Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Jei nori ką nors pakeisti, keiskis pats


Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Romiečiams 14,12

Visai nesiginčiju su K. Markso teiginiu, kad „religija yra opiumas liaudžiai“. Nesistengiu ginti religijos. Ji žmonijos istorijoje yra įpli...


Ribotos būtybės, o troškimai beribiai


Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Hebrajams 13,14

Didžiausias sielos troškimas – gyventi. Savisauga – pirmas gamtos dėsnis. Žmonėms įgristi gali skausmai, negalios, nukaršimas, bet pats gyv...


Žodžio galia


Liežuvis yra mažas narys, bet pridaro daug žalos. Jokūbo 3,5 (TLB)

Anglijoje girdėjau tokį pasakojimą apie moterį, kuri ėjo klausti vikaro patarimo apie tai, kaip numaldyti neramią sąžinę. Vikaras puikiausi...


Evangelijos beprotybė


[...] mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį... 1 Korintiečiams 1,23

Vienas didžiausių poreikių šiandieninėje bažnyčioje – užsidegimo stoka. Krikščionys turėtų liepsnoti tikėjimu Kristumi, labiau juo džiaugti...


Kaip gyvuoja jūsų siela?


Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? (K. Burbulio vert.) Morkaus 8,36-37

Pasaulyje, kuriame gyvename, labai daug dėmesio skiriama kūno apetitui numalšinti, fizinių reikmių tenkinimui. Deja, beveik visai nesirūpin...


Tikra draugystė


Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono 13,35

Be artimo ryšio žmogaus sielą smaugia vienatvė. Jam būtinas draugystės, bendrystės garantas. Paliktas visiškai vienas, žmogus neįstengia ni...


Kas tas Jėzus Kristus?


Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu (nieku – kt. vert.), palyginti su Kristaus Jėzaus [...] pažinimo didybe. Filipiečiams 3,8

„Tai kas tas Jėzus Kristus?“ Nesuskaičiuojama daugybė studentų analizuoja, nagrinėja Jį ir sprendžia, ar Kristus ir evangelija vis dar aktu...


Romus ir laimingas


Palaiminti romieji; jie paveldės žemę. Mato 5,5

Jam būdinga kalbėjimo maniera Jėzus savo klausytojams išsakė sukrečiantį teiginį – kad nuskils ne kam kitam, o būtent romiesiems. Jie bus ...


Vien tik Jėzus


Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę. 1 Korintiečiams 1,9

Kai kuriems kyla toks klausimas: „Kaip Dievas gali išlikti teisingas – t. y. nenusižengti savo nuostatams, toliau likti šventas – bet ištei...


Nebijokite svajoti!


Būk ištikimas iki mirties... Apreiškimo 2,10

Šiandien žmonės tiki menkai arba išvis netiki. Daugumos pažiūros plačios, bet negilios. Agnosticizmas, nerimas, vidinė tuštuma, beprasmybės...


Surinktas turinys