malda

Malda dėl "neįmanomų" dalykų

Published in

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Fil 4,6

Kai buvau jaunas krikščionis, mano supratimas apie maldą buvo maždaug toks - melsti Dievo turiu tik tokių dalykų, kurie man atrodo įmanomi. ...


Kad malda būtų naudinga - 2 dalis

Temos:

Kalbėdami apie maldą, regis, sunerimstame dėl to, kad atsakymai į maldas neatitinka mūsų planų. Jei reikmės ir norai tampa pagrindiniu maldos tikslu, reiškia, nesuprantame jos prasmės.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip pakeisti požiūrį į maldą ir pasiūlysime veiksmingą būdą melstis konstruktyviai ir nuosekliai. Jei jūsų maldos tapo sausos ir atsitiktinės, likite su mumis ir paklausykite, ką daryti, KAD MŪSŲ MALDOS BŪTŲ NAUDINGOS.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4, 2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kad malda būtų naudinga - 1 dalis

Temos:

Mes, tikintieji, bet kuriuo metu ir bet kuriuo klausimu galime tiesiogiai bendrauti su visagaliu Dievu, tačiau ar rimtai vertiname mums suteiktą garbę?

Itin dažnai Dievui skiriame tik kelias minutes. Greitai sukalbame savo vakarinę maldelę ir iš karto neriame į lovą. Pasakome keletą padrikų žodžių ir greitai pereiname prie kitų dienos darbų. Kai maldą atidedame dienos pabaigai, dažniausiai užmiegame. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip ištaisyti visiems bendras maldos problemas, KAD MALDA BŪTŲ NAUDINGA. Tad pasilikite su mumis ir paklausykite.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4, 2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar malda daro įtaką Dievui? - 2 dalis

Temos:

Jokūbo laiške 5-o skyriaus 16-oje eilutėje aiškiai parašyta: „Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda“. Ar kada nors abejojote šiais apaštalo Jokūbo žodžiais? Jei Dievas viską žino, mato ir valdo, kaip mūsų malda gali Jį paveikti? Juk Jis jau žino, kas įvyks. Jei šie klausimai trukdo jums melstis, likite su mumis. Klausydami šios laidos išgirsite atsakymus į opius klausimus ir įgysite drąsos uoliai melstis.Rašto vietos: Mato 7, 7-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar malda daro įtaką Dievui? - 1 dalis

Temos:

Šventajame Rašte esame nuolat raginami atsidėti maldai, būti kantrūs net ir tuomet, kai tarsi niekas nevyksta, ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis nepaliauti melstis. Kodėl Viešpats uoliai ragina tikinčiuosius praleisti laiką kartu su Juo maldoje?

Atsakymas į šį klausimą nėra vienareikšmiškas. Laikas, praleistas dviese su Dievu, yra daugiau nei vien būdas gauti iš Jo tai, ko norime. Jis turėtų tapti mūsų galios šaltiniu siekiant gyventi veiksmingai, prasmingai ir laimingai. Likite su mumis ir sužinosite, kokią galią turi karšta teisiojo malda.

Rašto vietos: Mato 7, 7-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atsakyta malda - patikinimas mums

Temos:

Pasas yra oficialus dokumentas, leidžiantis laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą. Lygiai taip pat mūsų santykiai su Jėzumi Kristumi suteikia mums priėjimą prie dangiškojo Tėvo. Be šios jungties neįmanoma prie Jo prieiti. Šioje laidoje kalbėsime apie maldą ir itin daug dėmesio skirsime aiškindamiesi, ką reiškia melstis Jėzaus vardu. Jei norite, kad jūsų maldos būtų paveikesnės, likite su mumis ir išgirsite padrąsinantį Dievo žodį.Rašto vietos: Jono 14, 12-14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Paveiki malda

Temos:

Jei pasiekiame lygį, kai mūsų maldos judina Dievo ranką, vadinasi, jos paveikios. Į kokias maldas atsakydamas Dievas apreiškia savo galią? Kaip nuolat su Juo bendrauti? Šioje laidoje išgirsite Biblija pagrįstus atsakymus į šiuos ir daugybę kitų klausimų. Deja, neišmanymas arba klaidingas supratimas trukdo patirti Dievo galią. Šėtonas dažnai griebiasi apgaulės. Jo didžiausias siekis neleisti žmonėms melstis. Tam jis naudoja užimtumą kasdieniais rūpesčiais ir darbais. Kai nesimeldžiame, stokojame galios, kuri pasiekiama tik maldoje.

Rašto vietos: Jokūbo 5, 13-18;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievas, kuris kalba – 1 dalis


Kad žmonių santykiai būtų geri, reikalingas nuolatinis, abipusis bendravimas. Tą patį galima pasakyti ir apie bendravimą su Dievu. Šioje laidoje mes pradedame naują laidų ciklą, kuriame sužinosime kaip klausyti ir suprasti. Jis vadinasi „KAI KALBA DIEVAS“.

Mes esame linkę strimagalviais pasimelsti, greitai išbarbenti savo prašymus ir vėl bėgti toliau. Tačiau toks požiūris į maldą apgaulingas. Dievas nori ne tik išgirsti mūsų prašymus, bet ir paguosti, padrąsinti bei parodyti kryptį. Tad pasilikite su mumis ir sužinosite, jog DIEVAS KALBA.

Rašto vietos: Hebrajams 1,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Daugiau informacijos iš Biblijos temų indekso

Taip pat kviečiame paskaityti, kas tema „ malda “ rašoma Biblijos temų indekse!

Surinktas turinys