Malda dėl "neįmanomų" dalykų

Published in

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Fil 4,6

Kai buvau jaunas krikščionis, mano supratimas apie maldą buvo maždaug toks - melsti Dievo turiu tik tokių dalykų, kurie man atrodo įmanomi. Ir dar - kai meldžiuosi, tai kažkaip ir pats turiu stengtis tuos prašymus įvykdyti ar bent prisidėti prie jų išpildymo. Toks mąstymas trukdė man melstis dėl kai kurių mano giminaičių išgelbėjimo, nes maniau, kad neįmanoma, kad tokie žmonės įtikėtų.

Bet dabar Viešpats mane moko naujų dalykų apie maldą. Jis moko maldoje atnešti Jam netgi "neįmanomus" prašymus, ir nesistengti bandyti pačiam sugalvoti, kaip Dievas gali į tuos prašymus atsakyti. Kaip ir ši Apaštalo Pauliaus mintis ragina mus visus savo rūpesčius atnešti Jam maldoje. Nes kas neįmanoma žmogui, tas įmanoma Dievui.

Malda Dievui


Pritaikymo malda

Dieve, dėkoju, kad visus savo rūpesčius galiu atnešti tau maldoje ir nesirūpinti, kaip Tu į juos atsakysi.

Apibendrinimas

Viską atnešame Dievui maldoje.

©2014 Visos teisės pasilaikomos. biblijos.lt

Daugiau minčių

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.