Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Geriausias vaistas nuo nuobodulio


[...] žinant, kas laukia ateityje, neteks nuobodžiauti kaip krikščioniui. Hebrajams 6, 12 (TLB)

Ar žinote, ką beveik vieningai šių laikų sociologai įvardina didžiausia jaunimo bėda? Atlikus išsamius tyrimus, paaiškėjo, kad daugiausiai ...


Pasotinti teisumu


O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Filipiečiams 4,19

Žmogus alksta maisto. Dievas siunčia saulės šviesą ir lietų, kad užaugtų ir sunoktų auksiniai javai. Iš jų malami miltai, iš miltų kepama d...


Amžinoji versmė


Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės... Mato 6,33

Žmogus, visą dėmesį sutelkęs į finansinį pelną, verslą, prestižą, meilę vienam žmogui ar panašiai, patiria didžiulį smūgį netekęs to dalyko...


Kaip mylėti?


Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti! Jono 15,17

Kaip turime mylėti vieni kitus? Vieni kitus turime mylėti taip, kaip Dievas mus myli! Turime priimti ir vertinti kitus taip, kaip mus priim...


Susaistyti amžinaisiais saitais


[...] jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas [Gelbėtojas]. Jono 4,42

Istorija, filosofija, teologija, o daugumoje mokymo įstaigų ir įvairios mokslo šakos aktyviai tyrinėjamos, norint išsiaiškinti, ką jos teig...


Sielos troškimai


Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. Mato 5,6

Man teko didžiulė privilegija gyvenime patirti, ką reiškia eiti Kristaus keliu. Koks jaudinantis, džiugus potyris nubudus kas rytą jausti k...


Krikščionio kentėjimai


Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini... Psalmynas 94, 12

Kartais Dievas krikščionims siunčia kentėjimus tam, kad jie pasimokytų paklusnumo. Psalmių autorius sako: „Prieš nubaudžiamas nuklysdavau, ...


Pagarbos rodymas valdžiai


Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.“ Mato 28,18

Gerbkite valdžią! Jėzus Kristus pakluso ir veikė dangiškojo Tėvo valdžios nurodymu. Jisai siekė vieno – įgyvendinti Tėvo valią. Kiekvienas ...


Mokslas ir religija


Jis apreiškia, kas gilu ir paslėpta, jis žino, kas yra tamsybėje, nes jame yra šviesa. Danieliaus 2,22

Mokslas ir religija puikiausiai papildo vienas kitą. Tikras mokslas visiškai nesikerta su tikra religija. Abu kartu tie du dalykai sudaro s...


Kasdienis procesas


[...] tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Filipiečiams 1,6

Būti krikščionimi – kur kas daugiau nei staigus atsivertimas. Veikiau tai kasdienis procesas, kai žmogus diena iš dienos vis labiau panašėj...


Surinktas turinys