charakterio ugdymas

Panašūs į Jėzų


Šioje laidoje toliau tęsiame ciklą PADRĄSINANTI ŽINIA NUO KRYŽIAUS. Šioje laidoje kalbėsime apie panašėjimą į Jėzų.

Naujai įtikėjusiems ši žinia suteiks tvirtą pamatą, kuriuo jie galės grįsti savo tikėjimą, pasitikėjimą ir viltis. Skaitydami Dievo žodį nesiliaujame liudiję Dievo ištikimybės ir amžino išpirkimo plano, kuriuo Jis mums suteikė pasirinkimo laisvę. Patikėję pakaitine Kristaus auka ant kryžiaus galime priimti dangiškojo Tėvo meilę ir atleidimą, išpirkimą, sutaikymą, išteisinimą, nukryžiavimą ir išaukštinimą.

Rašto vietos: Romiečiams 5, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikščioniško charakterio ugdymas - 2 dalis


Dievas siekia išugdyti savo pasekėjų charakterį. Tuo tikslu Jis pasiuntė Šventąją Dvasią, kuri apsigyveno tikinčiuosiuose ir įgalina juos paklusti Jo nurodymams. Tiesą pasakius, mūsų pačių pastangos pasikeisti galiausiai žlunga ir baigiasi nusivylimu. Tikrasis požiūrio bei elgesio pokytis įvyksta tuomet, kai pasiduodame Šventajai Dvasiai. Jei jūsų veiksmai dažnai neatitinka Biblijoje esančių įsakymų, viliuosi, kad liksite su mumis ir sužinosite, kaip pasikliauti Šventąja Dvasia, kad Ji jumyse išugdytų Kristaus charakterį.Rašto vietos: Jono 15,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikščioniško charakterio ugdymas - 1 dalis


Ar nepavargote stengtis gyventi krikščioniškai? Ar nenusibodo nesėkmės? Atrodo, kad kuo labiau stengiamės būti geri, tuo labiau savimi nusiviliame. Šioje laidoje girdėsime padrąsinimo žodį, mat visi retkarčiais klumpame ir negyvename dievotai. Kalbėsime apie tai, jog niekada savęs nereikia matuoti pagal susikurtus standartus. Tam Dievas pasiuntė savo Šventąją Dvasią, kuri įgalina mus padaryti tai, ko patys negalime. Likite su mumis ir sužinosite, koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo UGDANT MŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄ CHARAKTERĮ.

Rašto vietos: Jono 15,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Daugiau informacijos iš Biblijos temų indekso

Taip pat kviečiame paskaityti, kas tema „ charakterio ugdymas “ rašoma Biblijos temų indekse!

Surinktas turinys