti neatsiejama krikščionio gyvenimo dalis. Tačiau norint šlovinti nuoširdžiai, reikia suprasti Dievo charakterį ir Jo amžinąsias savybes: meilę, gailestingumą, atlaidumą, didybę. Šių bruožų suvokimas labai paskatina girti Viešpatį. Likite su mumis ir kartu žvilgterėkime į dangaus sosto menę, kad pamatytume DANGAUS GYRIŲ.Rašto vietos: Apreiškimas 4 ir 5 skyriai;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyriaus galia sunkumų metu


Gerais laikais paprasta šlovinti Dievą. Esame įpratę dėkoti Jam kai patiriame finansinę sėkmę, kai pagausėja mūsų šeima ar kai stebuklingai išgyjame. Bet kai ateina sunkūs laikai, dažniausiai liaujamės tai darę. Tačiau gyrius Dievui gali suteikti vidinės stiprybės, kuri palaikys mus sunkių išmėginimų metu. Senajame Testamente užrašyti amžini principai atskleidžia GYRIAUS GALIĄ SUNKUMŲ METU.

Rašto vietos: 2 Metraščių 20,1-30;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pasiruoškime šlovinimui


Psalmių autoriai ragina šlovinti Viešpaties vardą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip pasiruošti šlovinimui.

Rašto vietos: Jono 4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys