Iš tikėjimo užgimę darbai


Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui... Efeziečiams 6,7

Tikras tikėjimo ženklas nėra žodinis išpažinimas ar apeigų laikymasis, o toks gyvenimas, kuriame palikta apsčiai vietos tarnystei Dievui ir...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Neretai mūsų postringavimus užgožia aplinkinių pagalbos šauksmai. Jaučiuosi prasikaltęs prieš Tave šitoje srityje, Viešpatie. Noriu pagarbinti Tave visame kame, ką tik darau. Padėk man ištiesti rankas ir paliesti kitus Tavo gailestingumu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Iš tikėjimo užgimę darbai

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.