Prisiminkite Dievo palaiminimus


[...] vargo dieną [...] su džiaugsmo šauksmais giedu giesmę. Psalmynas 27,5-6

 


Krikščionys nėra apsaugoti nuo liūdesio ar depresijos. Pasaulio įvykiai ir kylantis blogio tvanas priverčia susimąstyti kiekvieną – tiek krikščionį, tiek nekrikščionį. Dovydas, šaunus Izraelio dainius, ne visuomet giedodavo džiaugsmo giesmes. Kartais jo džiaugsmas virsdavo gedulu: „Ašaromis mintu dieną naktį; visą dieną žmonės klausinėja manęs: „Kurgi tavo Dievas?“ [...] Kodėl tu tokia liūdna, mano širdie? Kodėl taip nerimsti krūtinėje?“ (Ps 42). Manau, kad geriausias vaistas nuo liūdesio yra šlovinimas. Kitaip tariant, stenkitės prisiminti Dievo palaiminimus. Tegul džiugūs prisiminimai išstumia niūrią, prislėgtą nuotaiką.


Dienos malda

Ačiū Tau, dangiškasis Tėve, už psalmes, kurios padeda pamatyti, kad net ir liūdesio valandą Dovydas liedavo širdį Tavo akivaizdoje. Kad ir kokios būtų aplinkybes, aš mokysiuosi šlovinti Tave visuomet.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Prisiminkite Dievo palaiminimus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.