Ar malda daro įtaką Dievui? - 2 dalis

Temos:

Jokūbo laiške 5-o skyriaus 16-oje eilutėje aiškiai parašyta: „Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda“. Ar kada nors abejojote šiais apaštalo Jokūbo žodžiais? Jei Dievas viską žino, mato ir valdo, kaip mūsų malda gali Jį paveikti? Juk Jis jau žino, kas įvyks. Jei šie klausimai trukdo jums melstis, likite su mumis. Klausydami šios laidos išgirsite atsakymus į opius klausimus ir įgysite drąsos uoliai melstis.
Rašto vietos: Mato 7, 7-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"
(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)