Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų mokytojas - 2 dalis

Temos:

Jėzus suprato, kokį nerimą patyrė Jo mokiniai, kai Jis įspėjo juos apie greitą savo iškeliavimą. Todėl paguodė juos šiais žodžiais: „Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu“ (Jono 16-o skyriaus 7-a eilutė). Jis tai pažadėjo ne tik savo artimiems draugams, bet ir mums, gyvenantiems šiomis dienomis. Jei norime būti arčiau Viešpaties, reikia atsigręžti į savo mokytoją Šventąją Dvasią. Taigi šiandien toliau kalbėsime apie Šventąją Dvasią.

Rašto vietos: Jono 14, 26; 16, 13; 1 Korintiečiams 2, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mokytojas - 1 dalis

Temos:

Manau, kad daugelis esame sakę arba pagalvoję, kad mums nereikia pagalbos, kad viską patys galime. Šioje laidoje sužinosime, kad nepriklausomybė nuo Dievo yra neteisingas požiūris.

Kai stengiamės tarnauti Dievui remdamiesi savo jėgomis, galime tikėtis nesėkmės ir nusivylimo. Tačiau šito galime išvengti. Šventoji Dvasia atėjo, kad būtų mūsų nuolatinė bendrakeleivė ir pagalbininkė. Taigi šiandien kalbėsime apie Šventąją Dvasią kaip savo mokytoją.

Rašto vietos: Jono 14, 26; 16, 13; 1 Korintiečiams 2, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų liudijimas - 2 dalis

Temos:

Kokie vardai iškyla, kai mąstote apie iškilius Dievo tarnus? Mozė? Dovydas? Paulius? Petras? Šie vyrai atliko didžius Viešpaties darbus, tačiau ne tokių garsių Dievo tarnų darbai yra tolygūs. Šioje laidoje kalbėsime apie žmogų, kuris dažnai lieka nepastebimas, tačiau jis, kaip tarnas, parodė mums labai gerą pavyzdį. Likite su mumis ir sužinosite, kaip Pilypo susitikimas su etiopu atskleidžia mūsų liudijimo svarbą.Rašto vietos: Apaštalų darbai 8, 4-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų liudijimas - 1 dalis

Temos:

Kiekvienas tikintysis įpareigotas dalytis Kristaus Evangelija. Evangelijos pagal Matą 28-o skyriaus 19-oje eilutėje parašyta, kad Jėzus aiškiai paliepė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Dauguma tikinčiųjų, nors ir nori atsiduoti Viešpačiui ir paklusti Jo paliepimams, vis tik dvejoja pasakoti kitiems apie Kristų.

Rašto vietos: Apaštalų darbai 8, 4-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų išmėginimai - 2 dalis


Prieš atsirandant šiuolaikinės pramonės įrenginiams, žmonės baldus gamino paprastomis, bet labai veiksmingomis technologijomis. Pavyzdžiui, gaminant kėdę medis būdavo nupjaunamas, ir tose vietose, kur reikėjo linkio, sulenkiamas ir surišamas virvėmis arba laikomas gnybtais. Baldžius, siekdamas norimo rezultato, medieną rūpestingai modeliuodavo.

Rašto vietos: 1 Petro 1, 3-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų išmėginimai - 1 dalis


Gražu stebėti peteliškę, šokančią savo šokį šiltą pavasario popietę. Tačiau retai susimąstome, su kokiais sunkumais susiduria šis kūrinys prieš pirmąjį savo skrydį. Daugelį dienų ji siekia išsivaduoti iš įkalinimo kokone. Pagalba iš šalies ir greitas išlaisvinimas pasmerktų peteliškę myriop. Jos pačios grumtynės su kokonu išmankština sparnus skrydžiui. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad dažnai mūsų pastangos varguose ir sunkumuose išvaduoja mus iš vergystės nuodėmei ir paskatina dvasinį augimą. Likite su mumis ir apie mus keičiančių išmėginimų prigimtį sužinosite daugiau.Rašto vietos: 1 Petro 1, 3-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų lobis - 2 dalis


Jei norite išmokyti vaiką skaityti, nepradėsite nuo enciklopedijos. Jei norite paauglį išmokyti vairuoti, nepradėsite nuo labai gero automobilio. Pradedate nuo pradžių ir naudojatės pradinukams skirtomis, asmens amžių ir raidą atitinkančiomis priemonėmis. Ši laida krikščionims yra veiksminga priemonė, padedanti augti dvasiškai.

Išmintingas finansų valdymas - tai tik viena iš daugelio Dievo priemonių, kuriomis Jis mus auklėja. Pasilikite su mumis ir klausydami šios laidos pasitikrinsite savo pažangą šioje srityje.

Rašto vietos: Mato 6, 19-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų lobis - 1 dalis

Temos:

Du ūkininkai pavasarį sėja javus. Vienas pasėjo aštuoniasdešimt hektarų kviečių, o kitas - tris šimtus hektarų. Sunku prognozuoti, kuris nuims didesnį derlių.

Dievo sėjos ir pjūties dėsnis yra pamatinė tiesa, veikianti visose mūsų gyvenimo srityse. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kas Dievo žodyje pasakyta apie turtus.

Rašto vietos: Mato 6, 19-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų gabumai

Temos:

Tarnystė neatsiejama nuo tikėjimo. Užuot ieškoję galimybės geriems darbams, dažnai juos vertiname kaip prievolę. Šioje laidoje vėl grįšime prie pagrindų ir kalbėsime apie mūsų gabumus, kurie yra Dievo dovana. Juos turėtume naudoti Viešpačiui pašlovinti ir savo meilei Jam išreikšti. Dievui nedaro įspūdžio, jei dažnai pagelbstime žmonėms arba savanoriškai patarnaujame. Jam labiau rūpi mūsų motyvai. Likite su mumis ir sužinosite, kodėl mūsų gabumai tokie svarbūs.Rašto vietos: 1 Petro 4, 10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų laikas


Gera laiko vadyba reikalinga ir bendrovės direktoriui, ir studentui. Mes, krikščionys, taip pat turime išmokti tvarkingai organizuoti savo laiką pagal Dievo numatytus prioritetus. Šioje laidoje vėl grįšime prie pagrindų ir prisiminsime, kad laikas - tai Dievo dovana, kurią turime išmintingai panaudoti.

Nesvarbu, ką bedarytume, negalime iš akių pamesti amžinosios perspektyvos. Juk išliks tik tai, ką nuveikėme Dievo labui. Pasilikite su mumis, ir išgirsite biblinį požiūrį į mums duotą laiką.

Rašto vietos: Efeziečiams 5, 15-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys