Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Jūs - nukryžiuotas

Temos:

Ko jūsų gyvenime daugiau - pralaimėjimų ar pergalių? O gal ir dabar negalite atsigauti po dvasinio pralaimėjimo? Ar manote, kad pergalė ir triumfas gyvenime tik menkas ir žiaurus pokštas? Šioje laidoje girdėsite biblines tiesas, kad galite iškovoti pergalę ir patirti džiaugsmą įveikdami savo baimes ir visiems būdingas nesėkmes.

Rašto vietos: Galatams 2, 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs išteisintas


Dievo akyse esame priimtini, mylimi, išpirkti, sutaikyti ir išteisinti. Klausydami šios laidos sužinosite, jog būdamas Dievo vaiku galite džiaugtis nauju gyvenimu ir įgyti Jo teikiamų privalumų.

Šiose laidose siekiame parodyti turtus ir laisvę, kurie mums priklauso dėl mūsų santykių su Dievu per tikėjimą Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad ESAME IŠTEISINTI.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-2; 5,8-10; 5,17; 5,19; 5,21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs sutaikytas


Pastarosiose mūsų laidose studijuodami svarbius krikščioniško gyvenimo aspektus, atrandame nuostabių dalykų. Neseniai kalbėjome apie tai, kad mūsų tarnystės Viešpačiui pamatas yra žinia, jog Jis mus myli tokius, kokie iš tiesų esame. Dievas pirmas žengė žingsnį mūsų link, nes Jis mus myli. Šioje laidoje kalbėsime apie praktinę sutaikymo reikšmę.Rašto vietos: 2 Korintiečiams 5, 17-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs atpirktas

Temos:

Jėzus Kristus mirdamas ant kryžiaus visiems Juo tikintiesiems suteikė nuostabią dovaną. Tikimės, kad klausant šių laidų ciklo jūsų tikėjimas tvirtėja.

Šioje laidoje dėmesį sutelksime į tai, ką reiškia būti išpirktiems. Mūsų dienomis ši sąvoka nelabai vartojama, tačiau yra labai reikšminga ir suteikia įžvalgos, kas įvyko ant Golgotos kryžiaus. Labiausiai trokštame, kad klausydami šios dienos žinios suprastumėte, jog esate Dievo vaikai, augtumėte pažinimu ir taptumėte tuo, kuo turite būti. Tad pasilikite su mumis ir atidžiai paklausykite.

Rašto vietos: Efeziečiams 1, 3-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jums atleista

Temos:

Šioje laidoje kalbėsime apie krikščioniško tikėjimo pagrindus. Kristaus mirtis ant kryžiaus yra mūsų atleidimo pamatas.

Kokį palengvėjimą suteikia mintis, jog mums nereikia iš pradžių pasitaisyti, kad Dievas mus pamiltų. Jis mus myli tokius, kokie esame. Dievo malonės užtenka visiems.

Kai suvoksime, jog Dievas mus myli tokius, kokie esame, priimsime Jo atleidimą, kurį Jis visiems siūlo veltui. Tokia šios dienos žinia, tad pasilikite su mumis ir atidžiai paklausykite.

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 9-15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievas jus myli tokį, koks esate


Šioje laidoje pradedame aštuonių laidų ciklą, kuris vadinasi PADRĄSINANTI ŽINIA NUO KRYŽIAUS. Klausydami šios žinios įgysite drąsos, nes joje apstu Šventojo Rašto tiesų. Nepraleiskite nė vienos laidos, ir sužinosite, kad jums atleista, esate išpirktas, sutaikytas, nuteisintas, nukryžiuotas, pašlovintas ir tampate panašus į Jėzų.

Šį laidų ciklą pradėsime žinia, kad DIEVAS JUS MYLI TOKĮ, KOKS ESATE.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai ieškome Dievo - 2 dalis


Daugelyje pasaulio šalių gausu krikščioniškų žurnalų, knygų ir Biblijų, skirtų studijuoti savarankiškai. Be to, daug krikščioniškos muzikos ir televizijos laidų. Daugeliui mūsų prieinamas geras biblinis mokymas. Visa tai turėtų mus stiprinti, kad galėtume daryti didesnę įtaką visuomenei. Deja, šiandien situacija kitokia. Pavyzdžiui, neteisingo finansų valdymo rodiklis tarp krikščionių toks pats kaip tarp netikinčių, dalis krikščionių paauglių, kaip ir netikinčių, nesusilaiko nuo ikisantuokinių lytinių santykių. Kodėl esant tokiai informacijos gausai nesikeičia krikščionių elgsena?Rašto vietos: 2 Kronikų 34;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai ieškome Dievo - 1 dalis


Senajame Testamente išsamiai aprašomas Izraelio ir Judo karalių valdymas. Deja, dauguma jų nepaisydavo Viešpaties paliepimų ir vesdavo tautą į nuodėmę bei stabmeldystę. Viena iš nedaugelio išimčių buvo karalius Jozijas. Jis buvo kitoks nei jo pirmtakai. Būdamas šešiolikos metų Jozijas nutarė ieškoti Viešpaties. Šis jo troškimas paskatino apvalyti Judą nuo netikrų dievų ir sumalti stabus į dulkes. Jozijas pasimokė iš savo protėvių. Jis žinojo, jog norint pačiam ir visai šaliai susilaikyti nuo nuodėmės, reikia visiškai atsiduoti Viešpačiui.

Rašto vietos: 2 Kronikų 34;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Abejones paversti tikrumu - 2 dalis


Vienas pagrindinių reikalavimų norint džiaugtis savo veikla, yra tam tikras pasitikėjimo lygis. Nesvarbu kas bebūtume - sportininkas, dailidė, muzikantas ar pilotas - siekiant pasitenkinimo ir veiksmingumo pagrindinį vaidmenį vaidina pasitikėjimas.

Lygiai taip pat ir krikščioniškame gyvenime, kai pasitikime savo išgelbėjimu, būsime patenkinti ir veiksmingi. Jei abejojame, išgaruos bet koks džiaugsmas ir jo vietą užims baimė atsiskirti nuo Dievo.
Likite su mumis ir paklausykite, kaip ABEJONES PAVERSTI TIKRUMU.

Rašto vietos: 1 Jono 5, 10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Abejones paversti tikrumu - 1 dalis


Norint džiaugtis tuo, ką darome, vienas svarbiausių dalykų yra tam tikras pasitikėjimo lygis. Tai labai svarbu visiems: ir sportininkui, ir dailidei, ir muzikantui, ir pilotui. Šis principas tinka ir krikščioniškame gyvenime. Kai pasitikime savo išgelbėjimu, būsime patenkinti ir veiksmingi. Jei abejojame, išgaruos bet koks džiaugsmas ir jo vietą užims baimė atsiskirti nuo Dievo. Atidžiai paklausykite, ir ABEJONĖS PAVIRS TIKRUMU.Rašto vietos: 1 Jono 5, 10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys