Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kaltės simptomai


Kaskart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Psalmynas 51, 4

...


Gyvojo Dievo Artumas


[...] šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Luko 2,32

Jei tik galėtume žvilgtelėti pro galingus teleskopus ar pasiklausyti galinga įranga, tai išgirstume ir pamatytume aibę metalinių „žvaigždži...


Kaip atsispirti pagundoms?


Jis [Dievas] neleis mėginti jūsų virš jūsų jėgų... 1 Korintiečiams 10,13

Šėtono tikslas – per blaškančias mintis pagrobti tiesos sėklą iš žmogaus širdies. Jei velnias pasirinko jus savo taikiniu, matyt, esate esa...


Gyvojo vandens upės

Published in

Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: “Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria! Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės”. Jn 7,37-38

Jei savo viduje jaučiu dvasinį troškulį - galiu ateiti pas Jėzų ir gerti gyvojo vandens, kuris patenkins mane visam laikui. Bet reikia nesuk...


Kiekvieną rytą nauja Tavo malonė

Published in

Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nepasibaigė. Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė. Raudų 3,22-23

Galvojau apie kas rytą atsinaujinančią Dievo malonę. Kiekvieną rytą Tu pažvelgi į mane meilės kupinu žvilgsniu ir sakai „labas“. Šiandien di...


Atsivėrusios akys

Published in

Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. Mato 6,22

Vasaros gale su maža dukrele atvažiavau į vienkiemį aplankyti senelio. Soduose - išsipildymas - ant šakų raudonuoja sunokę obuoliai, dūzgia ...


Malda dėl "neįmanomų" dalykų

Published in

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Fil 4,6

Kai buvau jaunas krikščionis, mano supratimas apie maldą buvo maždaug toks - melsti Dievo turiu tik tokių dalykų, kurie man atrodo įmanomi. ...


Dievo artumas gaivina mus


Kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia Tavęs, o Dieve! Ps 42,1

Susirgus vienam žmogui mano žmonai teko kelias paras išvykti į kitą miestą ir padėti jai. Kai ji sugrįžo - aš ir mūsų vaikai patyrėme nuosta...


Ar Viešpaties nukryžiavimas rado tinkamą atsaką mumyse?


Rom 14,11 Parašyta: “Kaip Aš gyvas,-sako Viešpats,-prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą”

Drąsinanti ir kartu bauginanti eilutė. Priklauso nuo to, kaip atsakysim į klausimą: "ar Viešpaties pasiaukojimas ant kryžiaus rado tinkamą a...


Pasitikėjimo žudikas


Pat 12,19 Tiesą kalbančios lūpos pasilieka per amžius, meluojantis liežuvis-tik akimirką.

Vaikystėje nuoširdžiai dainavau:" Melagis melavo, per tiltą važiavo, tiltas nugriuvo, melagis pražuvo..." Tačiau kai paaugau, ieškodama gyv...


Surinktas turinys