Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Atsivėrusios akys

Published in

Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. Mato 6,22

Vasaros gale su maža dukrele atvažiavau į vienkiemį aplankyti senelio. Soduose - išsipildymas - ant šakų raudonuoja sunokę obuoliai, dūzgia ...


Malda dėl "neįmanomų" dalykų

Published in

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Fil 4,6

Kai buvau jaunas krikščionis, mano supratimas apie maldą buvo maždaug toks - melsti Dievo turiu tik tokių dalykų, kurie man atrodo įmanomi. ...


Dievo artumas gaivina mus


Kaip elnė geidžia upelio vandens, taip mano siela geidžia Tavęs, o Dieve! Ps 42,1

Susirgus vienam žmogui mano žmonai teko kelias paras išvykti į kitą miestą ir padėti jai. Kai ji sugrįžo - aš ir mūsų vaikai patyrėme nuosta...


Ar Viešpaties nukryžiavimas rado tinkamą atsaką mumyse?


Rom 14,11 Parašyta: “Kaip Aš gyvas,-sako Viešpats,-prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą”

Drąsinanti ir kartu bauginanti eilutė. Priklauso nuo to, kaip atsakysim į klausimą: "ar Viešpaties pasiaukojimas ant kryžiaus rado tinkamą a...


Pasitikėjimo žudikas


Pat 12,19 Tiesą kalbančios lūpos pasilieka per amžius, meluojantis liežuvis-tik akimirką.

Vaikystėje nuoširdžiai dainavau:" Melagis melavo, per tiltą važiavo, tiltas nugriuvo, melagis pražuvo..." Tačiau kai paaugau, ieškodama gyv...


Laimingas beturtis


Pat 28,6 Beturtis, kuris dorai elgiasi, geresnis už turtuolį, kuris iškraipo savo kelius.

Atsimenat pasaką, kaip susirgo karalius ir kad pasveiktų jam reikėjo užsivilkti laimingo žmogaus marškinius? Ilgai tarnai ieškojo tokio žmog...


Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs


Patarlių 8,33 Klausykite pamokymų ir būkite išmintingi, neatmeskite jų.

Žiūriu į savo vaikus. Ant vieno galvos norėčiau uždėti karūną su užrašu "aš viską žinau", ant kito galvos - "aš niekada neklystu". Ką užsira...


Aukso grynuolis


Pasitikėkite Viešpačiu visados, nes Viešpats Jahvė yra amžina stiprybė. Izaijo 26,4

Lengva pasitikėti Juo, kai esi stiprus ir gyvenime viskas sekasi. Tada žvelgi į Viešpatį su džiaugsmu, jautiesi esąs tvirto tikėjimo ir piln...


Kas mums teikia ištvermę ir paguodą?


Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu Rom 15,5

Kartais esu paprašomas prisistatyti ir, jei nepažįstu savo auditorijos, net nežinau ką ir sakyti. Akademinėje aplinkoje turbūt paminėčiau sa...


Nuo blogo prie blogesnio


Kai teisieji valdo, tauta džiaugiasi, o kai valdo nedorėliai, tauta dejuoja. Pat 29,2

Ruandos genocidas, Rusijos revoliucinis teroras, Hitlerio nacionalsocializmas - tai tos pasekmės, kai dėl tautos dejonių į valdžią atėjo kit...


Surinktas turinys