Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Šviesa ir šešėlis


Tvirtai stovėk, būk apdairus, nebijok kentėti dėl Viešpaties. Vesk kitus pas Kristų. 2 Timotiejui 4,5 (TLB)

Visuose šedevruose galima įžvelgti šviesos ir šešėlių žaismą. Laimingo žmogaus gyvenimas kupinas ne tik skaisčios šviesos, jo grožį padeda ...


Išgelbėjimas iš pasitikėjimo


Nojus tai padarė. Kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė. Pradžios 6,22

Vieną gražią dieną Dievas prabilo Nojui apie žmonių giminės sugedimą. Žmonių elgesys, jų veiksmai skaudino Jam širdį. Viešpats pasakė, kad ...


Būti turtingu


Žmogaus gyvybė nepriklauso nuo turto gausos. Luko 12,15

Yra du būdai būti turtingu – daug turėti arba mažai norėti. Pastarasis lengvesnis daugeliui iš mūsų. Dauguma žmonių jaučiasi iš tiesų apgai...


Be apgailestavimų


Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Galatams 5,25

Kai Bilas Bordenas, labai turtingos Bordenų šeimos sūnus, išvyko į Kiniją kaip misionierius, daugelis jo bičiulių manė, kad kvaila šitaip „...


Kokią turite viltį?


Dievo duotoji išgelbėjimo viltis mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prikabinantis mus ir išlaikantis arti Dievo. Hebrajams 6,19 (TLB)

Į ką sudėtos jūsų viltys? Kokia jūsų ateities viltis? Kokie lūkesčiai dėl valdžios, švietimo sistemos, asmeninių planų ar kokios nors organ...


Vidinės permainos poreikis


Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai visa atsirado nauja. 2 Korintiečiams 5,17

Pasaulis skelbia, kad gyventojai turi būti padorūs, garbingi ir protingi. Tas tai teisybė. Didžios visuomenės narys turi pasižymėti tokiomi...


Išgelbėjimas teikiamas dovanai


[...] o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Romiečiams 3,24

Išgelbėjimas teikiamas dovanai! Ant šitos Dievo dovanos nerasite etiketės su kaina. Pamokslininkai – ne prekeiviai, nes jie neturi ko pardu...


Tik pirmyn!


Juk mes jame gyvename, judame ir esame... Apaštalų darbai 17,28

Kai man buvo septyneri, tėvas man nupirkto dviratį. Prieš tai niekada jo neturėjau. Mano artimieji ir bičiuliai kantriai mokė mane minti pe...


Investuokite savo talentus


Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių... Jokūbo 1,17

Dievas iš savo gailestingumo ir gerumo kiekvieną žmogų apdovanojo skirtingais talentais, dovanomis, sugebėjimais – ir jų nevalia pasitelkti...


Šventa institucija


Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Romiečiams 14,19

Santuoka – šventa institucija. Ideali santuoka yra trijų asmenų – vyro, moters ir Dievo – sąjunga. Tai paverčia ją šventa. Tikėjimas Kristu...


Surinktas turinys