Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Gimimas iš naujo arba atgimimas


Kadaise gyvenome, piktos, niekingos prigimties vedini [...] bet Dievas, apstus gailestingumo, grąžino mums gyvenimą, kai prikėlė Kristų iš mirties. Efeziečiams 2,3-4 (TLB)

Istorija primena apie laikotarpį, kai bėdos,verčiančios laužyti galvą šiandien, buvo užgriuvusios jaunuolių kartą, gyvenusią I a. po Kr. Ji...


Dievo meilė


Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21

Biblija apreiškia faktą, kad Dievas yra meilė. Daugelis neteisingai suvokia šią Dievo charakterio savybę. Tai, kad Dievas yra meilė, nereiš...


Dievas su mumis


[...] būna draugų, artimesnių už brolį. Patarlių 18,24 (K. Burbulio vert.)

Kiek daug šiandien vienišų žmonių! Dievas žmogų sukūrė ne tam, kad jis kamuotųsi vienatvėje. Edeno sode pats Dievas nusileisdavo pas žmogų ...


Triumfas bėdose


Tu dabar nesupranti, ką [ir kodėl] aš darau, bet vėliau suprasi. Jono 13,7

Ar galėčiau priminti, kad fizinė negalia – ne pats blogiausias žmogui galintis nutikti dalykas? Labiausiai iškrypę ir apgailėtini dažnai jo...


Viltis ateičiai


O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. Filipiečiams 3,20

Prieš apsigyvendami naujame name, žmonės pirmiau nori viską sužinoti apie rajoną, kuriame tas namas yra, apie to rajono bendruomenę. Kadang...


Dievas yra meilė


Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3

Skaitant Bibliją, darosi visiškai aišku, kad meilė – aukščiausias ir dominuojanti Dievo charakterio savybė. Dievo pažadai apie meilę ir atl...


Dvasinė kova


Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė... Kolosiečiams 3,15

Panagrinėjus bėdas, su kuriomis šiandien susiduria žmonės, tampa aišku, kad dažniausiai jos kyla dėl konflikto žmogaus širdyje. Žmogaus dva...


Tikra meilė


[...] meile suvienyti... Kolosiečiams 2,2

Tūkstančiai jaunų porų gyvena santuokoje be meilės vien todėl, kad niekas dorai jiems nepaaiškino, kas yra toji tikra meilė. Reikėtų atidži...


Prigimties jėga


Dievas akylai stebi, kas dedasi tarp žmonių. Jobo 34,21 (TLB)

Yra toks pasakojimas apie ūkininką, kuris parsitempė kiaulę į trobą, švariai nuprausė, išvalė kanopas, papurškė kvepalais, užrišo ant kaklo...


Gyvybės duona


Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jono 6,51

Jėzus ne kartą sako: „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6,48). Jėzus, turėdamas penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis, pamaitino 5000 žmonių. Visi ...


Surinktas turinys