Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Palaiminti taikdariai


Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis. Psalmynas 4, 9

Materialistiniame pasaulyje, kuris stengiasi nutraukti bet kokius diplomatinius santykius su Dievu, mes paprasčiausiai nebeturime kur trauk...


Ar jūs ieškote ramybės?


Nesvyruojantiems duodi ramybę... Izaijo 26,3

Ar jūs ieškote ramybės? Gal tikėjotės ramiai gyventi, užsidirbęs krūvą pinigų, tačiau taip nenutiko. Gal manėte, kad bus ramiau įgijus daug...


Vienatvė


[...] mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Psalmynas 84, 3

Vienatvė yra vienas didžiausių šių laikų baubų. Jos kamuojami žmonės net pakelia prieš save ranką – statistikos duomenimis, tai viena pagri...


Patirkite Jėzų!


Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Jono 6,63

Vienam religingiausių žmonių Jėzaus dienomis Jis pasakė: „Tau būtina atgimti iš naujo“ (Jn 3,7). Gilus religinis Nikodemo pažinimas negalėj...


Tyra širdis


Tas, kuris gyvena pagal teisumą [...] gyvens aukštybėse. Izaijo 33,15-16

Tyras elgesys reiškia atvirumą ir dorą santykiuose su šalia esančiais. Krikščionis savo aplinkoje turėtų būti žinomas kaip doras, patikimas...


Tikroji laisvė


[...] tikėdami jį [...] džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. 1 Petro 1,8

Kristus gena šalin liūdesį ir drąsą atimantį nusiminimą. Mūsų pasaulis – žlugusių vilčių, neišsipildžiusių svajonių ir užgesintų troškimų p...


Krikščionybė – rimtas reikalas


Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai... Jokūbo 1,22

Jėzus nurodė, kad prieš Jo sugrįžimą visuomenė bus daug leidžianti, negriežta moralės klausimais. „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ...


Geriausias vaistas nuo nuobodulio


[...] žinant, kas laukia ateityje, neteks nuobodžiauti kaip krikščioniui. Hebrajams 6, 12 (TLB)

Ar žinote, ką beveik vieningai šių laikų sociologai įvardina didžiausia jaunimo bėda? Atlikus išsamius tyrimus, paaiškėjo, kad daugiausiai ...


Pasotinti teisumu


O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Filipiečiams 4,19

Žmogus alksta maisto. Dievas siunčia saulės šviesą ir lietų, kad užaugtų ir sunoktų auksiniai javai. Iš jų malami miltai, iš miltų kepama d...


Amžinoji versmė


Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės... Mato 6,33

Žmogus, visą dėmesį sutelkęs į finansinį pelną, verslą, prestižą, meilę vienam žmogui ar panašiai, patiria didžiulį smūgį netekęs to dalyko...


Surinktas turinys