Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Mūsų laikas


Gera laiko vadyba reikalinga ir bendrovės direktoriui, ir studentui. Mes, krikščionys, taip pat turime išmokti tvarkingai organizuoti savo laiką pagal Dievo numatytus prioritetus. Šioje laidoje vėl grįšime prie pagrindų ir prisiminsime, kad laikas - tai Dievo dovana, kurią turime išmintingai panaudoti.

Nesvarbu, ką bedarytume, negalime iš akių pamesti amžinosios perspektyvos. Juk išliks tik tai, ką nuveikėme Dievo labui. Pasilikite su mumis, ir išgirsite biblinį požiūrį į mums duotą laiką.

Rašto vietos: Efeziečiams 5, 15-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mintys - 2 dalis

Temos:

Beveik visose įmonėse yra kompiuteriai. Darbastaliai ir prekystaliai apkrauti terminalais, klaviatūromis, modemais ir įvairiais kompiuterių aksesuarais. Tačiau visa ta techninė įranga be programinės įrangos, kuria valdoma operacinė sistema, visiškai nenaudinga.

Mūsų veikla panaši į kompiuterio programą. Jei savo protą programuojame tyromis mintimis, elgsimės tyrai, o jei protas kupinas netyrų minčių - gyvensime nedorai. Likite su mumis ir klausydamiesi šios dienos laidos sužinosite, kaip pakeisti savo mąstyseną.

Rašto vietos: Filipiečiams 4, 8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų mintys - 1 dalis

Temos:

Jei kada nors lankėtės statybos aikštelėje, turėjote pastebėti įgudusius darbininkus, kurie lieja pamatus, renčia karkasą, kloja vamzdžius ir tiesia elektros laidus. Nuo pat pirmo žemės kastuvo statybos darbai vykdomi vadovaujantis planais. Krikščioniškas gyvenimas labai panašus į statybos aikštelę. Mūsų mintys tiesiogiai valdo mūsų elgesį. Jei norime, kad mūsų gyvenimas iš esmės pasikeistų, pirmiausiai derėtų pakeisti savo mintis. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kaip tai padaryti.Rašto vietos: Filipiečiams 4, 8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pats geriausias mūsų bičiulis

Temos:

Ar Jėzus yra jūsų bičiulis? Ar pasidalijate su Juo savo svajonėmis, troškimais ir nusivylimais? O gal Jis jums labai tolimas, ir manote, kad jūs visiškai Jo nedominate?

Šioje laidoje kalbėsime apie labiausiai nepaisomą mūsų santykių su Kristumi aspektą - bičiulystę su Juo. Kristus ne tik mūsų valdovas ir Viešpats, bet ir artimiausias bičiulis. Tad pasilikite su mumis, sužinosite, kokie yra tikrosios bičiulystės ypatumai.

Rašto vietos: Jono 15, 12-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 4 dalis

Temos:

Ankstesnėse mūsų laidose pateikėme praktinių gairių, kaip palaikyti ir plėtoti artimą bičiulystę. Galbūt suprantate, koks brangus yra draugas, tačiau sielojatės dėl to, kad jūsų santykiai iširo. Ar norite sužinoti, kaip ištaisyti padarytas klaidas ir atkurti pašlijusius santykius su bičiuliu?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip sutvirtinti iširusius santykius ir išgydyti skausmą, kurį suteikia nerimą kelianti bičiulystė.

Rašto vietos: Patarlių 16, 28;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 3 dalis


Kai į mūsų gyvenimą įslenka nuodėmė, ji mus persmelkia, nutraukia bendravimą su Dievu, pakeičia mūsų požiūrį į save ir tampa kivirčų su aplinkiniais priežastimi. Per atleidimą, kurį lydi išgelbėjimas, mūsų nesantaika su Dievu baigiasi, bet, deja, dažnai nesutarimai su kitais išlieka. Nuoskauda, atstūmimas, kartėlis krikščionio gyvenime sukelia bereikalingą priešiškumą. Kodėl gi mes, tikintieji, taip elgiamės vienas su kitu? Šioje laidoje kalbėsime apie nerimą keliančią bičiulystę ir kaip palaikyti išmintingus santykius, tad pasilikite su mumis ir paklausykite.Rašto vietos: Patarlių 16, 28;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 2 dalis


Mes visi trokštame artimų santykių, tačiau nūdien begalės žmonių širdyse viešpatauja vienatvė. Kodėl mums taip sunku palaikyti ilgalaikius ir gilius santykius vienas su kitu? Kodėl negalime atsikratyti vienatvės?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Dievas gali patenkinti visas mūsų reikmes. Jis nori suteikti mums draugų, kurie patenkintų mūsų sielos reikmes. Likite su mumis ir sužinosite praktinių patarimų, padėsiančių atsikratyti vienatvės ir užmegzti bei palaikyti draugystę.

Rašto vietos: Patarlių 18, 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Išmintingų santykių kūrimas - 1 dalis

Temos:

Šventajame Rašte apstu tikros draugystės pavyzdžių: Mozė ir Aaronas, Naomė ir Rūta, Paulius ir Silas, Jonatanas ir Dovydas. Net Jėzus turėjo artimų draugų - Petrą, Jokūbą ir Joną. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad mums taip pat reikia artimų draugų. Tiesą sakant, dėl greito gyvenimo tempo artimų santykių su aplinkiniais stokojame kur kas labiau nei žmonės, apie kuriuos skaitome Biblijoje. Klausydamiesi šios laidos susimąstykime apie mus supančius žmones. Ar jie mus sustiprina ir padrąsina? Likite su mumis kai nagrinėsime geros draugystės kūrimo svarbą.

Rašto vietos: Patarlių 18, 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žvelgiant į tarnystę - 2 dalis


Maratonas - tai keturiasdešimt dviejų kilometrų ilgio nuotolis. Besivaržantys sportininkai, turi būti gerai pasiruošę, bėgti teisinga kryptimi ir žiūrėti į tikslą - finišo liniją. Pirmo laiško korintiečiams 9-ame skyriuje apaštalas Paulius krikščionių gyvenimą sulygina su tokiomis varžybomis. Vieni savo krikščionišką gyvenimą pradeda labai garsiai, tačiau dar nesibaigus lenktynėms išsenka. Kiti nukrypsta nuo kurso ir yra diskvalifikuojami. Treti bijo lenktynių, todėl niekada nepajuda nuo starto linijos. Ištvėrusiems ir pasilikusiems bėgimo takelyje už uolumą bus gausiai atlyginta.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,18-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Žvelgiant į tarnystę - 1 dalis

Temos:

Vienas iš valdžios uždavinių yra aprūpinti ir remti nacionalinę gynybą. Kai asmuo pašaukiamas karinėn tarnybon, jis aprūpinamas drabužiais, pastoge ir atlyginimu. Visa tai apmoka tauta, kurią jie gina. Šios lėšos vadinamos tinkama kompensacija už laiką bei dovanas, investuojamas į šalies gynybą. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad bažnyčia panašiai turėtų elgtis su Dievo tarnais.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 9,1-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys