Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Nekintantis Dievas


[...] tu esi Dievas nuo amžių per amžius. Psalmių 90,2

Ar kada nors pagalvojote, kaip kinta laiko supratimas? Nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus laikų iki maždaug 1830 m. žmogus įstengdavo keliauti ...


Gilinimasis į Dievo Žodį


Kas paniekina (Dievo) žodį, tas užsitraukia pražūtį, o kas gerbia įsakymą, tam bus atlyginta. Patarlių 13,13

Mes, krikščionys, turime Dievo Dvasią – Ji gyvena mumyse. Tačiau mes esame atsakingi už savo elgesį ir turime rūpintis, kad mūsų gyvenimo ne...


Jis girdi mus


[...] ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią... Morkaus 11,24

Ištikus bėdai ar susiklosčius šiaip kokiai nors nepalankiai padėčiai, mes turime melstis, kad neliktume netikintys, kad mūsų tikėjimas nesu...


Angelams paliepta mus saugoti


Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove... Psalmių 91,2

Psichiatrijos specialistai tvirtina, kad viena pamatinių žmogaus reikmių yra saugumo jausmas. ...


Jis grįžta!


Taigi budėkite, nes nežinote, kada Aš sugrįšiu [...] kad netikėtai sugrįžęs nerasčiau jūsų miegančių. Morkaus 13,35-36 (TLB vertimas)

Dwightas L. Moody (Dwight Moody (1837-1899) – garsus amerikiečių evangelistas, sėkmingai skelbęs evangeliją daugiakultūrėje terpėje, pasite...


Namai


Meilė niekada nesibaigia. 1 Korintiečiams 13,8

Pirmoji taisyklė siekiantiems sukurti laimingus namus skelbia, kad meilę privalu taikyti praktiškai, įgyvendinti. Namai, statomi ant laukin...


Jo meilės patvirtinimas


VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas, tad ko turėčiau bijotis? Psalmių 27,1

Šiandien daugybė žmonių gyvena kaustomi baimės. Neseniai psichiatrijos specialistų atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai jų pacientai yra ...


Paprasta, gera žinia


Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jono 15,9

Garsus šveicarų teologas dr. Karlas Barthas buvo bene didžiausias ir žymiausias teologas savo kartoje ir didis filosofas. Ne visuomet sutik...


Tikro gyvenimo paslaptis


Dieve, tu mano Dievas, tavęs aš ieškau; mano siela tavęs ilgisi... Psalmynas 63,2

Yra krikščionių, kurie vis dar nesuvokia kasdienio pasišventimo reikšmės. Kartą vienas policijos pareigūnas manęs pasiteiravo, kur slypi pe...


Sklidini Kristaus


... pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą... Filipiečiams 3,13

Vieną po kito plėšdami kalendoriaus lapelius, norom nenorom pripažįstame, kad mūsų dienos šioje žemėje yra suskaičiuotos. Psalmių autorius ...


Surinktas turinys