Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Jėzus Kristus yra Viešpats - 1 dalis


Kai kuriose religijose teigiama, jog pasaulis yra amžinos gėrio ir blogio kovos mūšio laukas. Iš to išplaukia išvada, kad dvi priešingos jėgos yra lygios, ir neaišku, kuo šis mūšis baigsis.

Tačiau krikščioniškas požiūris kitoks. Biblijoje parašyta, kad Jėzus jau laimėjo karą. Mums tik telieka pripažinti Jį Karalių Karaliumi ir Viešpačių Viešpačiu ir vieną dieną visi prieš Jį priklaups. Taigi nereikia spėlioti, kas tame mūšyje nugalės. Likite su mumis ir išgirdę šios dienos žinią neabejosite, kad JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS.

Rašto vietos: Romiečiams 14,7-12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tiesa apie Trejybę


Trejybės doktrina yra vienas pamatinių Biblijos mokymų, tačiau daugeliui sunku ją suprasti. Ar jūs suprantate Trejybės reikšmę, ar ši doktrina taip ir lieka neaiški? Biblijoje aiškiai sakoma, kad Dievas yra vienas, tačiau taip pat labai aiškiai kalbama apie tris Jo asmenis. Kaip suprasti šiuos du teiginius? Pasilikite su mumis, nes šiandien aiškinsimės tiesą apie Trejybę.Rašto vietos: 1 Jono 1,1-3; Kolosiečiams 1;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Maišatis dėl išgelbėjimo


Biblijoje pasakyta, kad šėtonas yra apgaulės meistras. Jis trokšta apgauti ir spendžia tikintiesiems spąstus, kad jie būtų neveiksmingi dėl Dievo karalystės. Dažnai velnias to pasiekia priversdamas abejoti išganymu. Kai abejojame dėl išgelbėjimo, mes aklai žengiame į velnio paspęstas žabangas. Džiaugsmas ir ramybė išgaruoja, ir jų vietą užima Dievo rūstybės laukimas. Jei šėtonas gali sukelti tokią sumaištį, vadinasi, leidome jam prislopinti mūsų liudijimo galią, tačiau Dievo žodyje yra viltis ir pamokymai, kaip su tuo kovoti.

Rašto vietos: 1 Jono 5,10-15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ką reiškia sekti Kristumi

Temos:

Tarnystės pradžioje Jėzus Kristus atidžiai išsirinko sau dvylika mokinių. Jis metė jiems iššūkį palikti darbus, namus, draugus ir sekti Juo. Vertinant racionaliai, sprendimas palikti pačių susikurtus saugaus gyvenimo patogumus atrodė kvailas. Jėzus pareikalavo didelio pasiaukojimo.

Rašto vietos: Mato 4,18-20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievas meiliai mūsų trokšta

Temos:

Nesvarbu, kaip visatos Dievas bebūtų užsiėmęs, Jis vis tiek domisi mumis ir rūpinasi kasdieniais mūsų gyvenimo dalykais. Evangelijos pagal Matą 10-o skyriaus 30-oje eilutėje skaitome, kad Jėzus sakė: „O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti“. Taip Jis parodo, kad Dievui rūpi net ir pačios menkiausios mūsų gyvenimo smulkmenos. Būtų neteisinga manyti, kad Jis rūpinasi tik pagrindinių mūsų gyvenimo klausimų sprendimu. Viešpats kiekvienam žmogui turi numatęs konkrečius tikslus. Jis ištikimai eina su mumis Jo plano atradimo ir įgyvendinimo link.Rašto vietos: 1 Timotiejui 2,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tie, kurie priešinasi Evangelijai


Daug žmonių atvirai priešinasi Evangelijai ir viskam, kas su ja susiję. Dažnas krikščionis svarsto, ar tokie žmonės gali būti išganyti? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad nė vienas nėra toks piktas ir blogas, kad jo nepasiektų Dievo meilė. Kalbėsime apie žmogų, kuris ne tik atstūmė Kristų, bet ir aktyviai persekiojo tikinčius Viešpatį, tačiau Dievo meilė pasiekė ir jį, ir jis tapo didžiausiu pirmojo amžiaus Evangelijos gynėju. Pasilikite su mumis ir išgirsite apie Dievo meilę, pasiekiančią visus tuos, kurie priešinasi Evangelijai.

Rašto vietos: Apaštalų darbai 9, 1-31;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Geras, bet nepakankamai


Evangelijos pagal Joną 3-iame skyriuje labai aiškiai pasakyta, kad amžinasis gyvenimas bus suteiktas tik tikintiesiems Jėzumi. Deja, daugelis daro išvadą, kad jiems Gelbėtojas nereikalingas, nes mano esą geresni už visus kitus. Deja, gretindami save su kitais ir manydami, kad Dievas juos priims dėl gero elgesio, žmonės klysta.

Šioje laidoje kalbėsime žmogų, kuris galvojo labai panašiai. Jis tikėjo, kad amžiną gyvenimą galima užsitarnauti, tačiau Jėzus jam paprieštaravo. Pasilikite su mumis ir sužinosite daugiau apie Dievo meilę bei tuos, kurie yra GERI, BET NEPAKANKAMAI.

Rašto vietos: Mato 19,16-26;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų skausmas ir žaizdos


Savo tarnystę Jėzus pradėjo būdamas 30-ies ir po trejų metų ją baigė, tačiau niekur nepasakyta, kad Jis skubėjo, bėgo ar išgyveno įtampą. Nors Jėzus pamokslavo didelėms minioms, Jis niekada nebūdavo taip užsiėmęs, kad negalėtų pasirūpinti atskirais žmonėmis. Jėzus sustojo, kad atvertų aklam elgetai akis, išvarė iš berniuko demonus ir grąžino gyvastį mirusiam vaikeliui. Tai tik trys Kristaus gailestingumo, parodyto tiems, kuriems visuomenė dažnai priklijuoja etiketę „nereikšmingas“ ar „nesvarbus“, pavyzdžiai.Rašto vietos: Jono 4,1-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mirti nepasiruošus


Apie mirtį ir pomirtinį gyvenimą sukurta daug teorijų, tačiau tiesa užrašyta tik Biblijoje. Laiške hebrajams 9-o skyriaus 27-oje eilutėje parašyta: „...žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą“. Ši Šventojo Rašto vieta yra labai aiški ir baugina kiekvieną, kuris nepasiruošęs susitikti su Viešpačiu. Tiems, kurie atstūmė Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, mirtis yra durys į amžinas kančias ir skausmą.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad niekada nevėlu savo gyvenimą patikėti Viešpačiui. Jis visur ir visada visus gelbsti. Taigi nebūtina MIRTI NEPASIRUOŠUS.

Rašto vietos: Luko 23,39-44;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo valia - tai didis atradimas - 2 dalis


Nuėję į knygyną rastumėte daugybę knygų apie saviugdą ir saviauklą. Visur parduodami vadovai, kaip pagerinti tėvystės ar futbolo žaidimo įgūdžius, tačiau vargu, ar rastumėte knygų apie Dievo siūlomus būdus kaip atnaujinti savo mąstymą.

Šioje laidoje kalbėsime apie biblinį būdą, kaip atrasti Dievo valią. Tai ne kokia nors stebuklinga malda ar pamoka apie dar vieną atsidavimą. Veikiau tai praktinis ugdymas, pareikalausiantis jūsų laiko ir pastangų, tad pasilikite su mumis ir paklausykite.

Rašto vietos: Romiečiams 12,1-2;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys