Didžiausias nusižeminimas


Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Mato 23,12

Beveik kiekviename Biblijos pasakojime (kaip ir gyvenime) pasipūtimas dažniausiai siejamas ne su sėkme, o priešingai – su nesėkme. Dažnai g...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu dėl manęs ant kryžiaus iškentei didelį pažeminimą ir skausmą. Nuolankiai prašau atleisti man už mano išdidumą ir klaidas, per kurias buvai prikaltas prie medžio.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Didžiausias nusižeminimas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.