Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Jėzus – mūsų guodėjas


O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus [...] pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos... 2 Tesalonikiečiams 2,16

Kristus yra mūsų paguoda sielvarte. ...


Šeimos vaidmuo


Laimink mane ir mano šeimą per amžius! 2 Samuelio 7,29 (TLB pažodinis vert.)

Po religinės įtakos antrą pagal svarbą vaidmenį visuomenėje atlieka šeima. Gera būtų, jei visos šeimos būtų krikščioniškos, tačiau žinome, ...


Kančia nėra beprasmė


Mes todėl ir triūsiame bei kenčiame panieką, nes pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas. 1 Timotiejui 4,10 (K. Burbulio vert.)

...


Nepaleisti iš akių Jėzaus


Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Luko 2,45

Norom nenorom turime pripažinti, kad vaidai ir kivirčai prasiskverbė į bažnyčios gyvenimą. Tiesa, Bažnyčia ir turi būti kovinga, tačiau jos...


Dvasinių poreikių patenkinimas


Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones... Mato 28,19

Krikščioniškosios misijos yra unikalios agresyviai plintančių judėjimų fone. Krikščionybė tyriausia savo forma negalanda kirvių ir kalavijų...


Lauk Viešpaties!


Didžiuokitės jo šventuoju vardu, tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis! Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ, visada ieškokite jo Artumo. Psalmių 105,3-4

Šv. Jeronimas (347-420 m.), krikščionių teologas, vienas iš Bažnyčios tėvų, yra pasakęs: „Šv. Rašto nepažinimas – tai Kristaus nepažinimas....


Angelai aplink mus


Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos [apaštalus]... Apaštalų darbų 5,19

Demoniškos veiklos suaktyvėjimas ir įvairios šėtono garbinimo apraiškos šiandien pastebimos visuose pasaulio kraštuose. Velnias į juodus sa...


Pergalė prieš mirtį


Kurgi, mirtie tavasis geluonis? 1 Korintiečiams 15,55

Mirtis – vienas demokratiškiausių žmogaus patiriamų dalykų, nes jos paragaus visi. Dažnai galvojame tik apie tai, kaip ji ištinka kitus. Mu...


Tikrasis tu


Juk jis žino, kokie mes padarai... Psalmių 103,14

Įdomu tai, kad pirmieji JAV astronautai, prieš skrisdami į Mėnulį, turėjo atlikti įvairiausias užduotis, tarp kurių buvo ir savęs pažinimo-...


Dievo pažinimo džiaugsmas


Laimingas žmogus, kurio pagalba [...] VIEŠPATS, jo Dievas. Psalmių 146,5

Laimingas žmogus, įminęs paslaptį ir ateinantis pas Dievą kasdien maldoje. Ketvirtis valandos, praleistos vienumoje su Dievu kas rytą, pri...


Surinktas turinys