santykiai

Pats geriausias mūsų bičiulis

Temos:

Ar Jėzus yra jūsų bičiulis? Ar pasidalijate su Juo savo svajonėmis, troškimais ir nusivylimais? O gal Jis jums labai tolimas, ir manote, kad jūs visiškai Jo nedominate?

Šioje laidoje kalbėsime apie labiausiai nepaisomą mūsų santykių su Kristumi aspektą - bičiulystę su Juo. Kristus ne tik mūsų valdovas ir Viešpats, bet ir artimiausias bičiulis. Tad pasilikite su mumis, sužinosite, kokie yra tikrosios bičiulystės ypatumai.

Rašto vietos: Jono 15, 12-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 4 dalis

Temos:

Ankstesnėse mūsų laidose pateikėme praktinių gairių, kaip palaikyti ir plėtoti artimą bičiulystę. Galbūt suprantate, koks brangus yra draugas, tačiau sielojatės dėl to, kad jūsų santykiai iširo. Ar norite sužinoti, kaip ištaisyti padarytas klaidas ir atkurti pašlijusius santykius su bičiuliu?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip sutvirtinti iširusius santykius ir išgydyti skausmą, kurį suteikia nerimą kelianti bičiulystė.

Rašto vietos: Patarlių 16, 28;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 3 dalis


Kai į mūsų gyvenimą įslenka nuodėmė, ji mus persmelkia, nutraukia bendravimą su Dievu, pakeičia mūsų požiūrį į save ir tampa kivirčų su aplinkiniais priežastimi. Per atleidimą, kurį lydi išgelbėjimas, mūsų nesantaika su Dievu baigiasi, bet, deja, dažnai nesutarimai su kitais išlieka. Nuoskauda, atstūmimas, kartėlis krikščionio gyvenime sukelia bereikalingą priešiškumą. Kodėl gi mes, tikintieji, taip elgiamės vienas su kitu? Šioje laidoje kalbėsime apie nerimą keliančią bičiulystę ir kaip palaikyti išmintingus santykius, tad pasilikite su mumis ir paklausykite.Rašto vietos: Patarlių 16, 28;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 2 dalis


Mes visi trokštame artimų santykių, tačiau nūdien begalės žmonių širdyse viešpatauja vienatvė. Kodėl mums taip sunku palaikyti ilgalaikius ir gilius santykius vienas su kitu? Kodėl negalime atsikratyti vienatvės?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Dievas gali patenkinti visas mūsų reikmes. Jis nori suteikti mums draugų, kurie patenkintų mūsų sielos reikmes. Likite su mumis ir sužinosite praktinių patarimų, padėsiančių atsikratyti vienatvės ir užmegzti bei palaikyti draugystę.

Rašto vietos: Patarlių 18, 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 1 dalis

Temos:

Šventajame Rašte apstu tikros draugystės pavyzdžių: Mozė ir Aaronas, Naomė ir Rūta, Paulius ir Silas, Jonatanas ir Dovydas. Net Jėzus turėjo artimų draugų - Petrą, Jokūbą ir Joną. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad mums taip pat reikia artimų draugų. Tiesą sakant, dėl greito gyvenimo tempo artimų santykių su aplinkiniais stokojame kur kas labiau nei žmonės, apie kuriuos skaitome Biblijoje. Klausydamiesi šios laidos susimąstykime apie mus supančius žmones. Ar jie mus sustiprina ir padrąsina? Likite su mumis kai nagrinėsime geros draugystės kūrimo svarbą.

Rašto vietos: Patarlių 18, 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų dangiškasis Tėvas - 1 dalis


Senajame Testamente Dievas apibūdinamas kaip šventas, teisus ir neprieinamas. Skaitant Naująjį Testamentą atsiskleidžia dar vienas Jo charakterio bruožas. Nors Dievas ir išlieka tobulai šventas ir visiškai teisus, Jėzus pasakė, kad Jis yra dar ir MŪSŲ DANGIŠKASIS TĖVAS. Tai reiškia, kad galime su Juo artimai bendrauti.

Šios dienos laidoje kalbėsime apie tėvystę bei tėvo vaidmenį šeimoje. Jėzaus ir Dievo Tėvo tarpusavio santykiai yra geriausias tėvo ir sūnaus santykių pavyzdys. Tikime, jog visi šios laidos besiklausantys tėvai išgirs nuostabią tiesą ir taikys ją gyvenime.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Daugiau informacijos iš Biblijos temų indekso

Taip pat kviečiame paskaityti, kas tema „ santykiai “ rašoma Biblijos temų indekse!

Surinktas turinys