Jėzus Kristus yra Viešpats - 2 dalis


Naujajame Testamente vartojamas graikų kalbos žodis Viešpats reiškia valdantįjį kito gyvenimą dėl jo gerovės ir naudos. Tai labai tiksliai apibūdina Jėzų Kristų. Jis - Dievo Sūnus, valdantis visų gyvenimą mūsų gerovei ir savo šlovei. Be jokių abejonių Jėzus yra Viešpats, tačiau daugelis netikinčiųjų ir kai kurie krikščionys Jam priešinasi ir atstumia Jo viešpatystę. Žinia, kurią šiandien girdėsite, paskatins jus ištirti savo santykius su Jėzumi. Tad pasilikite su mumis ir įvertinkite, ar jūsų požiūris ir elgesys sutinka su jūsų išpažįstamu atsidavimu Viešpačiui.


Rašto vietos: Romiečiams 14,7-12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)