Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Tikėjimo reikalavimai - 2 dalis


Skaitydami apie tai, kaip Dievas elgėsi su izraelitais, galime daug ko išmokti. Pavyzdžiui, kai jie priėjo Pažadėtąją žemę, Mozė pasiuntė žvalgus išžvalgyti teritorijos. Dauguma jų grįžę papasakojo, kad to krašto miestai neįveikiami, o juos saugantys vyrai atrodo kaip milžinai. Tai išgirdę izraelitai puolė į neviltį. Dėl žvalgų tikėjimo stokos tą lemiamą akimirką tauta buvo priversta keturiasdešimt metų klajoti po dykumą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad vertindami situaciją iš savo perspektyvos galime prasilenkti su Dievo planu ir patirti neigiamų pasekmių.Rašto vietos: Pradžios 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikėjimo reikalavimai - 1 dalis


Kartais Dievo planai mums atrodo visai nelogiški. Tokiais atvejais nors ir nesuprantame, vis tiek turėtume Juo pasitikėti, mat Jis žino, kas mums geriausia. Be abejo, kartais būna labai sunku pasitikėti, nes prieš pradėdami veikti, norėtume žinoti ateitį. Tačiau kai primygtinai stengiamės sužinoti smulkmenas, gyvename regėjimu, o ne tikėjimu.

Šioje laidoje kalbėsime apie Senojo Testamento laikais gyvenusį didį tikėjimo vyrą Abraomą. Nors jis pasitikėjo Dievu, kartais vis tiek bandydavo pats susitvarkyti reikalus. Analizuodami Abraomo gyvenimą, sužinosime, kokie yra TIKĖJIMO REIKALAVIMAI.

Rašto vietos: Pradžios 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Svyruojantis tikėjimas - 2 dalis


Evangelijos pagal Matą 14-ame skyriuje užrašyta mums žinoma istorija apie Petrą, kuris vandeniu ėjo pas Jėzų. Kai Petras nusuko savo akis nuo Viešpaties ir pasižiūrėjo į bangas, išsigando ir pradėjo skęsti. Daugelis jį kritikuoja dėl tikėjimo stokos, bet ar mūsų pačių reakcija ištikus sunkumams būtų kitokia? Kartais žengiame pirmyn, manydami pasitikėsią Viešpačiu, tačiau mus įveikia abejonės. Mes sielojamės dėl to, kas bus, ar Viešpats tęsės savo pažadus. Taip manydami panyrame į abejonių bangas. Šioje laidoje toliau kalbėsime apie SVYRUOJANTĮ TIKĖJIMĄ, tad pasilikite su mumis.

Rašto vietos: Jokūbo 1,2-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Svyruojantis tikėjimas - 1 dalis


Mes tikime, kad Dievas yra ir Jis sugeba tesėti savo pažadus. Tačiau tuomet, kai mums atrodo, jog Viešpats neatsako į mūsų maldas, kovojame tikėjimo kovą. Ką gi mes darome, kai manome, jog viskas, kuo tikėjome, žlunga? Tarkime, mūsų sužadėtinis ar sužadėtinė mus palieka, suserga ar miršta mylimas žmogus. Kai aplinkybės, užuot gerėjusios, blogėja, ar ir toliau pasitikime Dievu? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip išlikti ramiam, kai TIKĖJIMAS SVYRUOJA.Rašto vietos: Jokūbo 1,2-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ką reiškia tikėti Jėzumi?


Laiško romiečiams 10-o skyriaus 9-oje eilutėje pasakyta: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“. Pirmame Jono laiške 3-io skyriaus 23-ioje eilutėje skaitome: „O štai jo įsakymas: kad tikėtume Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta“. Šiose Šventojo Rašto eilutėse labai aiškiai pasakyta, kad jei norime būti išgelbėti, turime tikėti. Taigi pasilikite su mumis, nes šiandien kalbėsime apie tai, ką reiškia tikėti Jėzumi Kristumi.

Rašto vietos: Jono 3,16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikėjimo pagrindai


Patarlių knygos 10-o skyriaus 29-oje eilutėje skaitome: „Dorajam Viešpaties kelias yra tvirtovė, o piktadariams - pražūtis“. Pirmame laiške korintiečiams 16-o skyriaus 13-oje eilutėje parašyta: „Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprūs!“ O Laiško galatams 6-o skyriaus 13-oje eilutėje apaštalas Paulius moko: „kad įstatymu niekas nenuteisinamas Dievo akyse, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu“. Šios eilutės rodo, jog Dievui tikėjimas yra labai svarbus dalykas. Tačiau kas iš tiesų yra tikėjimas?

Rašto vietos: 2 Korintiečiams 5,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Griauti tikėjimo užkardus - 2 dalis


Visi turime pasiteisinimų, bet kai ateina laikas atsakyti į Dievo šaukimą, privalome atidėti juos į šalį ir žengti tikėjimo žingsnį. Šioje laidoje mes vėl kalbėsime apie tai, kaip būti stipriems tikėjimu. Dievas kiekvienam numatė ypatingus darbus ir kiekvieną sukūrė ypatingą tiems darbams atlikti. Tačiau kai Jis mums aiškiai apreiškia savo valią, dažnai pateikiame daugybę argumentų, kurie galiausiai tampa kliūtimis Jo tikslui pasiekti. Likite su mumis ir, išgirdę KAIP SUGRIAUTI TIKĖJIMO UŽKARDUS, įgysite drąsos.Rašto vietos: Išėjimo 3,14-15; 4,12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Griaukime tikėjimo užkardus - 1 dalis


Skaitant Biblijos pasakojimus, lengva pamatyti, kada žmogaus gyvenime veikė Dievas. Kartais koks nors ypatingas įvykis leidžia visiems suvokti, ko Jis siekia, tačiau taip būna ne visada.

Prisiminkime Mozę, pranašą Eliją ir net apaštalą Petrą. Kažkada šie vyrai jautė tą patį, ką ir mes - jie abejojo labai aiškiu Dievo nurodymu.

Mus dažnai apninka abejonės ir iškyla klausimų, tačiau negalime leisti, kad tokios akimirkos taptų mūsų tikėjimo suklupimo akmeniu. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip GRIAUTI TIKĖJIMO UŽKARDUS. Tad pasilikite su mumis ir atgausite viltį bei drąsą.

Rašto vietos: Išėjimo 3,1-10; 17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų išgelbėjimo tikrumas - 2 dalis


Ar žmogus gali prarasti išgelbėjimą? Jei atsakymas verčia sunerimti, tuomet likite su mumis ir įdėmiai paklausykite, kas apie mūsų išgelbėjimo tikrumą parašyta Pirmo Jono laiško 5-ame skyriuje.

Šioje Šventojo Rašto vietoje primenama, kad Kristaus auka negalima manipuliuoti. Kaip negalime išgelbėjimo užsitarnauti, taip negalime nieko padaryti, kad jį išlaikytume. Šios laidos tema - MŪSŲ IŠGELBĖJIMO TIKRUMAS. Joje išgirsite išlaisvinančią, tačiau dažnai neteisingai suprantamą žinią.

Rašto vietos: 1 Jono 5,10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų išgelbėjimo tikrumas - 1 dalis


Prieš kelerius metus viename verslo žurnale buvo išspausdinti apklausos duomenys. Jie atskleidė tiesą, kad aštuoniasdešimt procentų darbuotojų nepatenkinti savo darbu. Straipsnyje buvo nurodyta, kad pagrindinės jų nepasitenkinimo priežastys yra ilgalaikio tikslo ir saugumo stoka. Šių tyrimų rezultatai aiškiai pabrėžia, jog saugumas yra vienas iš esminių žmogaus poreikių. Ši reikmė yra ir dvasinė. Likite su mumis ir prisiminsite, kad mūsų saugumą užtikrino Jėzus Kristus.Rašto vietos: 1 Jono 5,10-13;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys