Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laida "Prisilietimas"„Prisilietimas“ - tai bendras “TWR”, “IN TOUCH MINISTRIES” ir “Gerosios Naujienos centro” projektas. Šios radijo laidos parengtos pagal teologijos mokslų daktaro Charles F. Stanley pamokslus. Jos transliuojamos kiekvieną sekmadienį nuo 19.00 val. Tekstą skaito Kęstas Tumasonis.

Šio radijo pasakojimo autorius - Charles G. Stanley.

Radijo laidos „Prisilietimas“ galite klausytis internetu - paspaudę ant trikampėlio šalia garsiakalbio simbolio.

Per nepalankias aplinkybes žengiame pirmyn


Klausydami šios laidos galėsime savo problemas ir sunkumus įvertinti Dievo požiūriu. Jis siekia, kad per nepalankias aplinkybes eitume pirmyn, o ne sulinktume po jų našta.

Kokią naudą gali suteikti skausmas ar vargai? Ar Dievas kaip nors susijęs su mano liga, santykiais šeimoje ar finansinėmis nesėkmėmis? Jei dažnai apie tai galvojate, likite su mumis ir sužinosite, kad jūs rūpite dangiškajam Tėvui, ir Jis pagelbsti jūsų kovose.

Rašto vietos: 2 Korintiečiams 12, 7-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atlygis už laukimą


Manau, kad laukti Viešpaties yra pats sunkiausias dalykas, kurio krikščionims reikia išmokti. Dievas kalba mūsų dvasiai atskleisdamas tai, ką nori mums ar per mus padaryti. Tada mes puolame vadovautis Jo duotais nurodymais, tačiau Viešpats ragina palaukti. Nors mums nepatinka laukti, eiti ar bėgti pirma Viešpaties iš tiesų neišmintinga. Dera žinoti, kad Jis veda žmones ir sutvarko aplinkybes taip, kad pasiektume apreikštą tikslą. Likite su mumis ir daugiau sužinosite, koks yra ATLYGIS UŽ LAUKIMĄ.

Rašto vietos: Psalmių 27, 14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Laukite Viešpaties


Kaip priimate svarbius sprendimus? Ar skiriate laiko apsvarstyti visus „už“ ir „prieš“? Ar prašote draugų patarimo? Galbūt jūs linkęs priimti skubotus sprendimus ? Ar pastarieji visada išmintingi? Gera žinia yra ta, kad mums nereikia vieniems eiti per gyvenimo sunkumus, nes turime patarėją Jėzų Kristų. Nors kartais tuo sunku patikėti, Jo tvarkaraštis tobulas. Šioje laidoje prisiminsime, kad priimdami sprendimą turime laukti Dievo nurodymų ir atsakymų. Likite su mumis ir sužinosite, kodėl galime pasikliauti Jo patarimais.

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išdrįsk paklusti - 2 dalis


Biblija yra įkvėptas Dievo žodis. Ji neklaidinga ir patikima. Nors daugelis pasidavė reliatyvizmui, manydami, jog absoliučios tiesos nėra, tiesa nėra subjektyvi. Vien dėl to, kad žmogus kuo nors nuoširdžiai tiki, tai dar nėra tiesa. Jis gali klysti. Kuo vadovaujatės priimdami sprendimus ir kaip skiriate gera nuo bloga?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad priimdami sprendimus turime vadovautis Dievo žodžiu. Likite su mumis ir sužinosite biblinius principus, kurie gali suteikti laisvės drąsiai paklusti Dievui.

Rašto vietos: Jozuės 1, 1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išdrįsk paklusti - 1 dalis


Jei pasvarstysite, pamatysite, kad gyvenimą sudaro nesibaigiantys sprendimai, pavyzdžiui, kada keltis, ką vilktis ir ką valgyti.

Dažnai savo sprendimus grindžiame teikiamomis pirmenybėmis arba paprasčiausiais įpročiais. Pavyzdžiui, pasirenkame ką gerti - kavą ar arbatą. Tačiau tuomet, kai reikia priimti svarbų sprendimą, pasikliaudami savo jausmais galime lengvai patekti į bėdą. Siekdami priimti išmintingą sprendimą turime ieškoti Dievo patarimo ir drąsiai Jam paklusti.

Rašto vietos: Jozuės 1, 1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip sugriauti bažnyčią


Kivirčai ir konfliktai bažnyčiai užtraukia gėdą. Galbūt ir jūs buvote tokių įvykių bažnyčioje objektas arba nekalta auka. Ar žinote, kad tikintieji Korinte dėl kivirčų ir nesutarimų kone suniokojo savo vietinę bažnyčią? Šioje laidoje svarstysime apaštalo Pauliaus patarimą, užrašytą Pirmame laiške korintiečiams. Taigi šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip niokojama bažnyčia.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 16-23;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Įspėjimas apie pasitenkinimą


Nūdien bažnyčia susiduria su pavojingu priešu. Jis nesusijęs su politika. Tai ne mūsų pasaulietinė visuomenė, atmetanti tiesą. Tai netgi ne įpykusių oponentų antpuoliai. Be abejo, visi išvardyti dalykai kelia pavojų bažnyčiai, tačiau didžiausia grėsmė kyla iš mūsų pačių širdžių.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 4, 8-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų vadovėlis - 2 dalis


Visi susimąstome apie tai, iš kur atėjome, kodėl gyvename ir kur eisime po mirties. Tik Biblijoje rasite jus tenkinantį atsakymą į šiuos kankinančius klausimus. Kadangi Šventajame Rašte surašytos Dievo mintys, ten esantys atsakymai grindžiami ne žmonių samprotavimais, logika ar pastebėjimais, bet amžinomis tiesomis, gimusiomis Dievo širdyje.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Biblijoje į visus gyvenimo apsektus siūloma žvelgti iš amžinosios perspektyvos. Likite su mumis ir sužinosite, kad Biblija - tai mūsų gyvenimo vadovėlis.

Rašto vietos: 2 Timotiejui 3, 14-17; 4, 1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų vadovėlis - 1 dalis

Temos:

Žmonės Biblijos autoritetą atmeta dėl daugelio priežasčių, bet dažniausiai ji kritikuojama kaip nereikšminga šiuolaikinei kultūrai. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad nūdien Dievo žodis toks pats reikšmingas ir svarbus, kaip ir anomis dienomis. Šventojo Rašto puslapiuose užrašyti laikui nepavaldūs dėsniai, paaiškinantys Dievo prigimtį ir žmonijos išpirkimo planą. Tiesą sakant, tai mūsų gyvenimo vadovėlis.Rašto vietos: 2 Timotiejui 3, 14-17; 4, 1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys