Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų didis išganymas


Ar prisimenate, kaip vaikystėje laukdavote gimtadienio, skaičiuodavote dienas ir svajodavote apie dovanas? Galiausiai toji išsvajotoji diena ateidavo, tačiau šventė greitai baigdavosi. Renginys, kuris būdavo toks svarbus, tapdavo tolimos praeities prisiminimu.

Taip ir mes dažnai vertiname savo išgelbėjimą. Laikui bėgant šio gyvenimą keičiančio įvykio svarba išblėsta. Likite su mumis ir sužinosite, kaip gyventi, kad mūsų didžio išganymo stebuklo reikšmė ir svarba niekada neišblėstų.

Rašto vietos: Hebrajams 2,1-3;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atlikti Dievo darbą jo nustatytu būdu


Ar jaučiate, kad Dievas kreipia jus į konkrečią tarnystę? Jei taip, ar sėkmingai atlikote jums skirtą užduotį? O gal nežinote, kokią tarnystę Dievas jums yra davęs? Jei esate Dievo vaikas, tikrai ją turite. Tai gali būti užduotis užauginti dievotus vaikus, plėtoti verslą pagal Dievo principus ar dalytis tikėjimu su savo draugais ir bendradarbiais. Nesvarbu, ką darote, sėkmė priklauso nuo vieno dalyko - DIEVO DARBAS TURI BŪTI ATLIEKAMAS JO NUSTATYTU BŪDU. Ši žinia skirta pastoriams, tačiau išgirstus principus gali taikyti kiekvienas Dievo vaikas.Rašto vietos: Zacharijo 4,5-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žmonės, kuriuos naudoja Dievas


Šioje laidoje kalbėsime apie dvi būtinas sąlygas, kurių Dievas reikalauja laikytis, jei norime būti naudingi Jo karalystei. Kaip manote, ko Jis reikalauja? Gal talento ar sugebėjimų? O gal prestižo ar galios?

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 1,26-31;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Į visą pasaulį


Biblijoje aiškiai pasakyta, kad vienintelis kelias į dangų yra per asmeninius santykius su Jėzumi Kristumi. Tačiau galite paprieštarauti, kad daugelis pasaulio žmonių nė negirdėjo apie Jėzų Kristų. Kaip jie ras tokį siaurą kelią, jei niekada negirdėjo tiesos? Šioje laidoje atsakydami į šį klausimą prisiminsime bažnyčios misiją. Jėzus aiškiai pasakė, kad mes atsakingi už Evangelijos skleidimą. Žinoma, ne visi esame pašaukti vykti į misijas, tačiau nesame atleisti nuo atsakomybės dalyvauti pasaulio misijose. Likite su mumis ir pasiklausykite žinios, skatinančios eiti Į VISĄ PASAULĮ.

Rašto vietos: Morkaus 16,15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dangiškas gyrius


Mums nereikia spėlioti, koks gi yra Dievas, nes Biblijoje apie Jį kalbama labai aiškiai. Tai turėtų mus skatinti Jį girti. Garbinimas turėtų būti neatsiejama krikščionio gyvenimo dalis. Tačiau norint šlovinti nuoširdžiai, reikia suprasti Dievo charakterį ir Jo amžinąsias savybes: meilę, gailestingumą, atlaidumą, didybę. Šių bruožų suvokimas labai paskatina girti Viešpatį. Likite su mumis ir kartu žvilgterėkime į dangaus sosto menę, kad pamatytume DANGAUS GYRIŲ.Rašto vietos: Apreiškimas 4 ir 5 skyriai;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyriaus galia sunkumų metu


Gerais laikais paprasta šlovinti Dievą. Esame įpratę dėkoti Jam kai patiriame finansinę sėkmę, kai pagausėja mūsų šeima ar kai stebuklingai išgyjame. Bet kai ateina sunkūs laikai, dažniausiai liaujamės tai darę. Tačiau gyrius Dievui gali suteikti vidinės stiprybės, kuri palaikys mus sunkių išmėginimų metu. Senajame Testamente užrašyti amžini principai atskleidžia GYRIAUS GALIĄ SUNKUMŲ METU.

Rašto vietos: 2 Metraščių 20,1-30;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pasiruoškime šlovinimui


Psalmių autoriai ragina šlovinti Viešpaties vardą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip pasiruošti šlovinimui.

Rašto vietos: Jono 4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Sukurti šlovinti


Psalmėse skamba raginimas džiaugsmingai šaukti Viešpačiui, giedoti Jam giesmes ir šlovinti Jo vardą. Šioje laidoje ir kalbėsime apie tai, kad tikintieji yra sukurti šlovinti. Šioje laidoje sužinosite, kad Biblijoje pateikiamas gyriaus apibrėžimas pranoksta giedojimą. Gyrius ir šlovinimas turėtų būti mūsų gyvenimo būdas ir požiūris. Norėdami suprasti, kas iš tiesų yra gyrius, turėtume išmokti į save žvelgti Dievo akimis. Likite su mumis ir sužinosite, kad mes esame sukurti šlovinti.Rašto vietos: 1 Petro 2,9-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atnaujinti mąstymą


Ką savo gyvenime labiausiai norėtumėte pakeisti? Daugelis žmonių į tokį klausimą atsakytų labai greitai. Vieni norėtų atsisakyti polinkio meluoti, kiti - atkurti nutrauktus santykius, treti kovoja su neįveikiamu polinkiu leisti pinigus. Visi stengiamės keisti savo elgesį, bet esame tarsi bejėgiai. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kas padės pasiekti ilgalaikių pokyčių. Kadangi esame krikščionys, iš mūsų tikimasi, kad elgsimės dievotai. Tačiau norėdami šito pasiekti, visų pirma turėtume dievotai mąstyti. Likite su mumis ir sužinosite kaip ATNAUJINTI SAVO MĄSTYMĄ.

Rašto vietos: Efeziečiams 4,17- 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Malda keičia žmones


Mūsų laidose nuolat skamba žinia apie maldos galią. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip malda gali pakeisti jūsų ir paliesti kito žmogaus gyvenimą.

Jei pažįstate žmogų, kuriam labai reikia patirti Dievo galią, likite su mumis ir sužinosite, kaip pakeisti jo gyvenimą. O laikui bėgant ir patys patirsite pasikeitimų.

Rašto vietos: Kolosiečiams 1,9 - 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys