Iš tikėjimo užgimę darbai


Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui... Efeziečiams 6,7

 


Tikras tikėjimo ženklas nėra žodinis išpažinimas ar apeigų laikymasis, o toks gyvenimas, kuriame palikta apsčiai vietos tarnystei Dievui ir artimui. Pati iškalbingiausia malda – ta, kuri sakoma kartu ištiesiant gydančias ir laiminančias rankas. Aukščiausia pašlovinimo forma – nesavanaudiška krikščioniška tarnystė. Aukščiausia pagarbinimo forma – trepsėjimas kojų, skubančių pas pražuvusius ir bejėgius. Šiame pasaulyje mūsų tikėjimas turi turėti regimą išraišką. Jis turi būti aiškiai, apčiuopiamai išreikštas, antraip neišsilaikys ir ateinančiame pasaulyje. Fariziejai akcentavo išorę, o tarnystę menkino. Kartais mums derėtų mažiau kalbėti, daugiau darbuotis, mažiau pliaukšti, daugiau pagailėti, mažiau kartoti tikėjimo išpažinimą, daugiau rodyti tikrą gailestingumą.


Dienos malda

Neretai mūsų postringavimus užgožia aplinkinių pagalbos šauksmai. Jaučiuosi prasikaltęs prieš Tave šitoje srityje, Viešpatie. Noriu pagarbinti Tave visame kame, ką tik darau. Padėk man ištiesti rankas ir paliesti kitus Tavo gailestingumu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Iš tikėjimo užgimę darbai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.