Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Išdrįsk paklusti - 2 dalis


Biblija yra įkvėptas Dievo žodis. Ji neklaidinga ir patikima. Nors daugelis pasidavė reliatyvizmui, manydami, jog absoliučios tiesos nėra, tiesa nėra subjektyvi. Vien dėl to, kad žmogus kuo nors nuoširdžiai tiki, tai dar nėra tiesa. Jis gali klysti. Kuo vadovaujatės priimdami sprendimus ir kaip skiriate gera nuo bloga?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad priimdami sprendimus turime vadovautis Dievo žodžiu. Likite su mumis ir sužinosite biblinius principus, kurie gali suteikti laisvės drąsiai paklusti Dievui.

Rašto vietos: Jozuės 1, 1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išdrįsk paklusti - 1 dalis


Jei pasvarstysite, pamatysite, kad gyvenimą sudaro nesibaigiantys sprendimai, pavyzdžiui, kada keltis, ką vilktis ir ką valgyti.

Dažnai savo sprendimus grindžiame teikiamomis pirmenybėmis arba paprasčiausiais įpročiais. Pavyzdžiui, pasirenkame ką gerti - kavą ar arbatą. Tačiau tuomet, kai reikia priimti svarbų sprendimą, pasikliaudami savo jausmais galime lengvai patekti į bėdą. Siekdami priimti išmintingą sprendimą turime ieškoti Dievo patarimo ir drąsiai Jam paklusti.

Rašto vietos: Jozuės 1, 1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip sugriauti bažnyčią


Kivirčai ir konfliktai bažnyčiai užtraukia gėdą. Galbūt ir jūs buvote tokių įvykių bažnyčioje objektas arba nekalta auka. Ar žinote, kad tikintieji Korinte dėl kivirčų ir nesutarimų kone suniokojo savo vietinę bažnyčią? Šioje laidoje svarstysime apaštalo Pauliaus patarimą, užrašytą Pirmame laiške korintiečiams. Taigi šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip niokojama bažnyčia.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 16-23;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Įspėjimas apie pasitenkinimą


Nūdien bažnyčia susiduria su pavojingu priešu. Jis nesusijęs su politika. Tai ne mūsų pasaulietinė visuomenė, atmetanti tiesą. Tai netgi ne įpykusių oponentų antpuoliai. Be abejo, visi išvardyti dalykai kelia pavojų bažnyčiai, tačiau didžiausia grėsmė kyla iš mūsų pačių širdžių.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 4, 8-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų vadovėlis - 2 dalis


Visi susimąstome apie tai, iš kur atėjome, kodėl gyvename ir kur eisime po mirties. Tik Biblijoje rasite jus tenkinantį atsakymą į šiuos kankinančius klausimus. Kadangi Šventajame Rašte surašytos Dievo mintys, ten esantys atsakymai grindžiami ne žmonių samprotavimais, logika ar pastebėjimais, bet amžinomis tiesomis, gimusiomis Dievo širdyje.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Biblijoje į visus gyvenimo apsektus siūloma žvelgti iš amžinosios perspektyvos. Likite su mumis ir sužinosite, kad Biblija - tai mūsų gyvenimo vadovėlis.

Rašto vietos: 2 Timotiejui 3, 14-17; 4, 1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų vadovėlis - 1 dalis

Temos:

Žmonės Biblijos autoritetą atmeta dėl daugelio priežasčių, bet dažniausiai ji kritikuojama kaip nereikšminga šiuolaikinei kultūrai. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad nūdien Dievo žodis toks pats reikšmingas ir svarbus, kaip ir anomis dienomis. Šventojo Rašto puslapiuose užrašyti laikui nepavaldūs dėsniai, paaiškinantys Dievo prigimtį ir žmonijos išpirkimo planą. Tiesą sakant, tai mūsų gyvenimo vadovėlis.Rašto vietos: 2 Timotiejui 3, 14-17; 4, 1-5;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mokytojas - 2 dalis

Temos:

Jėzus suprato, kokį nerimą patyrė Jo mokiniai, kai Jis įspėjo juos apie greitą savo iškeliavimą. Todėl paguodė juos šiais žodžiais: „Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu“ (Jono 16-o skyriaus 7-a eilutė). Jis tai pažadėjo ne tik savo artimiems draugams, bet ir mums, gyvenantiems šiomis dienomis. Jei norime būti arčiau Viešpaties, reikia atsigręžti į savo mokytoją Šventąją Dvasią. Taigi šiandien toliau kalbėsime apie Šventąją Dvasią.

Rašto vietos: Jono 14, 26; 16, 13; 1 Korintiečiams 2, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mokytojas - 1 dalis

Temos:

Manau, kad daugelis esame sakę arba pagalvoję, kad mums nereikia pagalbos, kad viską patys galime. Šioje laidoje sužinosime, kad nepriklausomybė nuo Dievo yra neteisingas požiūris.

Kai stengiamės tarnauti Dievui remdamiesi savo jėgomis, galime tikėtis nesėkmės ir nusivylimo. Tačiau šito galime išvengti. Šventoji Dvasia atėjo, kad būtų mūsų nuolatinė bendrakeleivė ir pagalbininkė. Taigi šiandien kalbėsime apie Šventąją Dvasią kaip savo mokytoją.

Rašto vietos: Jono 14, 26; 16, 13; 1 Korintiečiams 2, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų liudijimas - 2 dalis

Temos:

Kokie vardai iškyla, kai mąstote apie iškilius Dievo tarnus? Mozė? Dovydas? Paulius? Petras? Šie vyrai atliko didžius Viešpaties darbus, tačiau ne tokių garsių Dievo tarnų darbai yra tolygūs. Šioje laidoje kalbėsime apie žmogų, kuris dažnai lieka nepastebimas, tačiau jis, kaip tarnas, parodė mums labai gerą pavyzdį. Likite su mumis ir sužinosite, kaip Pilypo susitikimas su etiopu atskleidžia mūsų liudijimo svarbą.Rašto vietos: Apaštalų darbai 8, 4-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų liudijimas - 1 dalis

Temos:

Kiekvienas tikintysis įpareigotas dalytis Kristaus Evangelija. Evangelijos pagal Matą 28-o skyriaus 19-oje eilutėje parašyta, kad Jėzus aiškiai paliepė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Dauguma tikinčiųjų, nors ir nori atsiduoti Viešpačiui ir paklusti Jo paliepimams, vis tik dvejoja pasakoti kitiems apie Kristų.

Rašto vietos: Apaštalų darbai 8, 4-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys