Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 2 dalis


Ar žinote, kad Dievas jums suteikė antgamtinių dovanų, kurios turi būti naudojamos kitų žmonių labui, kad pritrauktumėte juos prie Kristaus?

Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios asmenį ir Jos dalyvavimą tikinčiųjų gyvenime Senojo ir Naujojo Testamentų dienomis. Sužinoję šias tiesas galėsite jas taikyti savo gyvenime.


Rašto vietos: 1 Korintiečiams 12, 14-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"
(Jeigu klausėtės laidos - labai prašome parašyti savo atsiliepimą apie ją. Ačiū!)