Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų lobis - 2 dalis


Jei norite išmokyti vaiką skaityti, nepradėsite nuo enciklopedijos. Jei norite paauglį išmokyti vairuoti, nepradėsite nuo labai gero automobilio. Pradedate nuo pradžių ir naudojatės pradinukams skirtomis, asmens amžių ir raidą atitinkančiomis priemonėmis. Ši laida krikščionims yra veiksminga priemonė, padedanti augti dvasiškai.

Išmintingas finansų valdymas - tai tik viena iš daugelio Dievo priemonių, kuriomis Jis mus auklėja. Pasilikite su mumis ir klausydami šios laidos pasitikrinsite savo pažangą šioje srityje.

Rašto vietos: Mato 6, 19-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų lobis - 1 dalis

Temos:

Du ūkininkai pavasarį sėja javus. Vienas pasėjo aštuoniasdešimt hektarų kviečių, o kitas - tris šimtus hektarų. Sunku prognozuoti, kuris nuims didesnį derlių.

Dievo sėjos ir pjūties dėsnis yra pamatinė tiesa, veikianti visose mūsų gyvenimo srityse. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kas Dievo žodyje pasakyta apie turtus.

Rašto vietos: Mato 6, 19-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų gabumai

Temos:

Tarnystė neatsiejama nuo tikėjimo. Užuot ieškoję galimybės geriems darbams, dažnai juos vertiname kaip prievolę. Šioje laidoje vėl grįšime prie pagrindų ir kalbėsime apie mūsų gabumus, kurie yra Dievo dovana. Juos turėtume naudoti Viešpačiui pašlovinti ir savo meilei Jam išreikšti. Dievui nedaro įspūdžio, jei dažnai pagelbstime žmonėms arba savanoriškai patarnaujame. Jam labiau rūpi mūsų motyvai. Likite su mumis ir sužinosite, kodėl mūsų gabumai tokie svarbūs.Rašto vietos: 1 Petro 4, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų laikas


Gera laiko vadyba reikalinga ir bendrovės direktoriui, ir studentui. Mes, krikščionys, taip pat turime išmokti tvarkingai organizuoti savo laiką pagal Dievo numatytus prioritetus. Šioje laidoje vėl grįšime prie pagrindų ir prisiminsime, kad laikas - tai Dievo dovana, kurią turime išmintingai panaudoti.

Nesvarbu, ką bedarytume, negalime iš akių pamesti amžinosios perspektyvos. Juk išliks tik tai, ką nuveikėme Dievo labui. Pasilikite su mumis, ir išgirsite biblinį požiūrį į mums duotą laiką.

Rašto vietos: Efeziečiams 5, 15-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mintys - 2 dalis

Temos:

Beveik visose įmonėse yra kompiuteriai. Darbastaliai ir prekystaliai apkrauti terminalais, klaviatūromis, modemais ir įvairiais kompiuterių aksesuarais. Tačiau visa ta techninė įranga be programinės įrangos, kuria valdoma operacinė sistema, visiškai nenaudinga.

Mūsų veikla panaši į kompiuterio programą. Jei savo protą programuojame tyromis mintimis, elgsimės tyrai, o jei protas kupinas netyrų minčių - gyvensime nedorai. Likite su mumis ir klausydamiesi šios dienos laidos sužinosite, kaip pakeisti savo mąstyseną.

Rašto vietos: Filipiečiams 4, 8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mintys - 1 dalis

Temos:

Jei kada nors lankėtės statybos aikštelėje, turėjote pastebėti įgudusius darbininkus, kurie lieja pamatus, renčia karkasą, kloja vamzdžius ir tiesia elektros laidus. Nuo pat pirmo žemės kastuvo statybos darbai vykdomi vadovaujantis planais. Krikščioniškas gyvenimas labai panašus į statybos aikštelę. Mūsų mintys tiesiogiai valdo mūsų elgesį. Jei norime, kad mūsų gyvenimas iš esmės pasikeistų, pirmiausiai derėtų pakeisti savo mintis. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kaip tai padaryti.Rašto vietos: Filipiečiams 4, 8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pats geriausias mūsų bičiulis

Temos:

Ar Jėzus yra jūsų bičiulis? Ar pasidalijate su Juo savo svajonėmis, troškimais ir nusivylimais? O gal Jis jums labai tolimas, ir manote, kad jūs visiškai Jo nedominate?

Šioje laidoje kalbėsime apie labiausiai nepaisomą mūsų santykių su Kristumi aspektą - bičiulystę su Juo. Kristus ne tik mūsų valdovas ir Viešpats, bet ir artimiausias bičiulis. Tad pasilikite su mumis, sužinosite, kokie yra tikrosios bičiulystės ypatumai.

Rašto vietos: Jono 15, 12-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 4 dalis

Temos:

Ankstesnėse mūsų laidose pateikėme praktinių gairių, kaip palaikyti ir plėtoti artimą bičiulystę. Galbūt suprantate, koks brangus yra draugas, tačiau sielojatės dėl to, kad jūsų santykiai iširo. Ar norite sužinoti, kaip ištaisyti padarytas klaidas ir atkurti pašlijusius santykius su bičiuliu?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip sutvirtinti iširusius santykius ir išgydyti skausmą, kurį suteikia nerimą kelianti bičiulystė.

Rašto vietos: Patarlių 16, 28;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 3 dalis


Kai į mūsų gyvenimą įslenka nuodėmė, ji mus persmelkia, nutraukia bendravimą su Dievu, pakeičia mūsų požiūrį į save ir tampa kivirčų su aplinkiniais priežastimi. Per atleidimą, kurį lydi išgelbėjimas, mūsų nesantaika su Dievu baigiasi, bet, deja, dažnai nesutarimai su kitais išlieka. Nuoskauda, atstūmimas, kartėlis krikščionio gyvenime sukelia bereikalingą priešiškumą. Kodėl gi mes, tikintieji, taip elgiamės vienas su kitu? Šioje laidoje kalbėsime apie nerimą keliančią bičiulystę ir kaip palaikyti išmintingus santykius, tad pasilikite su mumis ir paklausykite.Rašto vietos: Patarlių 16, 28;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 2 dalis


Mes visi trokštame artimų santykių, tačiau nūdien begalės žmonių širdyse viešpatauja vienatvė. Kodėl mums taip sunku palaikyti ilgalaikius ir gilius santykius vienas su kitu? Kodėl negalime atsikratyti vienatvės?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Dievas gali patenkinti visas mūsų reikmes. Jis nori suteikti mums draugų, kurie patenkintų mūsų sielos reikmes. Likite su mumis ir sužinosite praktinių patarimų, padėsiančių atsikratyti vienatvės ir užmegzti bei palaikyti draugystę.

Rašto vietos: Patarlių 18, 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys