nuodėmė

Mūsų išmėginimai - 1 dalis


Gražu stebėti peteliškę, šokančią savo šokį šiltą pavasario popietę. Tačiau retai susimąstome, su kokiais sunkumais susiduria šis kūrinys prieš pirmąjį savo skrydį. Daugelį dienų ji siekia išsivaduoti iš įkalinimo kokone. Pagalba iš šalies ir greitas išlaisvinimas pasmerktų peteliškę myriop. Jos pačios grumtynės su kokonu išmankština sparnus skrydžiui. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad dažnai mūsų pastangos varguose ir sunkumuose išvaduoja mus iš vergystės nuodėmei ir paskatina dvasinį augimą. Likite su mumis ir apie mus keičiančių išmėginimų prigimtį sužinosite daugiau.Rašto vietos: 1 Petro 1, 3-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 3 dalis


Kai į mūsų gyvenimą įslenka nuodėmė, ji mus persmelkia, nutraukia bendravimą su Dievu, pakeičia mūsų požiūrį į save ir tampa kivirčų su aplinkiniais priežastimi. Per atleidimą, kurį lydi išgelbėjimas, mūsų nesantaika su Dievu baigiasi, bet, deja, dažnai nesutarimai su kitais išlieka. Nuoskauda, atstūmimas, kartėlis krikščionio gyvenime sukelia bereikalingą priešiškumą. Kodėl gi mes, tikintieji, taip elgiamės vienas su kitu? Šioje laidoje kalbėsime apie nerimą keliančią bičiulystę ir kaip palaikyti išmintingus santykius, tad pasilikite su mumis ir paklausykite.Rašto vietos: Patarlių 16, 28;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia. Kaip prieš ją nusidedame? - 1 dalis


Šioje laidoje dėmesį sutelksime į Šventąją Dvasią ir Jos vietą tikinčiojo gyvenime. Svarbu žinoti, kad atstumdami Šventąją Dvasią ir priešindamiesi Jos pagalbai mes patys kenkiame Jos tarnystei. Klausydami šios laidos leiskime Šventajai Dvasiai pasakyti mums tiesą ir žinosime, KAIP PRIEŠ JĄ NUSIDEDAME.Rašto vietos: 1 Tesalonikiečiams 5,19;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Daugiau informacijos iš Biblijos temų indekso

Taip pat kviečiame paskaityti, kas tema „ nuodėmė “ rašoma Biblijos temų indekse!

Surinktas turinys