Beribis atleidimas


Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus... 1 Tesalonikiečiams 5,9-10

Pasvarstykime apie Kristaus mirtį. Štai, pavyzdžiui, žymaus amerikiečių veikėjo Danielio Websterio biografijoje 863 puslapiai skirti jo kar...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu dėl manęs ant kryžiaus iškentei neįsivaizduojamą agoniją. Nors nusipelnau teismo, Tu dovanoji man atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Šlovinu mylimą Tavo vardą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Beribis atleidimas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.