Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Žvelgiant į tarnystę - 2 dalis


Maratonas - tai keturiasdešimt dviejų kilometrų ilgio nuotolis. Besivaržantys sportininkai, turi būti gerai pasiruošę, bėgti teisinga kryptimi ir žiūrėti į tikslą - finišo liniją. Pirmo laiško korintiečiams 9-ame skyriuje apaštalas Paulius krikščionių gyvenimą sulygina su tokiomis varžybomis. Vieni savo krikščionišką gyvenimą pradeda labai garsiai, tačiau dar nesibaigus lenktynėms išsenka. Kiti nukrypsta nuo kurso ir yra diskvalifikuojami. Treti bijo lenktynių, todėl niekada nepajuda nuo starto linijos. Ištvėrusiems ir pasilikusiems bėgimo takelyje už uolumą bus gausiai atlyginta.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,18-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žvelgiant į tarnystę - 1 dalis

Temos:

Vienas iš valdžios uždavinių yra aprūpinti ir remti nacionalinę gynybą. Kai asmuo pašaukiamas karinėn tarnybon, jis aprūpinamas drabužiais, pastoge ir atlyginimu. Visa tai apmoka tauta, kurią jie gina. Šios lėšos vadinamos tinkama kompensacija už laiką bei dovanas, investuojamas į šalies gynybą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad bažnyčia panašiai turėtų elgtis su Dievo tarnais.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,1-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip klausotės Dievo žodžio? - 2 dalis

Temos:

Pamaldose sėdi du žmonės ir klausosi to paties pamokslo. Vienas paskatinamas eiti pirmyn ir keistis, o kitas toms pačioms tiesoms lieka abejingas. Kodėl?

Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kaip klausomės Dievo žodžio ir nagrinėsime Evangelijos pagal Matą 13-ame skyriuje užrašytą palyginimą apie sėjėją. Jame kalbama apie keturias Dievo žodžio besiklausančių žmonių kategorijas. Likite su mumis ir galbūt atpažinsite save.

Rašto vietos: Mato 13, 1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip klausotės Dievo žodžio? - 1 dalis

Temos:

Ar kada nors susimąstėte apie tai, kaip jūsų mąstysena veikia jūsų žinias? Jei esate atviras Dievui, išgirsite tiesą, o jei esate nubrėžęs Viešpačiui ribas, girdėsite visai ką kitą. Taigi kyla klausimas, kaip klausotės Dievo žodžio? Šioje laidoje aiškinsimės palyginimą apie sėjėją ir ieškosime atsakymo į jums rūpimą klausimą, tad pasilikite su mumis.Rašto vietos: Mato 13,1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kad malda būtų naudinga - 2 dalis

Temos:

Kalbėdami apie maldą, regis, sunerimstame dėl to, kad atsakymai į maldas neatitinka mūsų planų. Jei reikmės ir norai tampa pagrindiniu maldos tikslu, reiškia, nesuprantame jos prasmės.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip pakeisti požiūrį į maldą ir pasiūlysime veiksmingą būdą melstis konstruktyviai ir nuosekliai. Jei jūsų maldos tapo sausos ir atsitiktinės, likite su mumis ir paklausykite, ką daryti, KAD MŪSŲ MALDOS BŪTŲ NAUDINGOS.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4, 2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kad malda būtų naudinga - 1 dalis

Temos:

Mes, tikintieji, bet kuriuo metu ir bet kuriuo klausimu galime tiesiogiai bendrauti su visagaliu Dievu, tačiau ar rimtai vertiname mums suteiktą garbę?

Itin dažnai Dievui skiriame tik kelias minutes. Greitai sukalbame savo vakarinę maldelę ir iš karto neriame į lovą. Pasakome keletą padrikų žodžių ir greitai pereiname prie kitų dienos darbų. Kai maldą atidedame dienos pabaigai, dažniausiai užmiegame. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip ištaisyti visiems bendras maldos problemas, KAD MALDA BŪTŲ NAUDINGA. Tad pasilikite su mumis ir paklausykite.

Rašto vietos: Kolosiečiams 4, 2-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar malda daro įtaką Dievui? - 2 dalis

Temos:

Jokūbo laiške 5-o skyriaus 16-oje eilutėje aiškiai parašyta: „Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda“. Ar kada nors abejojote šiais apaštalo Jokūbo žodžiais? Jei Dievas viską žino, mato ir valdo, kaip mūsų malda gali Jį paveikti? Juk Jis jau žino, kas įvyks. Jei šie klausimai trukdo jums melstis, likite su mumis. Klausydami šios laidos išgirsite atsakymus į opius klausimus ir įgysite drąsos uoliai melstis.Rašto vietos: Mato 7, 7-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar malda daro įtaką Dievui? - 1 dalis

Temos:

Šventajame Rašte esame nuolat raginami atsidėti maldai, būti kantrūs net ir tuomet, kai tarsi niekas nevyksta, ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis nepaliauti melstis. Kodėl Viešpats uoliai ragina tikinčiuosius praleisti laiką kartu su Juo maldoje?

Atsakymas į šį klausimą nėra vienareikšmiškas. Laikas, praleistas dviese su Dievu, yra daugiau nei vien būdas gauti iš Jo tai, ko norime. Jis turėtų tapti mūsų galios šaltiniu siekiant gyventi veiksmingai, prasmingai ir laimingai. Likite su mumis ir sužinosite, kokią galią turi karšta teisiojo malda.

Rašto vietos: Mato 7, 7-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Panašūs į Jėzų


Šioje laidoje toliau tęsiame ciklą PADRĄSINANTI ŽINIA NUO KRYŽIAUS. Šioje laidoje kalbėsime apie panašėjimą į Jėzų.

Naujai įtikėjusiems ši žinia suteiks tvirtą pamatą, kuriuo jie galės grįsti savo tikėjimą, pasitikėjimą ir viltis. Skaitydami Dievo žodį nesiliaujame liudiję Dievo ištikimybės ir amžino išpirkimo plano, kuriuo Jis mums suteikė pasirinkimo laisvę. Patikėję pakaitine Kristaus auka ant kryžiaus galime priimti dangiškojo Tėvo meilę ir atleidimą, išpirkimą, sutaikymą, išteisinimą, nukryžiavimą ir išaukštinimą.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jūs pašlovintas


Šioje laidoje dėmesį sutelksime į tai, kas įvyko ant Golgotos kryžiaus ir kalbėsime apie tai, kad Dievas mus myli tokius, kokie iš tiesų esame. Atidžiai klausydami šios laidos suprasime, kad mums atleista, esame išpirkti, išteisinti, sutaikyti ir nukryžiuoti drauge su Kristumi. Pasilikite su mumis, kad Dievo žodžio tiesos užimtų reikšmingą vietą jūsų širdyje. Jei atnaujinsite savo protą Dievo žodžiu, jis pakeis jūsų gyvenimą.Rašto vietos: Romiečiams 8, 29-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys