Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kai ieškome Dievo - 1 dalis


Senajame Testamente išsamiai aprašomas Izraelio ir Judo karalių valdymas. Deja, dauguma jų nepaisydavo Viešpaties paliepimų ir vesdavo tautą į nuodėmę bei stabmeldystę. Viena iš nedaugelio išimčių buvo karalius Jozijas. Jis buvo kitoks nei jo pirmtakai. Būdamas šešiolikos metų Jozijas nutarė ieškoti Viešpaties. Šis jo troškimas paskatino apvalyti Judą nuo netikrų dievų ir sumalti stabus į dulkes. Jozijas pasimokė iš savo protėvių. Jis žinojo, jog norint pačiam ir visai šaliai susilaikyti nuo nuodėmės, reikia visiškai atsiduoti Viešpačiui.

Rašto vietos: 2 Kronikų 34;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Abejones paversti tikrumu - 2 dalis


Vienas pagrindinių reikalavimų norint džiaugtis savo veikla, yra tam tikras pasitikėjimo lygis. Nesvarbu kas bebūtume - sportininkas, dailidė, muzikantas ar pilotas - siekiant pasitenkinimo ir veiksmingumo pagrindinį vaidmenį vaidina pasitikėjimas.

Lygiai taip pat ir krikščioniškame gyvenime, kai pasitikime savo išgelbėjimu, būsime patenkinti ir veiksmingi. Jei abejojame, išgaruos bet koks džiaugsmas ir jo vietą užims baimė atsiskirti nuo Dievo.
Likite su mumis ir paklausykite, kaip ABEJONES PAVERSTI TIKRUMU.

Rašto vietos: 1 Jono 5, 10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Abejones paversti tikrumu - 1 dalis


Norint džiaugtis tuo, ką darome, vienas svarbiausių dalykų yra tam tikras pasitikėjimo lygis. Tai labai svarbu visiems: ir sportininkui, ir dailidei, ir muzikantui, ir pilotui. Šis principas tinka ir krikščioniškame gyvenime. Kai pasitikime savo išgelbėjimu, būsime patenkinti ir veiksmingi. Jei abejojame, išgaruos bet koks džiaugsmas ir jo vietą užims baimė atsiskirti nuo Dievo. Atidžiai paklausykite, ir ABEJONĖS PAVIRS TIKRUMU.Rašto vietos: 1 Jono 5, 10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar galime pasitikėti Dievu? - 2 dalis


Dauguma žinome, ko norime iš gyvenimo. Ir, matyt, turime planų, kaip to pasiekti, nes kai Dievas mums liepia daryti ką nors kita, abejojame Jo nurodymais ir peršame savo nuomonę.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Dievas neįpareigotas aiškintis. Net kai ir nesuprantame Viešpaties, turime tikėti ir paklusti, antraip Jam prieštaraujame ir nevykdome Jo nurodymų. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kaip tvirtėti tikėjimu ir priimti išmintingus sprendimus.

Rašto vietos: Romiečiams 4, 16-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar galime pasitikėti Dievu? - 1 dalis


Biblijoje apstu pavyzdžių, kad Dievas duoda konkrečių nurodymų, kurie kartais atrodo beprasmiai. Prisiminkite, kaip Jis liepė Abraomui paaukoti savo sūnų, Jozuei - vaikščioti aplink Jericho miesto sienas ir jį užimti, o Nojui nurodė sausumoje pastatyti didžiulį laivą.

Pažvelgę į praeitį matome, ko Viešpats siekė. Dievas nori, kad gebėtume Juo pasitikėti ir tikėti tuo, ką Jis sako, nors iš pradžių visa tai atrodo nelogiška. Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kaip TVIRTĖTI TIKĖJIMU ir išgirsime, kodėl turime tikėti Viešpačiu.

Rašto vietos: Romiečiams 4, 16-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Svyruojanti tikėjimo kova


Daugelis krikščionių savo gyvenimą gali palyginti su vandenyne plaukiojančiu laivu, kurį blaško stiprūs priešiški vėjai. Būtent tada mums reikia tikėti, jog dangiškasis Tėvas yra ištikimas ir pasikliauti Jo duotais pažadais. Bet kaip pasiekti tą lygmenį, kad audros metu mūsų tikėjimas nesvyruotų? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip nuosekliai ir tvirtai tikėti Dievu. Nors susidūrę su sunkumais pirmiausia išsigąstame, turime išmokti savo problemas matyti mylinčio ir rūpestingo dangiškojo Tėvo akimis.Rašto vietos: 2 Kronikų 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyventi tikėjimu - 2 dalis

Temos:

Daugelis statinių iš išorės atrodo itin įspūdingai, tačiau jų patvarumas priklauso nuo pamato. Ar žinote, kad tas pats principas taikomas ir mūsų tikėjimui? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad jei pamatas silpnas, nei pastatas, nei mūsų tikėjimas įtampos neišlaikys.

Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kaip GYVENTI TIKĖJIMU. Dar kartą peržiūrėkite savo gyvenimą. Ar jūsų tikėjimas audros metu yra užuovėja?

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyventi tikėjimu - 1 dalis


Laiške romiečiams 5-o skyriaus 1-oje eilutėje apaštalas Paulius rašo: „Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“. Laiško galatams 3-io skyriaus 11-oje eilutėje sakoma: „Teisusis gyvens tikėjimu“. Šios Šventojo Rašto vietos parodo, kaip svarbu tikėti Dievu. Tačiau kas gi yra tikėjimas? Ar tai reiškia pasitikėti? Pasikliauti? Patikėti? Jei nesate tikras, atidžiai pasiklausykite mūsų laidos. Joje kalbėsime apie tai, ką reiškia gyventi tikėjimu, ir pateiksime praktinių patarimų, kaip tai padaryti.

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikinčiojo atlygis - 2 dalis


Vieną dieną visi duosime apyskaitą už savo gyvenimą. Dievas kruopščiai įvertins mūsų darbus. Šiame teisme bus teisiami tie, kurie priėmė Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus ir tapo krikščionimis. Jis vyks priešais Kristaus teismo krasę, apie kurią šiandien kalbėsime. Be to, paminėsime ir teismą, vyksiantį prie didelio baltojo sosto.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 6-15 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikinčiojo atlygis - 1 dalis

Temos:

Atlygio tema domina daugelį tikinčiųjų, dėl to derėtų sužinoti, kas apie tai sakoma Šventajame Rašte. Ar atlygio suvokimas prisidės prie mūsų gyvenimo tvirtumo ir suteiks jam teisingą kryptį? Šioje laidoje girdėsite Biblija pagrįstus atsakymus į šiuos ir kitus klausimus.

Ačiū, kad esate su mumis. Šioje laidoje remsimės Pirmu laišku korintiečiams ir kalbėsime apie TIKINČIOJO ATLYGĮ.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 6-15 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys